Media-no-image

Risk för översvämning i samband med stormen Egon

Pressmeddelanden   •   2015-01-10 18:43 CET

Till följd av det tilltagande ovädret och kraftigt stigande havsnivå är avloppsledningar och reningsverk på flera håll inom NSVA kraftigt ansträngda. Detta kan medföra risk för översvämningar, både i dagvattensystem och källare. 

Stormen Egon når snart sin kulmen. Marken är mättad av allt regn och under senaste dygnet har NSVA fått in rapporter om ett antal källaröversvämningar.

- Reningsverk och pumpstationer påverkas av den allt högra havsnivån och risken för processproblem och brädd av orenat spillvatten ökar i takt med nederbörden. Vår beredskapspersonalen är nu på tå för att klara eventuella problem när stormen Egon kulminerar runt midnatt, säger Pär Gustafsson, avdelningschef för Avloppsrening på NSVA.

Om du bor i kustnära eller lågt belägna fastigheter kan det vara bra att titta till din källare och om möjligt täcka golvbrunnar för att hindra eventuellt inträngande vatten.

Råd vid risk för källaröversvämning

- Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.

- Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.

- Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.

Om du drabbas av översvämning

- Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.

- Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.

- Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

- Kontakta omgående ditt försäkringsbolag och kräv besiktning av skadan.

- Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

- Anmäl översvämningen till NSVA - i första hand via formuläret på www.nsva.se. Du kan också ringa oss dygnet runt på tel 010-490 97 00.

Vid akut felanmälan kontakta NSVAs jour på tel 010-490 97 00. 

Löpande uppdateringar och driftinformation publiceras på www.nsva.se.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

Till följd av det tilltagande ovädret och kraftigt stigande havsnivå är avloppsledningar och reningsverk på flera håll inom NSVA kraftigt ansträngda. Detta kan medföra risk för översvämningar, både i dagvattensystem och källare.

Läs vidare »
Fezf0ydmylog65cl6ewx

NSVA sköter VA-faktureringen i Helsingborg från årsskiftet

Pressmeddelanden   •   2015-01-07 08:15 CET

Från och med 1 januari 2015 fakturerar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), på uppdrag av Helsingborgs stad, avgifterna för vatten och avlopp i kommunen. Tidigare har Öresundskraft samfakturerat VA-avgifterna med energifakturan.

U1wpj7getqsw8yhskwsf

Klorering efter gårdagens vattenläcka i Glumslöv

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 12:00 CET

Under gårdagen blev många kunder i Glumslöv av med vattnet till följd av en misstänkt vattenläcka. Efter intensivt arbete med att lokalisera läckan kunde NSVA till slut laga den. Nu har alla kunder åter vatten i kranen. Som en försiktighetsåtgärd kommer NSVA under dagen att klorera vattnet i Glumslöv. Detta kan medföra lukt och smak av klor.

Rw940aqvzuozycegib95

NSVA testar driftinformation via SMS

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 14:30 CET

För att förbättra informationen vid driftstörningar kommer NSVA att testa att skicka avbrottsinformation via SMS. Om tjänsten fungerar bra kommer NSVA under 2015 att börja använda SMS vid alla större störningar.

U1wpj7getqsw8yhskwsf

Glebers väg med omnejd i Påarp utan vatten på lördag kl 9-16

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 08:00 CET

I samband med VA-arbete måste NSVA tyvärr stänga av vattnet till kunder runt Glebers väg i Påarp lördag 20 december mellan kl 9-16.

Imxnnmqjx0hlogklhqc8

Dagvattentaxa införs i Åstorp från 1 januari 2015

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 08:00 CET

2014-04-28 beslutade kommunfullmäktige i Åstorp om en ny taxestruktur för vatten och avlopp i Åstorps kommun. Den nya taxan följer ”Lagen om allmänna vattentjänster”, som bland annat säger att det ska finnas en särskild taxa för dagvatten. Den nya VA-taxan börjar gälla i Åstorps kommun från 1 januari 2015.

Xwpa0mkaxorb06y5p85m

NSVAs varningssystem räddade Lundåkraverket

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 12:37 CET

Lundåkraverket har under många år haft problem med utslagningar av den biologiska reningen. För att undvika detta har NSVA utvecklat ett varningssystem som visar om det finns giftiga ämnen i inkommande spillvatten. Igår varnade systemet, varpå det giftiga vattnet kunde ledas förbi den biologiska rening direkt till den kemiska. Därmed räddades Lundåkraverket från utslagning.

Media-no-image

VA-arbete i Landskrona natten 4-5 december ger lågt vattentryck i Kvärlöv

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 08:00 CET

I samband med ett VA-arbete i Landskrona natten mellan torsdag och fredag kommer kunder i Kvärlöv drabbas av lågt vattentryck.

Under tiden torsdag 4 december kl 22.00 till fredag 5 december kl 06.00 kommer NSVA att utföra ett planerat ledningsarbete i Landskrona. Samtliga kunder i Kvärlöv kommer att uppleva lågt vattentryck under dessa timmar. Några få industrifastigheter kring Söderleden i Landskrona kommer att vara helt utan vatten, dessa har fått information via brev.

Efter arbetet kan det förekomma missfärgning i dricksvattnet. Detta är inte farligt men vår rekommendation är att spola vatten i alla kranar några minuter tills missfärgningen försvinner. Eventuella kunder som är särskilt beroende av vatten uppmanas att kontakta NSVA snarast.

Vi ber om överseende med de besvär arbetet innebär.

Mer information under själva arbetet:
Rolf Olofsson, arbetsledare NSVA, tel 0767-22 16 44

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

I samband med ett VA-arbete i Landskrona natten mellan torsdag och fredag kommer kunder i Kvärlöv drabbas av lågt vattentryck.

Läs vidare »
Media-no-image

Vattenläcka på Södervägen i Billeberga - lagas under eftermiddagen

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 10:19 CET

Under morgonen uppstod en akut vattenläcka på en huvudvattenledning på Södervägen i Billeberga. För att undvika för stora problem under lunchtid har NSVA valt att påbörja lagningsarbetet först efter lunch.

Lagningen av läckan påbörjas ca kl 13.30 och arbetet beräknas vara klart ikväll. Medan lagningsarbetet pågår kommer en vattenledning att stängas helt, vilket medför att kunder längs Södervägen och eventuellt angränsande vägar kommer att vara helt utan vatten efter lunch. Om möjligt förbered er genom att tappa upp vatten för eftermiddagens behov.

Övriga Billeberga, som normalt får merparten av sitt vatten via denna ledning, kommer att få vatten via en mindre ledning vilket medför lägre tryck än vanligt.

- Vi räknar med att merparten av Billeberga kommer att ha vatten under lagningsarbetet, dock med lågt tryck. Om det visar sig att trycket blir mycket lågt eller fler än beräknat blir utan vatten kommer vi att ställa ut 1-2 vattentankar. Vi återkommer med information om detta på nsva.se isåfall, säger Lars Horrdin, gruppchef Rörnät på NSVA.

Vid missfärgat vatten när vattnet kommer tillbaka efter avstängningen, spola kallvatten tills det är klart igen.

För mer information kontakta:

Lars Horrdin, gruppchef Rörnät, NSVA, tel 010-490 97 64

Rolf Olofsson, arbetsledare Rörnät, NSVA, tel 010-490 98 44

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

Under morgonen uppstod en akut vattenläcka på en huvudvattenledning på Södervägen i Billeberga. För att undvika för stora problem under lunchtid har NSVA valt att påbörja lagningsarbetet först efter lunch. Vi räknar med att merparten av Billeberga komma att ha vatten under lagningsarbetet dock med lågt tryck.

Läs vidare »
Media-no-image

Inget vatten i Hyllinge natten mellan onsdag och torsdag kl 22-05

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 08:00 CET

I samband med VA-arbete måste NSVA tyvärr stänga av vattnet till samtliga kunder i Hyllinge onsdag 3 december kl 22 till torsdag 4 december cirka kl 05.

NSVA uppmanar berörda kunder att tappa upp vatten för eget behov under natten och ber om överseende med de problem detta eventuellt orsakar.

- Arbetet utförs nattetid för att påverka berörda kunder så lite som möjligt, säger Victor Pelin, VA-ingenjör på NSVA. Om det är någon som har speciella behov av vatten denna tid, vänligen kontakta oss på tel 010-490 97 00.

Större verksamheter har informerats separat om vattenavstängningen.

Efter avslutat arbete kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Det är helt ofarligt. Om detta händer spola kallvatten tills vattnet är klart igen.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

I samband med VA-arbete måste NSVA tyvärr stänga av vattnet till samtliga kunder i Hyllinge onsdag 3 december kl 22 till torsdag 4 december cirka kl 05.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 31 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig, NSVA
  • ann-katrin.johansson@nsva.se
  • 010-490 98 26

Om NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg.

NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

Adress

  • NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
  • Box 2022
  • 250 02 Helsingborg

Länkar