Skip to main content

Norsjö kommun inför restriktioner för tjänsteresor

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2020 12:29 CET

Krisledningsgruppen har regelbundna träffar och Norsjö kommun följer händelseutvecklingen och analyserar hur en eventuell smittspridning kan påverka kommunal verksamhet. Kommunen genomför samtidigt förebyggande och förberedande åtgärder. Norsjö kommun utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.

Norsjö kommun har som arbetsgivare vidtagit åtgärder för att begränsa smittan av covid-19.

  • Norsjö kommun uppmanar alla anställda att ställa in resor och externa möten i arbetet. Går det att delta digitalt är det en lösning.  
  • Besök på äldreboenden bör undvikas. Information har gått ut till studieförbund och andra aktörer som har verksamhet på äldreboenden om att de ska ställa in sina aktiviteter under en period. Affischer har satts upp på dörrarna om att besöksrestriktion gäller. 
  • Det är viktigt att den som är sjuk inte går till jobbet. Covid-19 ger ett eller flera av följande symtom: torrhosta, feber, andningsbesvär.
  • Inom vård, omsorg, barnomsorg och skolbarnomsorg ligger fokus på förebyggande åtgärder för att förhindra smitta.
  • Medarbetare i riskgrupper som har förutsättningar att jobba hemifrån bör göra så. Det här sker i dialog med chef. För övriga medarbetare kan överenskommelse med närmaste chef träffas om distansarbete i syfte att minska risken för smittspridning. Detta är beroende av arbetets innehåll.  
  • Folkhälsomyndigheten meddelar att: WHO deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi. Det innebär att sjukdomen finns eller kommer att finnas i alla världsdelar. Sannolikt kommer covid-19 att drabba alla världens länder. Det är därför inte längre relevant att ange i vilka länder det pågår smittspridning.Med anledning av den här informationen har beslut fattats i kommunen att alla anställda (även de som inte har symptom) som rest utanför Norden ska vara i kontakt med sin chef för dialog. Det är chefens ansvar att ta kontakt med den anställda.

Norsjöbygden - världens bästa vardag