Skip to main content

Norsjö kommuns grundskolor i topp!

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2018 09:32 CET

Idag, torsdag 6 december, presenterar Sveriges kommuner och landsting (SKL) Öppna jämförelser – grundskola 2018. Statistiken speglar till största del läsåret 2017/18 och Norsjö kommuns grundskola hamnar på andra plats när det gäller skolresultat för årskurs 9.

– Min spontana reaktion är förstås att det är ett jätteroligt resultat. Det har varit ett gediget arbete och vi har kämpat för att motivera eleverna och sätta tydliga mål, främst för att de ska hålla fokus. Utöver arbetet i skolan har det varit en hel del samarbete med föräldrar och vårdnadshavare, säger Jenny Bergkvist, SO-lärare och mentor.

Det här gäller de elever som gick ut nian 2018, alltså de som är födda 2002. När samtliga skolor räknas in i den statistiken kommer Norsjö på en hedrande andraplats i landet. Om endast kommunala skolor räknas in blir det en fjärdeplacering.

– Det är roligt att se att det goda arbetet i klassrummet som ger resultat. Kvalitetsarbetet måste innehålla långsiktigt kloka prioriteringar och involvera alla som jobbar inom skolan. Resultatet i SKL:s öppna jämförelser är ett kvitto på att det vi gör fungerar, säger Magnus Eriksson, ordförande i utbildnings- och omsorgsutskottet.

– Det är alltid roligt att arbete ger resultat. Visst är det roligt att hamna högt i rankingen men det är våra elever och personal som gör det stora jobbet. Vi är ett bra team och arbetet påbörjas redan i förskola 1-5. Rankingen är bara en bonus, säger Anette Lidén, rektor F-9 Norsjöskolan.

Öppna jämförelser är en metod för att jämföra kvalitet, resultat och kostnader i de verksamheter kommuner och landsting ansvarar för. Syftet med öppna jämförelser är att skapa en insyn i verksamheterna och inspirera till förbättrings- och utvecklingsarbete. I Öppna jämförelser – Grundskola tittar SKL bland annat på elevers betyg i årskurs 9, terminsbetyg i årskurs 6 samt resultat nationella prov årskurs 3.

Ranking läsåret 2017/2018

Sammanvägt resultat för elever i årskurs 9, uppdelat på samtliga skolar samt kommunala skolor.

Samtliga skolor
Kommun Rangordning
Storfors 1
Norsjö 2
Vaxholm 3
Storuman 4
Torsby 5
Kommunala skolor
Kommun Rangordning
Storfors 1
Vaxholm 2
Nacka 3
Norsjö 4
Vellinge 5


Definition modellberäknat värde:

Uppgifterna baseras på en regressionsmodell framtagen av SCB på uppdrag av SKL. Syftet med modellen är att ta hänsyn till kommuners skilda förutsättningar avseende bakgrundsfaktorer hos eleverna. En positiv avvikelse från det modellberäknade värdet visar att det faktiska resultatet överstiger det förväntade, givet elevsammansättningen i kommunens skolor, medan en negativ avvikelse visar motsatsen. De förklarande variabler som ingår i modellen är elevens kön, föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever, andel elever med okänd bakgrund och behov av ekonomiskt bistånd.
Källa: SCB.

För mer information:

Anette Lidén, rektor F-9 Norsjöskolan

Tfn. 070-554 56 54

E-post: anette.liden@norsjo.se

Norsjö - En attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!