Skip to main content

Positivt besked för Världens Längsta Linbana

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2018 14:23 CET

Foto: Jesper Stenmark

I december 2016 gjorde Norsjö kommun tillsammans med Världens Längsta Linbanaeförening en ansökan om projektstöd inom Leader. Projektstödet ska gå till ett projekt vars syfte är att utreda förutsättningarna för en ny framtid för Världens Längsta Linbana. Jordbruksverket har nu beviljat projektet.

I projektet ingår att göra en besiktning av linbanan, ta fram ett informationsmaterial som visar linbanans förutsättningar och att ta fram förslag på nya aktiviteter som kan bedrivas oavsett linbanan är i drift eller inte.

Förhoppningen är att detta ska bidra till att göra Världens Längsta Linbana säljbar. Projektet är inte någon garanti för fortsatt drift av linbanan men det gör det möjligt att ta fram fakta som visar linbanans förutsättningar, t.ex. i form av investeringsbehov och utveckling av nya aktiviteter.

Det är information som behövs för att en ny entreprenör ska kunna ta ställning till om man vill köpa anläggningen. En mycket viktig del i projektet är att göra besiktning av linbanan enligt de nya besiktningsregler som gäller. Besiktningen är mycket dyr och inte något man kan förvänta sig att en eventuell köpare bekostar för att få veta linbanans status.

"Vi har väntat länge på att Jordbruksverkets handläggning skulle bli klar och vi är mycket glada över att projektet nu är beviljat. Vi ser med glädje fram emot att kunna starta upp projektet tillsammans med linbaneföreningen och andra lokala aktörer." säger Ingrid Ejderud Nygren, Utvecklingsstrateg 

Norsjö - En attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!