Skip to main content

#vistårinteut Stockholm bjöd in till unikt möte över partigränserna

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2017 20:27 CEST

Jenny Sepulveda Westman, Hanin Assali, Karin Ernlund, C, Liisa Korvenranta, Lisa Palm, Fi, Andréa Ström, M, Clara Lindblom, V, Lina Johansson, Iréne Jakobsson, Sofia Modigh, KD, L Lilja Pittuco, Lotta Edholm, L, Linus Eriksson, Åsa Lindhagen, Mp

Ibland kan vi stöta på en fråga som får all partipolitik att förlora sin betydelse och som ger politiker en möjlighet att stanna upp en stund och mötas över ideologiska gränser -  just för att frågan som uppstått så uppenbart har direkt koppling till någonting allmänmänskligt och grundläggande demokratiskt. Frågan om Sveriges ensamkommande barn och unga är just en sådan. 

Unikt möte över partigränserna

#vistårinteut Stockholm sammanförde idag i ett unikt möte representanter för C, Fi, M, V, KD, L, MP och S (som skickade en politisk sekreterare). Mötet är att betrakta som en uppföljning av den orosanmälan #vistårinteut Stockholm publicerade i Aftonbladet Debatt den 14 juni. I debattartikeln beskrev vi att krisen för de ensamkommande fördjupas för var dag som går och att det dubbla trauma som de unga flyktingarna utsätts för är behäftat med direkt livsfara och livslångt lidande. Vår uppfattning är att de politiska representanterna som närvarade på mötet har en politisk vilja att finna lösningar för de 1266 unga som idag bor i Stockholms stad och även för de totalt 3909 som bor i Stockholms län (Migrationsverket 170601). 

Politiken behöver agera nu

Politikerna kunde idag under sittande möte inte bemöta våra krav om att låta de unga asylsökande stanna i staden och i stadens kranskommuner. Men vi underströk vikten av att agera nu. Vi känner oss inte trygga med att gå ifrån mötet utan en tydligare handlingsplan men fick i varje fall löfte om snabb återkoppling. Vi kommer att inkludera de politiska partiernas ungdomsförbund i Stockholm i en mejllista där vi regelbundet skickar aktuell information som kan underlätta för ansvariga att sätta sig in i det allvarliga läge som råder för ensamkommande barn och unga i Stockholm med omnejd. 

Vi konstaterar att om politisk vilja finns kan vi tillsammans hitta lösningar för Sveriges ensamkommande. 

Vänligen #vistårinteut Stockholm

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.