Upqrlldewcybad8zqiff
Wu0gw3jr9ro5mhx6ocxj

NSVA spolar huvudvattenledningar i Hyllinge

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 08:00 CEST

Spolning av huvudvattenledningar i Hyllinge kommer att ske vardagar kl 8-16. Vi startar tisdag 1/9. Totalt beräknas spolningen pågå under två veckor.

Upqrlldewcybad8zqiff
Wu0gw3jr9ro5mhx6ocxj

NSVA spolar huvudvattenledningar i Svalövs kommun

Pressmeddelanden   •   2015-08-24 11:28 CEST

Spolning av huvudvattenledningar i Svalövs kommun kommer att ske vardagar kl 8-16. Vi startar tisdag 1/9 i Svalöv och spolningen fortsätter sedan i Kågeröd, Tågarp, Billeberga och Teckomatorp för att avslutas i Norrvidinge. Totalt beräknas spolningen pågå under fem veckor.

Jlhgpwx3zuycurrwez42
Crzdtjfugs4xculnffjy Ex2f33alf59zuuupf9j3

Summering av gårdagens stora läcka i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   2015-08-19 15:00 CEST

En stor vattenläcka uppstod igår i korsningen Lägervägen-Filbornavägen. Läckan uppstod på en av flera huvudvattenledningar in till vattentornet på Fredriksdal. Trots att NSVA snabbt var på plats och lyckades stänga av området kring läckan hann enorma mängder vatten rinna ut och orsaka omfattande översvämningar i området.

Media-no-image
Aq4zsr41boyncv02fcri

Vägavstängningar i samband med vattenläcka i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   2015-08-18 15:59 CEST

Arbete med att åtgärda läckan som i förmiddags inträffade vid rondellen i korsningen Lägervägen/Filbornavägen i Helsingborg pågår. NSVA beräknar att arbetet blir klart under natten. Fram tills dess är Filbornavägen och Lägervägen runt rondellen helt avstängd.

- Vi uppmanar alla trafikanter att välja annan väg och att respektera avstängningarna, säger Andreas Björnevik, avdelningschef Kundnära tjänster, NSVA.

Filbornavägen är avstängd för genomfartstrafik vid rondellen, västerifrån efter Åstorpsgatan och österifrån från Skaragatan. Lägervägen är avstängd efter Älvkvarnsgatan.

Boende på Skaragatan, Tyringegatan och Ludvikagatan hänvisas till bussgatan på Skaragatan, som öppnats upp för boendetrafik.

Information om när vägavstängningarna hävts kommer att publiceras på www.nsva.se/driftinfo under natten.


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Arbete med att åtgärda läckan som i förmiddags inträffade vid rondellen i korsningen Lägervägen/Filbornavägen i Helsingborg pågår. NSVA beräknar att arbetet blir klart under natten. Fram tills läckan är åtgärdad är Filbornavägen och Lägervägen runt rondellen helt avstängd.

Läs vidare »
Media-no-image
Aq4zsr41boyncv02fcri

Stor vattenläcka i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   2015-08-18 10:34 CEST

Strax innan kl 9 inträffade en stor vattenläcka på en huvudvattenledning vid rondellen Lägervägen/Filbornavägen bredvid vattentornet i Helsingborg. Vid halvtiotiden hade NSVA stängt av ledningen. Ledningen är en av flera huvudvattenledningar in till vattentornet på Fredriksdal. Läckan har resulterat i mycket stora mängder vatten i området som nu är avspärrat.

Pumpning av vattnet pågår. Vi avråder från att vistas i översvämmade områden. Även andra delar av Helsingborg kan vara drabbade av översvämning då stora mängder vatten runnit ner i dagvattenbrunnar.

- Eftersom ledningen har stängts av är det inte någon fara för vattenförsörjningen i Helsingborg, däremot kan kunder i norra delarna av kommunen drabbas av sämre vattentryck, säger Andreas Björnevik, avdelningschef Kundnära Tjänster på NSVA.

Kunder i närområdet av själva läckan är utan vatten. Följ uppdaterad information på www.nsva.se/driftinfo. Kunder i närområdet kan även drabbas av missfärgat vatten. Vid missfärgning är rekommendationen att spola kallvatten i alla kranar tills missfärgningen försvinner.

Lagning av läckan pågår och NSVA hoppas att den ska vara åtgärdad inom det närmsta dygnet. Som en försiktighetsåtgärd kommer NSVA att klorera vattnet under dagen. Detta kan medföra svag lukt och smak av klor. Detta är helt ofarligt.

Anmälan om översvämningsskador görs enklast på www.nsva.se/oversvamning.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Strax innan kl 9 inträffade en stor vattenläcka på en huvudvattenledning vid rondellen Lägervägen/Filbornavägen bredvid vattentornet i Helsingborg. Vid halvtiotiden hade NSVA stängt av ledningen. Ledningen är en av flera huvudvattenledningar in till vattentornet på Fredriksdal. Läckan har resulterat i mycket stora mängder vatten i området som nu är avspärrat.

Läs vidare »
Upqrlldewcybad8zqiff
Wu0gw3jr9ro5mhx6ocxj

NSVA spolar huvudvattenledningar i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   2015-08-13 07:30 CEST

Nästa vecka påbörjar NSVA den årliga spolningen av huvudvattenledningar i Helsingborg. Spolningen startar på måndag i Rydebäck, för att sedan fortsätta norrut områdesvis. Totalt beräknas spolningen pågå under åtta veckor.

Ykfzpoxbhyl9opsahbjg
J5agphmtv44qmdwkaven

Vattenavstängningar runt Regeringsgatan i Landskrona

Pressmeddelanden   •   2015-08-12 12:21 CEST

I samband med inkoppling av en huvudvattenledning på Regeringsgatan i Landskrona måste NSVA tyvärr stänga av vattnet till kunder i området. Inkopplingsarbetet utförs i omgångar denna och nästa vecka.

U1wpj7getqsw8yhskwsf
Yhyuokivcxvn8e3cpqsf

Vattnet inom NSVA under gränsvärdet för fluor

Nyheter   •   2015-08-12 12:00 CEST

Fluorhalten i allt dricksvatten inom NSVA är under Livsmedelsverkets gränsvärde på 1,5 mg per liter. Generellt är fluorhalten i ytvatten lägre än i grundvatten. Eftersom merparten av vattnet inom NSVA är ytvatten är fluorhalten på de flesta platser därför långt under gränsvärdet.

W7derkc8j4vqrqhiqsim
Rrmftfgxl9k1pgab9fky

Risk för översvämning vid kraftiga sommarregn - råd från NSVA

Nyheter   •   2015-07-08 13:00 CEST

Vid kraftigt regn och stora nederbördsmängder blir avloppsledningssystemen hårt ansträngda. Detta kan innebära risk för översvämningar i exempelvis dagvattensystem och källare. Ta del av NSVAs råd kring hur du förebygger källaröversvämning och vad du gör om du drabbas.

Lfki7p7bzs0ixf7nmxyp
Lmuh8j1sfsigpbhx7zvz

Spara på vattnet i Båstad så räcker det till alla, hela sommaren

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 08:00 CEST

På grund av kommunens begränsade vattentillgångar har hela Båstads kommun bevattningsförbud året runt. Det innebär att man endast får vattna med kanna eller vattenslang i handen och inte ha vattenspridare kopplade till det kommunala dricksvattennätet.

Kontaktpersoner 34 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig, NSVA
  • ann-katrin.johansson@nsva.se
  • 010-490 98 26

Om NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg.

NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

Adress

  • NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
  • Box 2022
  • 250 02 Helsingborg

Länkar