Skip to main content

Amnesti för ensamkommande har stöd hos biskopar, fackförbund och politiker

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2017 19:07 CET

Rörelsen #vistårinteut bjuder in till presskonferens angående ensamkommande barn och unga och vårt krav på amnesti. 

Plats: Barnrättsbyrån, Hornsgatan 83, Stockholm
Tid: Fredag den 10 mars klockan 16.15


RÖDA TRÅDEN-KAMPANJEN 2017

Röda Tråden-kampanjen startades för att professionella och ideella kring ensamkommande barn och unga inte accepterar hur Sverige behandlar ensamkommande barn och unga. Vi menar att Sverige bryter mot barnkonventionens skrivningar på flera sätt, bland annat när det gäller hur tillvägagångssättet kring Migrationsverkets beslut gått till. Vi menar vidare att Sverige begår brott mot mänskliga rättigheter i och med att utförda åldersbedömningar av ensamkommande barn och unga visat sig vara rättsosäkra. En åldersuppskriven ensamkommande som skickas tillbaka till ursprungslandet bär fortfarande sina rättigheter med sig utifrån barnkonventionen men ingen konsekvensbeskrivning görs. Läget blir alltså mer och mer allvarligt för var dag. Med Röda Tråden-kampanjen hoppas vi att medvetenheten om ensamkommande barns och ungas situation ökar hos allmänhet och politiker.

Glädjande nog noterar Rörelsen #vistårinteut att det mullrar i leden; civilsamhälle och organisationer runtom i Sverige börjar reagera på det orättfärdiga sätt Sverige behandlar barn och unga på.

Presskonferensens innehåll:
1. Under presskonferensen kommer vi att berätta om vårt amnestikrav, hur det har kommit till och hur vi tänker kring det. 

2. Vi kommer att berätta om vilka partier som tackat ja till att ta emot våra ryggsäckar och även vilka som medverkar på Medborgarplatsen.

3. Några av de riksorganisationer som ställt sig bakom våra krav kommer att vara på plats under konferensen och berätta varför de gjort det.

Begreppet Röda Tråden är en symbol för ensamkommande barn och ungas rätt till ett liv. Ett liv ska innehålla trygghet, sammanhang och känsla av självvärde. Det ska innehålla förhoppningar om framtiden. Det ska innebära överlevnad men också mer än det.

1. RÖDA TRÅDEN Namninsamling för amnesti

Rörelsen #vistårinteut har nu skapat en namninsamling där vi kräver Amnesti för våra ensamkommande barn och unga som varit mer än ett år i Sverige!

RÖDA TRÅDEN-MARSCHERNA

Vi manifesterar vårt amnestikrav och vår kamp för ensamkommande barn och unga genom en landsomspännande marsch - Röda Tråden-marschen. Marschen symboliserar ensamkommande barn och ungas rätt till ett liv.

LÖRDAGEN DEN 4 MARS inledde vi den första Röda Tråden-marschen runt om i Sverige. Från varje svenskt landskap vandrade ryggsäckar packade med barnkonventionen och andra symboler för barn på flykt. De symboliska vandringarna startade samtidigt i hela Sverige, med destination Stockholm.

LÖRDAGEN DEN 11 MARS 12.00 anländer ryggsäckarna till T Hornstull, T Slussen och T Gullmarsplan i Stockholm. Vi vandrar med ryggsäckarna från dessa startpunkter och cirka 13.00 når ryggsäckarna Medborgarplatsen.  

Vandringen kommer att vara tyst utan plakat, högtalare eller slagord. Under ledning av våra kontaktpersoner promenerar vi i tysta rader, en och en, i solidaritet med barn på flykt. Kom gärna rödklädda!

https://www.facebook.com/events/1198551233595829/

Kl. 12: TYST MARSCH FRÅN OLIKA STARTPUNKTER PÅ SÖDERMALM

1. T HORNSTULL Långholmsgatan 

via Hornsgatan - Götgatan - Medborgarplatsen
2,9 km, 37 minuter

2. T SLUSSEN Södermalmstorg
via Katarinavägen - Chokladfabriken - Folkungagatan - Medborgarplatsen
1,5 km, 19 minuter

3. T GULLMARSPLAN Torget
via Skanstull - Götgatan - Medborgarplatsen
1,9 km, 25 minuter

KL 13.00 - 15.00: MANIFESTATION PÅ MEDBORGARPLATSEN

Vi framför vårt budskap: Amnesti för våra ensamkommande nu!
Det blir tal, musik och överlämning av ryggsäckarna till inbjudna politiker.

RÖRELSEN #VISTÅRINTEUT KRÄVER:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18 

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. De ska alltså behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga i Sverige.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera