B4rehraflgstg5ruuzpt
Nm0i4107mzsjhdmpppbl Esqeqjvhrmbgnvlxlqec

Kommunal spillvattenledning i Högalid och Maglaby försenas

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 14:46 CEST

Den planerade utbyggnaden av kommunalt avlopp i Högalid och Maglaby pausas. Tio av 98 fastighetsägare har överklagat kommunfullmäktiges beslut att godkänna området över vilka fastigheter som ska anslutas till det kommunala ledningsnätet.

Media no image

Vattenavstängning i Västra Nyvång torsdagen den 20 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 15:57 CEST

I samband med VA-arbete torsdagen den 20 oktober måste NSVA tyvärr stänga av vattnet till kunder i Västra Nyvång mellan klockan 08.00- 15.00. Berörda adresser är Brohagavägen, Carl Cervins väg, Flötsgatan, Hökaregatan, Kolmätaregatan, Kyrkstigen, Kölegårdsvägen, Lejdgatan och Stationsgatan.

– Vi måste byta fyra ventiler på en huvudvattenledning efter att ha upptäckt en läcka. Vi beklagar att informationen kommer sent, men det beror på att vi inte har upptäckt vattenläckan förrän nu, säger Birger Sandell, arbetsledare på avdelning Rörnät i Åstorp.

NSVA uppmanar berörda kunder att tappa upp vatten för eget behov. Vid speciella behov av vatten kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Tillfälligt vatten kommer att finnas utplacerat i hörnan mellan Hökaregatan och Carl Cervins väg från och med klockan 08.00 på torsdagsmorgonen.

Kontaktperson: Birger Sandell, arbetsledare avdelning Rörnät i Åstorp, tel. 010- 490 97 15.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

I samband med VA-arbete torsdagen den 20 oktober måste NSVA tyvärr stänga av vattnet till kunder i Västra Nyvång mellan klockan 08.00- 15.00. Berörda adresser är Brohagavägen, Carl Cervins väg, Flötsgatan, Hökaregatan, Kolmätaregatan, Kyrkstigen, Kölegårdsvägen, Lejdgatan och Stationsgatan.

Läs vidare »
Ykfzpoxbhyl9opsahbjg
Jmtdlpbykxtwzvmxd9v5 Lmuh8j1sfsigpbhx7zvz

Landskronaborna kan dricka sitt vatten som vanligt

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 13:49 CEST

​Höga halter av cyanid har uppmätts i grundvattnet på en industritomt i Landskrona. Det tas inget dricksvatten från stadens grundvatten. Dricksvattnet i Landskrona kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Som en säkerhetsåtgärd kommer NSVA dock att ta utökade dricksvattenprover på ledningsnätet i det aktuella området.

Umqzvdtld5m8kw6edm75
Wu0gw3jr9ro5mhx6ocxj

Årlig spolning av huvudvattenledningarna i Helsingborgs kommun

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 14:45 CEST

Spolning av huvudvattenledningar i Helsingborgs kommun vardagar kl 8-16. Vi startar onsdag 12/10 i Rydebäck och fortsätter sedan norrut områdesvis. Totalt beräknas spolningen pågå under tio veckor.

Media no image
Enton1lgahjqszbvuxib

NSVA höjer trycket i Mariastaden och Laröd

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2016 08:00 CEST

Från och med tisdagen den 11 oktober planerar NSVA att ge högre tryck i vattenledningarna i Mariastaden och Laröd. Då är arbetet med att höja vattentrycket i berörda områden klart.

Flera av NSVAs kunder i Mariastaden och Laröd har haft problem med något lägre vattentryck, vilket beror på höjdskillnader. Eftersom både Mariastaden och vissa delar av Laröd är högt belägna i förhållande till vattenytan i Fredriksdals vattentorn försvinner mycket av det tryck som vattentornet bygger upp. När vattnet når de berörda områdena har det därför varit lägre tryck där än i resten av Helsingborg.

För att lösa problemet har NSVA utfört alltifrån omkopplingsarbete av ledningar till nybyggnation av tryckstegringsstationer (anläggningarna där vattentrycket höjs innan vattnet leds vidare i ledningsnätet) . Nu är jobbet, som har pågått i nästan ett år, klart. Går allt som planerat kommer NSVAs kunder i Mariastaden och Laröd förhoppningsvis märka av ett högre och jämnare tryck i vattenkranarna från och med tisdag nästa vecka.

– Det kommer framförallt att märkas på trycket i kranen på våningar över markplan men det kan även märkas på disk- och tvättmaskiner. Tvättprogram kommer kanske att gå snabbare än innan, detta beror dock på alltifrån märke och modell till ålder. Det kan vara bra att se över anläggningar som är inställda på ett viss tryckintervall, till exempel sprinkleranläggningar, eftersom vi höjer till ett normaltryck som är cirka 1,5 till 2,0 bar högre än idag, säger Adis Dzafic, projektledare på NSVA.

I samband med att trycket höjs kan vattnet bli missfärgat. Detta är ofarligt. Berörda kunder uppmanas då att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart igen. Hjälper inte detta är man välkommen att höra av sig till NSVAs kundservice på telefon 010- 490 97 00 eller via mejl kundservice@nsva.se

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Från och med tisdagen den 11 oktober planerar NSVA att ge högre tryck i vattenledningarna i Mariastaden och Laröd. Då är arbetet med att höja vattentrycket i berörda områden klart.

Läs vidare »
O1mkrqesg4j9tommb3ug

Underhållsarbete i Landskrona vattentorn

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 11:40 CEST

Under perioden måndagen den 10/10 till måndagen den 17/10 kommer underhållsarbete att genomföras i Landskrona vattentorn. Kunderna i Landskrona kommun kan komma att uppleva varierande vattentryck.

Umqzvdtld5m8kw6edm75
Wu0gw3jr9ro5mhx6ocxj

Ispiggning och renspolning av vattenledningsnätet i södra Billesholm

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 14:30 CEST

Pollex AB kommer med start i oktober 2016 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Billesholm på uppdrag av NSVA. Spolning leder till bibehållen och förbättrad vattenkvalitet. Man kommer att använda sig av två arbetsmetoder, ispiggning och luft- och vattenspolning.

Umqzvdtld5m8kw6edm75
Wu0gw3jr9ro5mhx6ocxj

NSVA genomför årlig spolning i Svalövs kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 13:34 CEST

Under oktober månad sker spolning av vattenledningar i Svalövs kommun. Denna gång kommer spolningen att utföras med hjälp av luft och vatten. På grund av risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna uppmanar NSVA berörda fastigheter att inte använda vatten medan arbetet pågår.

K6rljoqudbvwr7oalfha
Lmuh8j1sfsigpbhx7zvz

Bjuvs vattentorn får UV-aggregat

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 10:45 CEST

Nu kommer Bjuvs kommuninvånare att få ännu säkrare dricksvatten. NSVA installerar UV-aggregat i Bjuvs vattentorn med start på torsdag den 22 september. Medan arbetet pågår kan missfärgat vatten och sämre tryck förekomma.

Ydubggp0iu5blnmuzmg8
Enton1lgahjqszbvuxib

Vattenavstängning i delar av Maria Park natten mellan måndag och tisdag

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 08:00 CEST

I samband med VA-arbete måste NSVA stänga av vattnet till kunder i delar av Maria Park, Helsingborg, från och med ikväll måndag den 19/9 klockan 22.00 till och med imorgon tisdag den 20/9 klockan 06.00. Ett 50-tal fastighetsägare berörs.

Kontaktpersoner 33 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier.
  • pernilla.soderkvist@nsva.se
  • 010-495 87 32

Om NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg.

NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

Adress

  • NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
  • Box 2022
  • 250 02 Helsingborg

Länkar