Skip to main content

Barnperspektiv ska råda på alla nivåer

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2017 22:55 CEST

Rörelsen #vistårinteut är tacksamma över att SVT Nyheter Väst lyfter brister på HVB-hem och övergrepp som begåtts av personal. Vi vet inte omständigheterna men tolkar det som nu uppdagats att det saknats tillräcklig kompetens på det aktuella boendet; kompetens och tillräcklig bemanning på HVB-hem var något som ibland var bristfälligt även under hösten 2015 och våren 2016. 

Att driva HVB-hem eller över huvud taget arbeta med barn och unga, innebär att man ansvarar för barns psykiska och fysiska välbefinnande. Personal som arbetar med barn, oavsett kategori, har anmälningsplikt. Varje vuxen har en skyldighet att lyssna på barnen och säkerställa anmälan av varje övergrepp, vem som än är offer. 

Rörelsen #vistårinteut fördömer kraftfullt alla övergrepp som begås mot barn och unga. Vi menar att ett barnperspektiv måste råda i alla led och på alla nivåer, såväl i kommunala verksamheter, frivilliga uppdrag, myndigheter som stat. 

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy