Skip to main content

Allt färre ungdomar använder cykelhjälm!

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 08:34 CEST

- fortsatt stora skillnader i användning över landet...

En färsk undersökning från NTF visar att ungdomar 13-15 år är den ålderskategori som är sämst på att använda cykelhjälm och dessutom minskar användandet jämfört med tidigare år. Endast var fjärde ungdom i åldern 13-15 år använder cykelhjälm.  I åldersgruppen upp till 12 år som omfattas av cykelhjälmslagen är användningen 82 %.  Totalt använder 41 % cykelhjälm i Sverige, en liten minskning jämfört med 2013 då det var 42 %.

Cykeln har blivit ett alternativ till bilen för många. Det är inte bara fler som cyklar till jobbet utan cykling är en alltmer växande motionsidrott. I och med ökad cykling så ökar också olyckorna där cyklister är inblandade. Många gånger blir konsekvenserna av olyckorna allvarliga. Huvudskador är komplicerade och tar lång tid att läka.

  • Att använda cykelhjälm är ett enkelt sätt att lindra konsekvensen av en olycka och borde vara en självklarhet för alla. Glädjande nog ser vi att användandet ökar något i de flesta åldersgrupper men att användningen minskar så dramatiskt bland ungdomar är oroande, säger Johan Lindström, Generalsekreterare NTF.

Bland 13-15 åringarna har användningen minskat från 29 % år 2013 till 25 % 2014 och det är ingen skillnad mellan könen. Intervjuade ungdomar tycker att det inte är coolt att använda cykelhjälm och att det förstör frisyren.

NTF:s årliga mätning av cykelhjälmsanvändningen som genomförs i landets samtliga kommuner består av drygt 113 800 observationer.  Användningen totalt ligger på 41 % vilket är en procentenhet mindre än 2013. Stockholm är den region i Sverige som är bäst på att använda hjälm med sina 67 %. Västmanland har lite att lära - där når användningen bara upp till 22 %.

  • Alla, inklusive NTF, vill att cyklingen i våra städer ska öka, det är bra för folkhälsan och det är bra för miljön men det får inte ske på bekostnad av fler dödade och allvarligt skadade cyklister. Det är modernt att prata säkra gång -och cykelpassager och nya levande städer men någonstans måste vi ändå komma ihåg att den vanligaste cykelolyckan är en singelolycka och då skyddar hjälmen väldigt bra mot de allra allvarligaste skadorna. Det är något man bör tänka på även utanför Stockholm, avslutar Johan Lindström.


Kontaktperson: Johan Lindström – Tfn: 070-303 77 99


NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik.             

NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.Bifogade filer

PDF-dokument