Uom7ncgevwl8yvbevu3i
Ibclfu1pypnwlxdejfjt

NSVA har åtgärdat fel i Grevie/Förslöv

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2016 23:31 CEST

Vattenläckan i Grevie/Förslöv var ingen vattenläcka. Vid 23-tiden på tisdagskvällen fann NSVAs beredskapspersonal ett fel i ledningsnätet som snabbt kunde åtgärdas.

Uom7ncgevwl8yvbevu3i
Ibclfu1pypnwlxdejfjt

Större vattenläcka i Grevie/Förslöv- NSVA uppmanar kunder att spara på vattnet

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2016 21:45 CEST

En större vattenläcka har inträffat i Grevie/Förslöv. NSVA är på plats och arbetar med att lokalisera läckan. NSVA uppmanar ortsborna att spara på vattnet.

Kkp9l42se8dqo5ches8e
V4pxkqpkll1fg7d5fkrp Rrmftfgxl9k1pgab9fky

Så jobbar NSVA efter översvämningarna

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 10:03 CEST

290 fastighetsägare i NSVAs kommuner har anmält att de drabbades av översvämning i samband med skyfallen veckan innan midsommar. NSVA arbetar nu för fullt med att kontrollera ledningsnätet i de drabbade områdena, både för att hitta eventuella förslag på förbättringsåtgärder och för att utreda ansvarsfrågan.

Uom7ncgevwl8yvbevu3i
Lmuh8j1sfsigpbhx7zvz

Klorering av vattnet i Bjuv

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 11:00 CEST

Med början idag och några dagar framåt kommer NSVA att klorera dricksvattnet i centralorten Bjuv. Kloreringen görs för att säkerställa god vattenkvalitet och är en normal driftåtgärd.

Rkf4wzzvkpzordfxzjne
Bfrmh74e0dvu5zodzm5a Bte2rhiirws5xu1t7jdm

Gestaltning av det nya vattentornet i Helsingborg klar

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 08:00 CEST

För att säkra den framtida vattendistributionen planerar NSVA och Helsingborgs stad att bygga ytterligare ett vattentorn i Helsingborg. Det nya vattentornet kommer att placeras intill Österleden i höjd med Filbornavägen. Tre olika arkitektbyråer har lämnat förslag på gestaltning. Nu har NSVA och Helsingborg stad beslutat att välja förslaget från Wingårdhs arkitekter.

Tmmlh3pzev1cjdyoc8fs
Ex2f33alf59zuuupf9j3 Ztehp3ljlafypwendpkv

NSVA informerar om kustnära bräddningar i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2016 12:14 CEST

Till följd av diskussioner om badvattenkvalitet och VA-verksamhetens eventuella påverkan kommer NSVA att redovisa bräddning likväl som vattenläckor och andra driftstörningar. Till en början redovisas bräddningar från Öresundsverket och kustnära pumpstationer i Helsingborg.

Media no image
V4pxkqpkll1fg7d5fkrp

Många översvämningar i nordvästra Skåne

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 12:05 CEST

Våldsamma regn har orsakat stora problem med översvämningar på flera platser i Bjuvs och Åstorps kommuner samt i de norra delarna av Helsingborgs stad under onsdagen. Minst ett 100-tal villor har svämmats över och många vägar.

Vattnet har börjat att rinna undan men det står fortfarande mycket vatten på vissa vägar och cykelvägar, framförallt under viadukter. Sedan igår har NSVA ett stort antal medarbetare och entreprenörer på plats i de drabbade områdena för att ha en aktuell bild över vad som hänt samt säkerställa VA-systemens funktion.  

- Ett 80-tal kunder har hittills anmält att de drabbats av översvämning till oss, varav drygt 50 i Bjuvs centralort och 20 i Hyllinge, övriga mer utspridda i området. Vi vet att det är betydligt fler som drabbats. Det är viktigt att anmäla översvämningen till oss, framförallt för att vi ska kunna utreda vad som hänt och om det finns behov av ombyggnad för hantera regnmängderna, men också för att det  i vissa fall finns möjlighet till ersättning för självrisken, säger Mats Norberg, gruppchef på NSVA.

I Bjuvs kommun har NSVA registrerat att det regnade 67 mm på några få timmar. Det är ett kraftigare regn än vad man på VA-språk kallar ett 60-årsregn, alltså ett regn som statistiskt återkommer var 60:e år. Det har varit extremt lokala regn och kan handla om ännu kraftigare regn på vissa platser. VA-ledningar har historiskt byggts för att klara minst ett 10-årsregn. I nybyggda områden bygger kommunen och NSVA system där extrema regn kan hanteras på ytan, det vill säga att vattnet kan rinna på vägar, gräsytor och tas om hand i dammar och diken.

- Vid stora nederbördsmängder blir avloppsledningssystemen hårt ansträngda och klarar inte att föra bort allt vatten. Även igenkorkade rännstensbrunnar bidrar till översvämningsrisk. Kontrollera gärna rännstensbrunnarna i ditt närområde så att inte de är fyllda med löv och liknande. Är det stopp i en rännstensbrunn anmäler du det till kommunen, fortsätter Mats Norberg.

- Vi har fått en hel del frågor kring dricksvattnet i de översvämningsdrabbade kommunerna. Vi vill därför poängtera att för dem som har kommunalt vatten är det ingen fara att dricka vattnet. Om du har egen brunn och denna översvämmats rekommenderar vi att du vänder dig till miljöförvaltningen i din kommun om du har frågor kring dricksvattnet, avslutar Mats Norberg.

För dem som drabbats av översvämning är det viktigt att kontakta sitt försäkringsbolag samt att anmäla översvämningen till NSVA (om man bor inom NSVAs kommuner). Det sistnämnda kan man antingen göra via ett webbformulär på www.nsva.se eller per telefon 010-490 97 00.

NSVA har även sammanställt några råd kring översvämningar: 

Råd vid risk för översvämning

 • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
 • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.
 • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Om du drabbas av översvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Fotografera gärna skadorna i källaren för skadeanmälan.
 • Anmäl översvämningen till ditt VA-bolag

Mer information finns på www.nsva.se/oversvamning

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Våldsamma regn har orsakat stora problem med översvämningar på flera platser i Bjuvs och Åstorps kommuner samt i de norra delarna av Helsingborgs stad under onsdagen. Minst ett 100-tal villor har svämmats över och många vägar.

Läs vidare »
Pwnnfajq8vtwmfsrcgc3
Huydszhgqxvlfop6kgdq

Flera underhållsprojekt på Öresundsverket i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 08:00 CEST

Under sommaren genomför NSVA flera underhållsprojekt som tillsammans gör Öresundsverket i Helsingborg mer effektivt och energisnålt. Arbetena görs på sommaren eftersom den biologiska reningsprocessen fungerar bäst då, samtidigt som anläggningen hanterar mindre vatten sommartid.

Nrbdtneiypl0cvss0kkh
Bfrmh74e0dvu5zodzm5a Jry9kh88qpbkclchjiad

Ombyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona för ökad driftsäkerhet

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2016 10:00 CEST

Med början i höst kommer NSVA att bygga om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader.

Pyvp5wzvgucfwc7pcgj0
Lmuh8j1sfsigpbhx7zvz

Landskrona vattentorn har klätts i stålstass

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2016 12:15 CEST

Det akuta underhållsarbetet på Landskrona nya vattentorn är färdigt. Nät av galvaniserat stål ska hindra att betong släpper från mellanplanet. Tisdagen den 7 juni kommer avspärrningen kring tornet att tas bort.

Kontaktpersoner 33 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier.
 • pernilla.soderkvist@nsva.se
 • 010-495 87 32

Om NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg.

NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

Adress

 • NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
 • Box 2022
 • 250 02 Helsingborg

Länkar