Skip to main content

Första patienten inkluderad i studien PREVMESH- resorberbart kirurgiskt nät vid bukförslutning för att förhindra ärrbråck

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2015 15:00 CEST

Mer än 140 000 patienter i Sverige genomgår öppen bukväggskirurgi varje år. Vanliga komplikationer är sårruptur och ärrbråck. Sårruptur, d v s ruptur av såret längs suturraden i muskelfascian kan utvecklas till en fullständig sårruptur om också suturraden i huden släpper och bukinnehållet trycks ut genom bukväggen. Fullständig sårruptur är ett allvarligt tillstånd och kan leda till skador på tarmen, infektioner, multiorgansvikt och i värsta fall döden.

Trots att riskfaktorerna för sårruptur är kända och att tekniken för bukväggsförslutning förbättrats på senare år är frekvensen fortfarande omkring 5% efter vid öppen kolorektalkirurgi. Mätbara kostnader, inklusive kostnader för reoperation och förlängd vårdtid samt andra vårdåtgärder är mycket höga. Ansträngningar för att förebygga sårruptur kan därför vara effektiva med inte bara reducerade sjukvårdskostnader utan också förbättrad hälsorelaterad livskvalitet.

Man har tidigare visat att förstärkning med ett permanent polypropylennät på suturraden minskar risken för ärrbråck efter ett år. Det finns emellertid problem förknippade med att använda permanenta kirurgiska nät. Risk finns för serombildning, infektioner och kronisk smärta. Ett sätt att undvika dessa nackdelar är att använda ett resorberbart kirurgiskt nät. Eventuella nätrelaterade problem kommer att försvinna när nätet absorberas.

Den kontrollerade, randomiserade multicenterstudien kommer att inkludera upp 400 patienter från tio sjukhus runt om i Sverige. För att inkluderas skall patienten ha minst två riskfaktorer. Det kan vara faktorer som ökar trycket på såret, t ex övervikt eller faktorer som försämrar sårläkningen, t ex diabetes.

Huvudprövare och ansvarig för studien är docent Gabriel Sandblom, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. "Vi är glada att äntligen starta inkluderingen av patienter i denna viktiga studie och vi tror att vi snart kommer att vara igång med patientrekryteringen på många sjukhus." kommenterar Gabriel Sandblom.

Om Novus Scientific

Novus Scientific AB (www.novusscientific.com) utvecklar, tillverkar och säljer resorberbara implantat som hjälper kroppens egen läkning.

Huvudkontor, forskning och produktion ligger i Uppsala och försäljning sker via distributörer i ett växande antal länder, för närvarande cirka tjugofem. Företagets ägare och företagsledning kommer från Uppsalabaserade Radi Medical Systems AB, som såldes 2008 till St Jude Medical Inc, St Paul, USA.

TIGR® Matrix (www.TIGRmatrix.com) är ett långsamt nedbrytbart syntetiskt kirurgiskt nät, som bidrar med mekanisk hållfasthet tills kroppen själv återskapat vävnadens styrka. Nätet bryts sedan ned och utsöndras via naturliga vägar. TIGR® Matrix används vid  olika kirurgiska ingrepp där avsikten är att förstärka mjukdelsvävnad där svaghet föreligger. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.