Skip to main content

Alla vet att situationen är ohållbar - varför händer ingenting?

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2017 21:37 CEST

I dagarna har dr Alema, vice flyktingminister i Afghanistan, gått ut i tysk media med en vädjan om att stoppa utvisningarna. Hon hävdar att det inte längre finns några säkra områden i Afghanistan. Idag har vi från Blankspot fått information om att en åldersuppskriven 19-åring, tvångsdeporterad från Sverige den 30 maj, kan ha blivit dödad i ett bombdåd vid en begravning i Kabul. 

Rörelsen #vistårinteut har tidigare uppmärksammat att 14 socialdemokratiska riksdagskvinnor och -män vill stoppa utvisningarna till Afghanistan. Vi vill med det här pressmeddelandet ställa några frågor till övriga riksdagsmän:

  • Är Afghanistan tillräckligt säkert för att utvisa ensamkommande unga, ofta hazarer? 
  • Är det rimligt tycker ni att Sverige utvisar kristna konvertiter, agnostiker och hbtq-personer till ett land där de riskerar livet för sin tro eller könsidentitet? 
  • Tror ni att det finns en risk att Sverige kommer att få ångra att man utvisar unga människor till Afghanistan och är ni i så fall beredda att ta konsekvenserna av det?
  • Vilka kunskaper besitter ni om Afghanistan? 
  • Vilka kunskaper har ni om president Ghanis historia?

Läget i Afghanistan förvärras för var dag. Enligt Migrationsverkets rättsliga ställningstagande är landet instabilt och situationen förändras snabbt. Det är i princip omöjligt för hazarer att använda landtransporter men om deras eventuella nätverk finns i hemprovinsen måste de ändå försöka ta sig dit med risk för sitt liv. Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik berättar i Ekots lördagsintervju att han inte ser någon ljusning när det gäller situationen i Afghanistan. 

Sverige fortsätter trots detta att utvisa unga till Afghanistan. 

Samtidigt sitter tusentals asylsökande unga i oviss väntan här i Sverige. Handläggningstiderna är orimligt långa och blir dessutom längre. Mikael Ribbenvik håller i ovannämnda intervju med om att det är mycket svårt för människor: "Att få vänta så länge som man behöver göra nu är förödande för människan...vi hade ju inte alls kapacitet att fatta så många beslut".

Vad ska vi göra åt situationen tycker ni?

Vänligen rörelsen #vistårinteut

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy