Pspaweof3f8gzxd6rlnd

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kattvik snart klar

Pressmeddelanden   •   2014-04-15 14:00 CEST

Under drygt ett års tid har Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, arbetat med att ansluta Kattvik i Båstads kommun till kommunalt vatten och avlopp. Mer berg än beräknat har gjort arbetet svårare än planerat men nu är det äntligen färdigt. Endast återställning kring vägområdena återstår och i maj kan de första kunderna börja ansluta sig.

Umrevltsuwtd10oheftc

Bevattningsförbud året runt i Båstad

Pressmeddelanden   •   2014-04-14 08:00 CEST

På grund av kommunens begränsade vattentillgångar har hela Båstads kommun bevattningsförbud året runt. Det innebär att man endast får vattna med handhållen slang och inte ha vattenspridare kopplade till det kommunala dricksvattennätet.

Media-no-image

Vattenavstängning runt Elinebergsplatsen i natt kl 22-05

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 10:45 CEST

I samband med VA-arbete i området måste NSVA tyvärr stänga av vattnet till kunder runt Elinebergsplatsen i Helsingborg ikväll torsdag 10 april kl 22 till kl 05 imorgon bitti.

Adresser som berörs är Liebäckskroken, Elinebergsplatsen samt delar av Luggudegatan.

NSVA uppmanar berörda att tappa upp vatten för eget behov denna tid och ber om överseende med de problem detta eventuellt orsakar. De som behöver vatten kan hämta det vid Harlyckegatan 9 och Luggudegatan 5.

- Vi utför arbetet nattetid för att påverka berörda kunder så lite som möjligt, säger Andreas Walden, projektledare på NSVA. Om det är någon som har speciella behov av vatten denna tid, vänligen kontakta oss på tel 010-490 97 00.

Efter avslutat arbete kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Det är helt ofarligt. Om detta händer spola kallvatten tills vattnet är klart igen.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

I samband med VA-arbete i området måste NSVA tyvärr stänga av vattnet till kunder runt Elinebergsplatsen i Helsingborg ikväll torsdag 10 april kl 22 till kl 05 imorgon bitti.

Läs vidare »
Media-no-image

VA-arbete stänger av Filbornavägen 14-25 april

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 09:00 CEST

I samband med att NSVA kopplar in vatten och avlopp till ett nybyggnadsområde kommer Filbornavägen i Helsingborg att vara avstängd mellan Lägervägen och Skaragatan.

Trafikanter i området uppmanas ta annan väg. Gående och cyklister kan passera byggområdet via en provisorisk förbifart.

Arbetet väntas inte påverka vattenleveranserna i området.

För mer information se www.nsva.se eller ring 010-490 97 00.


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

I samband med att NSVA kopplar in vatten och avlopp till ett nybyggnadsområde kommer Filbornavägen i Helsingborg att vara avstängd mellan Lägervägen och Skaragatan.

Läs vidare »
Media-no-image

Vatten- och vägavstängning i Björnås natten 8-9 april kl 23-03

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 09:00 CEST

I samband med att NSVA kopplar in nya vattenledningar på Flintstensvägen i Åstorp stängs vattnet av för ett 60-tal kunder i Björnåsområdet. Vattnet kommer att stängas av på tisdagskvällen 8/4 kl 23.00 och kommer preliminärt vara tillbaka på onsdagsmorgon 9/4 kl 03.00.

Under arbetet kommer delar av Rönnvägen vara avstängd för genomfartstrafik. Boende öster om Flintstensvägen hänvisas till Smedjehusvägen vid körbehov denna tid.

Kunder på följande gator berörs av vattenavstängningen: Skannebacken, Flintstensvägen, Lille Magnus väg, Bronsåldersvägen, Forntidsvägen, Järnåldersvägen, delar av Rönnvägen (öster om Stenåldersvägen) och delar av Smedjehusvägen (öster om Flintstensvägen). 

Efter avslutat arbete kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är helt ofarligt och det räcker med att spola kallvatten ett tag så blir vattnet klart igen.

Mer information:

Lars Carlsson, VA-ingenjör, Ledningsnät & Projekt, NSVA, tel 010-490 97 51

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

I samband med att NSVA kopplar in nya vattenledningar på Flintstensvägen i Åstorp stängs vattnet av för ett 60-tal kunder i Björnåsområdet. Vattnet kommer att stängas av på tisdagskvällen 8/4 kl 23.00 och kommer preliminärt vara tillbaka på onsdagsmorgon 9/4 kl 03.00.

Läs vidare »
Media-no-image

Begränsad vattentillgång i Döshult 7-17 april

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 08:00 CEST

Under april utför Sydvatten AB arbete på huvudvattenledningen mellan Allerum och Viken, som är en del av ledningssystemet som förser Höganäs kommun med dricksvatten. Detta medför begränsad vattentillgång i Döshult i Helsingborgs kommun.

Under tiden 7-17 april kommer vattenledningen till ett 40-tal kunder i Döshult att vara avstängd. Istället kommer NSVA att leverera vatten från provisoriska vattentankar som löpande fylls på.

