K6rljoqudbvwr7oalfha
Lmuh8j1sfsigpbhx7zvz

Bjuvs vattentorn får UV-aggregat

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 10:45 CEST

Nu kommer Bjuvs kommuninvånare att få ännu säkrare dricksvatten. NSVA installerar UV-aggregat i Bjuvs vattentorn med start på torsdag den 22 september. Medan arbetet pågår kan missfärgat vatten och sämre tryck förekomma.

Ydubggp0iu5blnmuzmg8
Enton1lgahjqszbvuxib

Vattenavstängning i delar av Maria Park natten mellan måndag och tisdag

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 08:00 CEST

I samband med VA-arbete måste NSVA stänga av vattnet till kunder i delar av Maria Park, Helsingborg, från och med ikväll måndag den 19/9 klockan 22.00 till och med imorgon tisdag den 20/9 klockan 06.00. Ett 50-tal fastighetsägare berörs.

Media no image
Lmuh8j1sfsigpbhx7zvz

Normal drift på NSVA efter kokningsrekommendationen

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2016 10:55 CEST

Arbetet med att söka källan till de otjänliga provresultat som orsakade kokningsrekommendationen i Helsingborg och Höganäs är avslutat. NSVA har återgått till normal drift igen.

Mellan den 22-25 augusti utfärdade NSVA, Helsingborgs stad och Höganäs kommun en kokningsrekommendation på grund av otjänliga provresultat på dricksvattnet. Efter att kokningsrekommendationen upphävdes har NSVA fortsatt att fullfölja den utökade kontroll och felsökning som påbörjades under kokningsrekommendationen.

Samtliga spolningar och felkontroller är avslutade och verksamheten har nu återgått till normal drift igen.

– Kokningsrekommendationen upphävdes enligt gällande rutin efter två helt rena provomgångar. Vi har tagit över 200 prov de senaste veckorna och nästan alla har varit helt rena. Vi har inte upptäckt någon felkoppling eller liknande under alla våra kontrollbesök. Vi har spolat och klorerat vattentornet och kontrollerat anordningarna på ledningsnätet, säger Jonas Håkansson, chef för avdelningen Dricksvatten.

NSVAs arbetshypotes i tre punkter

Exakt vad det var som orsakade de otjänliga proven är fortfarande oklart, men baserat på all fakta i dagsläget finns det inget som talar direkt emot NSVAs arbetshypotes. Den består av följande tre punkter:

 • De två otjänliga proverna med enterokocker togs vid en och samma plats i Berga. Efter dessa har provresultaten från denna plats varit helt rena. Detta tyder på att det antingen funnits ett lokalt fel i systemet vid provpunkten eller i själva ledningen, alternativt att någon förorening passerat och endast synts i provtagningen här utan att fastna i provpunkterna direkt nedströms eller uppströms.
 • En förorening har tillfälligt kommit in i systemet och försvunnit kort därpå. Den mest logiska orsaken här skulle vara att det kommit in bakterier i vattentornet. Enligt en inspektion av vattentornet, som gjordes efter kokningsrekommendationen,finns det brister som ska åtgärdas för att helt eliminera tornet som en potentiell felkälla framöver. NSVA fortsätter också att klorera vattnet från vattentornet.
 • Det har skett och sker många bygg- och grävarbeten i Maria Park. Under kokningsrekommendationen undersökte NSVA en helt ny ledning i Maria Park där vattnet stått stilla i tre månader. Den spolades och driftsattes.

– Det är hög omsättning i våra dricksvattensystem och tillfälliga föroreningar försvinner ganska snabbt. Därför är det i många fall svårt att hitta den exakta källan till vad som orsakar tillfälliga otjänliga vattenprov, säger Jonas Håkansson.

Tack för visad förståelse

Jonas Håkansson vill återigen rikta ett stort tack till alla som behövde koka vattnet under de fyra dagarna i augusti.

– En kokningsrekommendation påverkar många, alltifrån privatpersoner och arbetsgivare till verksamheter och föreningar. Därför var det så härligt att majoriteten av alla som vi på NSVA hade kontakt med visade stor förståelse för vårt beslut och vårt arbete för att leverera drickbart vatten, säger han.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Arbetet med att söka källan till de otjänliga provresultat som orsakade kokningsrekommendationen i Helsingborg och Höganäs är avslutat. NSVA har återgått till normal drift igen.

Läs vidare »
Ubyil4i2fiub26qlbu4q
Rrmftfgxl9k1pgab9fky

Hjälp och vägledning för översvämningsdrabbade i Bjuv och Åstorp

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2016 14:12 CEST

NSVA, Bjuvs kommun och Åstorps kommun vill möta fastighetsägarna som drabbades av översvämning i samband med sommarens skyfall. Den 8 september hålls den första träffen där drabbade ska få hjälp, vägledning och stöttning.

Media no image
Lmuh8j1sfsigpbhx7zvz

Kokningsrekommendationen hävd- NSVA jobbar vidare

Nyheter   •   Aug 26, 2016 15:47 CEST

På torsdagskvällen hävde NSVA, Helsingborgs stad och Höganäs kommun kokningsrekommendationen för Helsingborg och Höganäs eftersom vi har haft två godkända vattenprover på rad. Det innebär att det går bra att använda dricksvattnet som vanligt igen. Arbetet med att söka källan till de tidigare otjänliga provresultaten fortsätter.

Fokus på felsökningen ligger på områdena Berga och Maria Park där överföringsledningen mellan Helsingborg och Höganäs finns.

– Vi har ringat in området där vi misstänker att orsaken finns och fortsätter vårt arbete. Det handlar om alltifrån utökade provtagningar och att spola ledningar till att kontrollera verksamheter. Allt tyder på att de tidigare otjänliga provresultaten var en enskild händelse, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten på NSVA.

Ett 20-tal provpunkter om dagen istället för åtta varannan vecka

NSVAs dricksvattenprovtagare är några av alla medarbetare som har fullt upp med att fortsätta söka efter källan till provresultaten som orsakade den numera upphävda kokningsrekommendationen.

– I vårt ordinarie provtagningsprogram, som är utformat enligt Livsmedelsverkets riktlinjer, kontrollerar vi åtta fasta provpunkter varannan vecka. Vi har även ett antal extra provpunkter som vi roterar mellan. Sedan i måndags och fram till i torsdags tog vi dricksvattenprover på ett 20-tal provpunkter om dagen. Idag, fredag, har vi dragit ned till något färre koncentrerade till Berga, Maria och resten av norra Helsingborg, säger Jonas Håkansson.

NSVA tar även alltid schemalagda prover i vattentornet samt på det vatten som pumpas ut från vattenverket. På Örby vattenverk finns dessutom en driftkontroll. 

Dricksvattnet är rent från bakterier

Bakterierna i vattnet som orsakade kokningsrekommendationen finns inte kvar i ledningsnätet längre. Man behöver inte låta vattnet rinna en viss tid i kranen innan man dricker det.

På torsdagskvällen hävde NSVA, Helsingborgs stad och Höganäs kommun kokningsrekommendationen för Helsingborg och Höganäs eftersom vi har haft två godkända vattenprover på rad. Det innebär att det går bra att använda dricksvattnet som vanligt igen. Arbetet med att söka källan till de tidigare otjänliga vattenproverna fortsätter.

Läs vidare »
Media no image
Lmuh8j1sfsigpbhx7zvz

Nu kan alla i Helsingborg och Höganäs dricka och använda vattnet som vanligt igen

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 22:26 CEST

NSVA, Helsingborgs stad och Höganäs kommun häver nu kokningsrekommendationen eftersom vi har två godkända vattenprover på rad. Det innebär att det går bra att använda dricksvattnet som vanligt igen.

På torsdagskvällen kom de slutgiltiga provresultaten. Med två godkända vattenprover på rad kan vi nu häva kokningsrekommendationen i både Helsingborg och Höganäs kommun.

– Det känns jättebra att alla kan använda vattnet som vanligt igen. I nuläget har vi ringat in området där vi misstänker att orsaken finns och fortsätter arbetet med felsökningen. Allt tyder på att detta är en enskild händelse, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten på NSVA.

– Det är ett glädjande besked att proverna visar att vattnet nu håller den kvalitet som det ska. Som en extra säkerhetsåtgärd fortsätter Höganäs ändå att klorera det till kommunen inkommande vattnet tills vi har hittat felkällan i Helsingborg, säger Fredrik Arthursson, VA-chef i Höganäs kommun.

Stort tack för förståelse

NSVA, Helsingborgs stad, Höganäs kommun och Sydvatten vill rikta ett stort tack till alla kommuninvånare, verksamheter, företag och övriga som har berörts av kokningsrekommendationen.

– De allra flesta har haft förståelse för vårt beslut, vilket vi är väldigt tacksamma för. Vi är medvetna om att det är jobbigt att behöva koka vattnet och beklagar verkligen besvären som detta har medfört, säger Jonas Håkansson.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

NSVA, Helsingborgs stad och Höganäs kommun häver nu kokningsrekommendationen eftersom vi har två godkända vattenprover på rad. Det innebär att det går bra att använda dricksvattnet som vanligt igen.

