Skip to main content

Norsjö - årets förebyggande kommun!

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 07:05 CEST

Mari-Louise Skoogh, ungdoms- och folkhälsostrateg i Norsjö kommun.

Varje år delar Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, ut ett pris för förebyggande arbete. I år vann Norsjö kategorin Årets förebyggande kommun. Mari-Louise Skoogh, ungdoms- och folkhälsostrateg, och Sam Venngren, kommunfullmäktiges ordförande, var på plats i Uppsala och tog emot priset under konferensen DrogFOKUS.

- Jag har jobbat med de här frågorna i många år. Att få det här priset gör att jag blir ännu mer sporrad att fortsätta arbetet i Norsjö kommun. Det här visar också att vi har ett gott samarbete och väl fungerande nätverk, säger Mari-Louise Skoogh, ungdoms- och folkhälsostrateg i Norsjö kommun.

CAN delar ut ett årligt pris för förebyggande arbete i fyra olika kategorier. En av de kategorierna är Årets förebyggande kommun, ett vandringspris, som delats ut sedan 2011. Priset tilldelas en kommun som har skapat förutsättningar för långsiktigt arbete samt utvärderar sina aktiviteter. CAN utser tre kommuner utifrån Preventionsindex. Juryn utser sedan den vinnande kommunen bland de utvalda. Juryn består av representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Uppsala län, Skellefteå kommun och SLAN.

Motivering till priset lyder: "Årets förebyggande kommun" tilldelas en kommun som uppnår höga poäng i Preventionsindex och som har en bra policy för det ANDT-förebyggande arbetet. Preventionsindex omfattar både faktorer som policy och struktur och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan. Särskild vikt för detta pris läggs vid kvaliteten på kommunens policy för alkohol- och drogförebyggande arbete

Förklaring till CAN
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger.Deras återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län.


DrogFOKUS
DrogFOKUS arrangeras av Uppsala kommun tillsammans med Uppsala universitet. Under konferensen presenteras den senaste forskningen och många lokala projekt och initiativ från hela Sverige.

Kontaktperson:
Mari-Louise Skoogh,
Ungdoms- och folkhälsostrateg
Telefon: 0918-141 80
Mobiltelefon: 070-646 49 44
E-postadress: mari-louise.skoogh@norsjo.se

Norsjö - En attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!