Ykfzpoxbhyl9opsahbjg

Även vattnet i Förslöv fritt från missfärgning

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 21:28 CET

Efter NSVAs spolning av ledningsnätet ikväll är nu även vattnet i Förslöv fritt från missfärgning. Det innebär att alla kunder i området kan använda vattnet som vanligt, förutom till mat och dryck, där NSVA rekommenderar att man kokar det först.

Upqrlldewcybad8zqiff

Spolning i Förslöv fortsätter - kokrekommendation kvarstår för Grevie och Förslöv med omnejd

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 17:22 CET

NSVA fortsätter att spola i Förslöv till sent ikväll samt i helgen så länge vattnet fortfarande är missfärgat. I övriga området är vattnet nu fritt från missfärgning och kan användas som vanligt, förutom till mat och dryck, där vi rekommenderar att man kokar det först.

Ykfzpoxbhyl9opsahbjg

​Fortsatt kokrekommendation, spolning och klorering i Grevie och Förslöv med omnejd

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 10:14 CET

NSVA fortsätter att spola ledningsnätet tills vattnet inte längre är missfärgat. Medan spolning pågår kan det bli dåligt vattentryck. Om vattnet inte är missfärgat kan det användas som vanligt, förutom till mat och dryck, där NSVA rekommenderar att man kokar det först. Vattnet har även klorerats, varför en svag lukt och smak av klor kan förekomma.

Upqrlldewcybad8zqiff

Kokrekommendation och klorering i Grevie och Förslöv med omnejd

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 11:41 CET

Till följd av ett tekniskt fel har vattentornet i Grevie tömts på vatten. NSVA rekommenderar att kunder i Grevie och Förslöv med omnejd kokar vattnet innan det används för mat och dryck samt avråder från att använda missfärgat vatten för tvätt, diskning med mera. Vattnet kommer även kloreras under dagen.

Ykfzpoxbhyl9opsahbjg

Lukt- och smakproblem på kranvattnet i delar av södra Bårslöv i natt

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 10:20 CET

Under gårdagen och i natt har ett antal kunder upplevt lukt- och smakproblem på kranvattnet i delar av södra Bårslöv. NSVA tror att detta härrör från ett VA-arbete som utfördes under torsdagen. Under fredagen spolas ledningarna, vilket kan medföra dåligt vattentryck i området.

Media-no-image

Akut vattenläcka på Vaktgatan i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   2015-02-05 09:40 CET

Under förmiddagen har en akut vattenläcka inträffat på Vaktgatan i Helsingborg. Vattnet kommer att stängas av för boende på Vaktgatan 1 A-C, Vaktgatan 3 A-D cirka kl 10 för lagningsarbete.

Om möjligt ber vi boende i området att tappa upp vatten för eget behov innan. Det kommer även att finnas möjlighet att hämta vatten mellan Lägervägen 1-3 medan vattnet är avstängt. Medtag eget kärl.

- Vi vet för närvarande inte hur långt tid det tar att åtgärda läckan men räknar med att det blir klart under dagen, säger Magnus Norin, arbetsledare Rörnät på NSVA.

Vid missfärgat vatten efter avstängningen, spola kallvatten tills det är klart igen.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

Under förmiddagen har en akut vattenläcka inträffat på Vaktgatan i Helsingborg. Vattnet kommer att stängas av för boende på Vaktgatan 1 A-C, Vaktgatan 3 A-D cirka kl 10 för lagningsarbete.

Läs vidare »
Media-no-image

Vattenavstängning runt brandstationen i centrala Båstad natten mellan tisdag och onsdag

Pressmeddelanden   •   2015-02-03 11:45 CET

I samband med VA-arbete måste NSVA tyvärr stänga av vattnet till kunder runt brandstationen på Ängelholmsvägen i Båstad från tisdag 3 februari kl 23 till onsdag 4 februari cirka kl 05.

Adresser som berörs är: Ängelholmsvägen 19-40, Hindbärsvägen, delar av Karstorpsvägen, Liden, Bivägen, Köpmansgatan mellan Liden och Fridhemsgatan, Tennisvägen 27-31, Christian II:s Väg samt eventuellt närliggande adresser.

NSVA uppmanar kunder i området att tappa upp vatten för eget behov under natten och ber om överseende med de problem detta eventuellt orsakar.

För dem som behöver vatten kommer det att finnas en vattentank vid brandstationen. Medtag eget kärl för påfyllnad.

- Arbetet utförs nattetid för att påverka berörda kunder så lite som möjligt, säger Lenn Oscarsson, arbetsledare Rörnät på NSVA. Om det är någon som har speciella behov av vatten denna tid, vänligen kontakta oss på tel 010-490 97 00.

Efter avslutat arbete kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Det är helt ofarligt. Om detta händer spola kallvatten tills vattnet är klart igen.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

I samband med VA-arbete måste NSVA tyvärr stänga av vattnet till kunder runt brandstationen på Ängelholmsvägen i Båstad från tisdag 3 februari kl 23 till onsdag 4 februari cirka kl 05.

Läs vidare »
Media-no-image

Inget vatten på Drottninggatan 150-250 på onsdag

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 15:45 CET

I samband med pågående VA-arbete på Drottninggatan i Helsingborg måste NSVA tyvärr stänga av vattnet till kunder på Drottninggatan 150-250 onsdag 4 februari mellan kl 11-17.

NSVA uppmanar kunder i området att tappa upp vatten för eget behov denna tid och ber om överseende med de problem detta eventuellt orsakar.

Om det är någon som har speciella behov av vatten, kontakta NSVA på tel 010-490 97 00.

Efter avslutat arbete kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Det är helt ofarligt. Om detta händer spola kallvatten tills vattnet är klart igen.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

I samband med pågående VA-arbete på Drottninggatan i Helsingborg måste NSVA tyvärr stänga av vattnet till kunder på Drottninggatan 150-250 onsdag 4 februari mellan kl 11-17.

Läs vidare »
Media-no-image

Risk för översvämning i samband med stormen Egon

Pressmeddelanden   •   2015-01-10 18:43 CET

Till följd av det tilltagande ovädret och kraftigt stigande havsnivå är avloppsledningar och reningsverk på flera håll inom NSVA kraftigt ansträngda. Detta kan medföra risk för översvämningar, både i dagvattensystem och källare. 

Stormen Egon når snart sin kulmen. Marken är mättad av allt regn och under senaste dygnet har NSVA fått in rapporter om ett antal källaröversvämningar.

- Reningsverk och pumpstationer påverkas av den allt högra havsnivån och risken för processproblem och brädd av orenat spillvatten ökar i takt med nederbörden. Vår beredskapspersonalen är nu på tå för att klara eventuella problem när stormen Egon kulminerar runt midnatt, säger Pär Gustafsson, avdelningschef för Avloppsrening på NSVA.

Om du bor i kustnära eller lågt belägna fastigheter kan det vara bra att titta till din källare och om möjligt täcka golvbrunnar för att hindra eventuellt inträngande vatten.

Råd vid risk för källaröversvämning

- Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.

- Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.

- Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.

Om du drabbas av översvämning

- Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.

- Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.

- Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

- Kontakta omgående ditt försäkringsbolag och kräv besiktning av skadan.

- Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

- Anmäl översvämningen till NSVA - i första hand via formuläret på www.nsva.se. Du kan också ringa oss dygnet runt på tel 010-490 97 00.

Vid akut felanmälan kontakta NSVAs jour på tel 010-490 97 00. 

Löpande uppdateringar och driftinformation publiceras på www.nsva.se.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

Till följd av det tilltagande ovädret och kraftigt stigande havsnivå är avloppsledningar och reningsverk på flera håll inom NSVA kraftigt ansträngda. Detta kan medföra risk för översvämningar, både i dagvattensystem och källare.

Läs vidare »
Fezf0ydmylog65cl6ewx

NSVA sköter VA-faktureringen i Helsingborg från årsskiftet

Pressmeddelanden   •   2015-01-07 08:15 CET

Från och med 1 januari 2015 fakturerar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), på uppdrag av Helsingborgs stad, avgifterna för vatten och avlopp i kommunen. Tidigare har Öresundskraft samfakturerat VA-avgifterna med energifakturan.

Kontaktpersoner 33 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig, NSVA
  • efskanopn-kakgtrin.jfnlzohanssonpucsjcgwll@nwrsva.se
  • 010-490 98 26

Om NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg.

NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

Adress

  • NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
  • Box 2022
  • 250 02 Helsingborg

Länkar