Läs vidare »
Media no image
Lmuh8j1sfsigpbhx7zvz

Fortsatt kokning i delar av Helsingborg samt Höganäs- felsökning pågår

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 14:28 CEST

Kokningsrekommendationen i delar av Helsingborg och hela Höganäs kommun kvarstår fortfarande. Vidare besked väntas tidigast vid 22-tiden ikväll, torsdag.

NSVA och Sydvatten fortsätter arbetet med att söka källan till de tidigare otjänliga provresultaten av dricksvattnet till delar av Helsingborg samt Höganäs kommun.

På onsdagskvällen kom resultaten från de senaste vattenproverna som togs under måndagen. Samtliga prov tagna i Helsingborg och Höganäs var godkända och utan anmärkning. Den enda förekomst av bakterier som upptäcktes fanns i överföringsledningen mellan Helsingborg till Höganäs, där provsvaren visade tjänligt med anmärkning. Här fanns en förekomst av koliforma bakterier på två provplatser.

– Vi har inte haft några otjänliga prov vid våra egna provtagningsplatser i Höganäs kommun, men vi vill inte riskera att utsätta invånarna i Höganäs för något. Kokningsrekommendationen är en ren försiktighetsåtgärd och kvarstår fortfarande. Sedan i måndags eftermiddag klorerar vi allt vatten som går från överföringsledningen in till Viken, Höganäs och norrut, säger Fredrik Arthursson, VA-chef i Höganäs kommun.

Otjänliga provresultat var en lokal påverkan

De prover i Helsingborg som tidigare visade på otjänligt provresultat på grund av tarmbakterier har visat sig vara en lokal påverkan i, eller precis intill provtagningsplatsen. Resultaten från måndagens prover visar inte på någon förekomst av tarmbakterier i ledningsnätet.

– Provsvaren är dock preliminära eftersom de inte är validerade. De måste kontrolleras en gång till. Vi får svar på  nästa provserie sent ikväll, torsdag. Kokningsrekommendationen gäller fortfarande, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten på NSVA.

Felsökning med fokus på områdena Berga och Maria Park

NSVA och Sydvatten fortsätter arbetet med att söka källan till de tidigare otjänliga vattenproven. Arbetet sker med fokus på områdena Berga och Maria Park där överföringsledningen mellan Helsingborg och Höganäs finns.

– Vi har bland annat undersökt en helt ny ledning i Maria Park där vattnet har stått stilla i tre månader. Den är nu spolad och driftsatt. Vid sidan om detta har vi kontrollerat alla luftare, tryckstegringsstationer, byggserviser, golfbanor, kyrkogårdar och en mängd andra verksamheter. Vi har även gått tillbaka och kontrollerat större händelser som till exempel branden i Ödåkra tidigare i augusti, säger Jonas Håkansson.

Ett stort tack för all förståelse och tålamod

Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Sydvatten och NSVA vill rikta ett stort tack till alla kommuninvånare, verksamheter, företag och övriga som omfattas av kokningsrekommendationen.

– De allra flesta har förståelse för vårt beslut, vilket vi är väldigt tacksamma för. Vi är medvetna om att det är jobbigt att behöva koka vattnet och beklagar verkligen besvären som detta medför, säger Jonas Håkansson.

Kontaktpersoner

Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten, NSVA, tel: 010- 490 97 56

Fredrik Arthursson, VA-chef, Höganäs kommun, tel: 042- 33 72 56

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

​Kokningsrekommendationen i delar av Helsingborg och hela Höganäs kommun kvarstår fortfarande. Vidare besked väntas tidigast vid 22-tiden ikväll, torsdag.

Läs vidare »
Media no image
Lmuh8j1sfsigpbhx7zvz

Preliminära provsvar på dricksvattnet i Helsingborg ser bra ut

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 22:00 CEST

NSVA och Sydvatten har fått svaren från måndagens dricksvattenprovtagning. Alla prov tagna i Helsingborgs ledningsnät ser bra ut och är fria från bakterier. Svaren från proven som är tagna i ledningsnätet mot Höganäs kommun visar dock fortfarande en förekomst av bakterier.

– Resultaten på dricksvattenproverna tagna i Helsingborg var positiva, det har inte upptäckts några bakterier i dem. Provsvaren är dock preliminära eftersom de inte är validerade. De måste kontrolleras en gång till. Vi får svar på nästa provserie sent imorgon kväll, torsdag, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten på NSVA.

Kokningsrekommendationen kvarstår

Om morgondagens provsvar visar samma resultat som idag kan antingen området för kokningsrekommendation förändras, eller kokningsrekommendationen hävas för hela området. Besked om detta kan tidigast ske vid 22-tiden på torsdag kväll.

Felsökningen fortsätter

NSVA och Sydvatten fortsätter arbetet med att söka källan till de tarmbakterier som har upptäckts i dricksvattnet i delar av Helsingborg och Höganäs kommun. Utökade dricksvattenprovtagningar, spolningar, klorering av vattentornet och en kontroll över verksamheter som har både kommunalt och eget vatten är några av alla insatser.

Detta har hänt

På måndagseftermiddagen gick NSVA, Helsingborgs stad och Höganäs kommun ut med en kokningsrekommendation efter att tarmbakterier har upptäckts vid provtagning av dricksvattnet i delar av Helsingborg och Höganäs kommun. Kokningsrekommendationen innebär att berörda ska koka sitt dricksvatten och vatten till matlagning fram tills vattenproverna är godkända. Här hittar du en informationssida med senaste nytt om kokningsrekommendationen.

Se NSVAs hemsida för mer information om kokningsrekommendationen, www.nsva.se

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

NSVA och Sydvatten har fått svaren från måndagens dricksvattenprovtagning. Alla prov tagna i Helsingborgs ledningsnät ser bra ut och är fria från bakterier. Svaren från proven som är tagna i ledningsnätet mot Höganäs kommun visar dock fortfarande en förekomst av bakterier.

Läs vidare »
Media no image
Lmuh8j1sfsigpbhx7zvz

Statusuppdatering från NSVA angående kokningsrekommendationen

Nyheter   •   Aug 24, 2016 10:17 CEST

Vid 22-tiden ikväll, onsdag, får NSVA svar på de senaste dricksvattenproverna. Om proverna visar att dricksvattnet i de berörda områdena i Helsingborg samt Höganäs kommun är tjänligt, krävs ytterligare ett sådant provsvar innan kokningsrekommendationen kan hävas. En eventuell hävning av kokningsrekommendationen kan alltså ske tidigast vid 22-tiden torsdag kväll.

Under onsdagen fortsätter NSVA och Sydvatten med att söka källan till de tarmbakterier som har upptäckts i dricksvattnet i delar av Helsingborg och Höganäs kommun. Utökade dricksvattenprovtagningar, spolningar, klorering av vattentornet och en kontroll över verksamheter som har både kommunalt och eget vatten är några av alla insatser.

Detta har hänt

På måndagseftermiddagen gick NSVA, Helsingborgs stad och Höganäs kommun ut med en kokningsrekommendation efter att tarmbakterier har upptäckts vid provtagning av dricksvattnet i delar av Helsingborg och Höganäs kommun. Kokningsrekommendationen innebär att berörda ska koka sitt dricksvatten och vatten till matlagning fram tills vattenproverna är godkända. Här hittar du en informationssida med senaste nytt om kokningsrekommendationen.

Onsdagskvällens resultat

Sent ikväll, onsdag, får NSVA svar på dricksvattenproverna från den 22 augusti. Om proverna visar att dricksvattnet i centrala och norra Helsingborg samt Höganäs kommun är tjänligt krävs ytterligare ett tjänligt provsvar innan kokningsrekommendationen kan hävas. En eventuell hävning av kokningsrekommendationen kan alltså ske tidigast vid 22-tiden torsdag kväll.

– Resultaten på dricksvattenproverna ikväll kommer att ge oss en fingervisning om hur vi ligger till. Skulle något av dessa analysresultat visa fortsatt otjänligt kommer kokningsrekommendationen att förlängas. När torsdagens resultat sedan är analyserade kan dessa leda till att vi förändrar området som berörs av kokningsrekommendationen, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten på NSVA.

NSVA kommer att skicka ut ett pressmeddelande angående onsdagens provresultat vid 22-tiden ikväll, onsdag. I övrigt uppdateras vår hemsida fortlöpande med information, www.nsva.se

​Vid 22-tiden ikväll, onsdag, får NSVA svar på de senaste dricksvattenproverna. Om proverna visar att dricksvattnet i de berörda områdena i Helsingborg samt Höganäs kommun är tjänligt, krävs ytterligare ett sådant provsvar innan kokningsrekommendationen kan hävas. En eventuell hävning av kokningsrekommendationen kan alltså ske tidigast vid 22-tiden torsdag kväll.

Läs vidare »
Dymbuuwrmhssswaiuywg
Lmuh8j1sfsigpbhx7zvz

Så jobbar NSVA efter kokningsrekommendationen

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2016 13:31 CEST

NSVA jobbar för fullt med att hitta källan till de tarmbakterier som har upptäckts i dricksvattnet i delar av Helsingborg och Höganäs kommun. Utökade dricksvattenprovtagningar och en kontroll över verksamheter som har både kommunalt och eget vatten är två av flera insatser.

Kontaktpersoner 33 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier.
 • pernilla.soderkvist@nsva.se
 • 010-495 87 32

Om NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg.

NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

Adress

 • NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
 • Box 2022
 • 250 02 Helsingborg

Länkar