- Vattnet levereras som vanligt in i fastigheterna så man behöver inte hämta vatten, säger Anders Hjärpe, gruppchef avdelning Rörnät på NSVA. Vattentankarna är beräknade efter normal hushållsförbrukning.

För att vattnet ska räcka till råder det bevattningsförbud i Döshult denna period.

För mer information se www.nsva.se eller ring NSVAs kundservice på tel 010-490 97 00.

- - -

Sydvatten ansvarar för dricksvattenproduktion och huvudledningssystem för dricksvatten till 16 skånska kommuner och är gemensamt ägt av dessa kommuner. Varje kommuns VA-organisation ansvarar för lokalt ledningssystem och distribution av vatten. I Helsingborg sköts detta av NSVA, medan Höganäs kommun sköter VA-verksamheten i egen regi.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

Under april utför Sydvatten AB arbete på huvudvattenledningen mellan Allerum och Viken, som är en del av ledningssystemet som förser Höganäs kommun med dricksvatten. Detta medför begränsad vattentillgång i Döshult i Helsingborgs kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

NSVA testar ventiler på huvudvattenledningar i Landskrona

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 14:45 CET

Med början på onsdag kommer NSVA att funktionstesta alla ventiler på huvudvattenledningar i Landskrona. Arbetet utförs av entreprenören Maintpartner.

Arbetet omfattar samtliga ventiler på huvudvattenledningar och beräknas pågå cirka en månad. Det omfattar inte servisventilerna in till varje fastighet.

- Medan arbetet pågår kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är helt ofarligt. Om du drabbas av missfärgat vatten spola kallvatten tills vattnet är klart igen, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på avdelning Rörnät på NSVA.

Vid förfrågningar hänvisas i första hand till NSVAs kundservice på tel 010-490 97 00 och e-post kundservice@nsva.se.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

Med början på onsdag kommer NSVA att funktionstesta alla ventiler på huvudvattenledningar i Landskrona. Medan arbetet pågår kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är helt ofarligt.

Läs vidare »
R8asaeww3rzhyvp0sse9

Elever i hela Sverige utmanas i vattenkunskap

Pressmeddelanden   •   2014-03-17 14:00 CET

Vatten är en icke-fråga för många vuxna. För att motverka att även nästa generation tar vatten för givet arrangerar "Mitt vatten - Sveriges kommuner för rent vatten" i samband med världsvattendagen en nationell tävling om vattnets kretslopp. NSVA är en del av Mitt vatten-satsningen som branschorganisationen Svenskt Vatten och VA-aktörerna i Sveriges 290 kommuner står bakom.

Media-no-image

Vattenavstängning i Påarp och Mörarp 15/3 kl 04-08

Pressmeddelanden   •   2014-03-12 08:30 CET

I samband med att NSVA utför vattenledningsarbete i Påarp lördag 15 mars kommer boende i och runt Påarp och Mörarp i Helsingborgs stad att vara utan vatten cirka kl 04-08. Under hela lördagen kan boende i dessa områden tidvis ha lägre vattentryck än normalt.

- Vi uppmanar boende i Påarp och Mörarp med omnejd att tappa upp vatten för eget behov denna tid och ber om överseende med de problem detta eventuellt orsakar, säger Lars Horrdin på NSVA.

Efter avslutat arbete kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är helt ofarligt. Vårt tips om detta händer är att spola kallvatten tills vattnet är klart igen.

Vid förfrågningar från boende hänvisar vi i första hand till 010-490 97 00.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

I samband med att NSVA utför vattenledningsarbete i Påarp lördag 15 mars kommer boende i och runt Påarp och Mörarp i Helsingborgs stad att vara utan vatten cirka kl 04-08. Under hela lördagen kan boende i dessa områden tidvis ha lägre vattentryck än normalt.

Läs vidare »
Media-no-image

Klorering av dricksvattnet i Förslöv

Pressmeddelanden   •   2014-02-20 09:00 CET

För att säkerställa en god vattenkvalitet kommer dricksvattnet i Förslöv med omnejd i Båstads kommun att kloreras från och med idag och några veckor framåt.

- Att klorera vattnet är en normal driftåtgärd som används vid behov. Klorhalten ligger under gällande gränsvärde och är helt ofarlig, men kan eventuellt medföra en svag lukt och smak av klor hos kunder i Förslövstrakten, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten, NSVA.

Kloret klingar snabbt av ute i ledningsnätet. De innebär att de flesta kunder får en klorhalt som ligger under 0,10 mg/l. Gränsvärdet för klorhalt hos användare är 0,40 mg/l.

Läs mer om klorering av dricksvatten på Svenskt Vattens webbplats >>

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

För att säkerställa en god vattenkvalitet kommer dricksvattnet i Förslöv med omnejd i Båstads kommun att kloreras från och med idag och några veckor framåt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig, NSVA
  • oyann-kazkertrhrinixprnr.johanxkklgnalwtuesson@nsva.se
  • 010-490 98 26

Om NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg.

NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

Adress

  • NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
  • Box 2022
  • 250 02 Helsingborg

Länkar