Skip to main content

Moratorium när det gäller åldersbedömningar räcker inte

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2017 23:26 CET

Rörelsen #vistårinteut har idag nåtts av beskedet att Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik tagit beslut på att Migrationsverket väntar med att fatta beslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning. Det innebär ett fördröjande, ett moratorium, fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya ordning finns på plats.

Vi vill börja med att tacka Mikael Ribbenvik för att han har agerat på de fakta som framkommit den senaste tiden; att situationen för ensamkommande barn och unga är ohållbar. Men självklart inser både Mikael Ribbenvik och vi i rörelsen att det som presenterats idag inte på långa vägar räcker. 

Migrationsverket skriver att man återkommer med fler detaljer. Bra. 

För det första vore det på sin plats med en total genomlysning av hur Migrationsverket tillämpar asyllagstiftningen. Under den tiden bör Mikael Ribbenvik ta beslut på ett fullständigt moratorium av hela asylprocessen för barn och unga. 

För det andra bör Migrationsverket omedelbart ompröva alternativt upphäva beslut på de åldersuppskrivningar man hittills gjort. I och med dagens beslut erkänner man att dessa inte är tillförlitliga. Rörelsen #vistårinteut menar att rättsosäker åldersuppskrivning av ensamkommande barn och unga bryter mot barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

För det tredje bör Migrationsverket omgående säkerställa att barnkonventionen följs under utredningssamtalen. Vi har bara under den senaste veckan hört fruktansvärda berättelser om ensamkommande barns och ungas psykiska ohälsa. Bland annat har barnombudsmannen uttryckt att ”barns tillstånd riskerar att förvärras av en utdragen asylprocess, brister i mottagandet och oro inför en oviss framtid” (https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-fokus-just-nu/). Ohälsan kopplat till de stora brister som framkommit när det gäller Migrationsverkets utredningar tyder på att kunskap om trauma och hur trauma yttrar sig hos barn helt saknas hos handläggarna. De ska, precis som övriga professionella, ha god kunskap om hur man i handläggandet möter barn och unga på ett medmänskligt och inkluderande sätt eftersom även handläggare ingår i mottagningskedjan. 

Kontakt #vistårinteut:

Kinna Skoglund, 0708-494732 Sara Edvardson Ehrnborg, 0733-969418

vistarinteut@gmail.com 

https://www.facebook.com/vistarinteut/

www.vistarinteut.org

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Rörelsen #vistårinteut har ensamkommande barn och unga i fokus. Vi ser dessa barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter ska beaktas. Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:

1. Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.

2. Att åldersbedömningar utförs på ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de åldersuppskrivningar som gjorts omprövas.

3. Att moratorium i asylprocessen för unga införs tills dess att den är rättssäker och ser till barns och ungas bästa.

4. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehållstillstånd.

5. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konflikt.

Kommentarer (1)

    På punkt 4 borde det kanske stå att de väntat på asylutredning, inte beslut.

    - Katarina Nyberg - 2017-02-19 09:50 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy