Skip to main content

Pressmeddelande från #vistårinteut KONFERENS 18-19/2

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2017 17:46 CET

Pressmeddelande från #vistårinteut 170212

Lördagen den 18 och söndagen den 19 februari arrangerar rörelsen #vistårinteut en konferens på ABF-huset i Stockholm. Det är den första konferens som anordnats för att belysa situationen för ensamkommande efter att Sveriges riksdag röstade igenom de nya lagförslagen sommaren 2016.

Syftet med konferensen är tudelat; dels ska vi dela kunskaper och erfarenheter kring allt som rör asylprocessen för Sveriges ensamkommande barn och unga. Dels ska vi samtala om nästa steg i vårt arbete med att förändra situationen för våra ensamkommande i Sverige.

Våra paneler består av en mängd mångkunniga personer, bland andra Martin Schibbye (Blank Spot Project) Helle Klein (journalist och präst i Svenska kyrkan), Viktor Banke (Advokatbyrån Thomas Bodström) och Sanna Vestin (Farr).

Vi är väldigt glada över att konstatera att vår konferens nu är fulltecknad!

Vi välkomnar press och media att besöka dag 1.

Plats: ABF-huset, Stockholm (http://abfstockholm.se/abfstockhol/abf-huset/)

Tid: 18 feb 2017, 10-16

Innehåll: 5 panelsamtal utifrån olika perspektiv; våra olika professioner, juridiken inom asylprocessen, dagens asylpolitik, vad som händer när unga börjar gå under jorden och säkerhetsläget i Afghanistan.

Se även vårt evenemang:

Dag 2 kommer rörelsen tillsammans formulera hur vi ska gå vidare.

Kontakt #vistårinteut konferens:

Sara Edvardson Ehrnborg, 0733-969418, Kinna Skoglund, 0708-494732

https://www.facebook.com/vistarinteut/

www.vistarinteut.org

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Rörelsen #vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av sina rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:

1. Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.

2. Att åldersbedömningar utförs på ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de åldersuppskrivningar som gjorts omprövas.
3. Att moratorium i asylprocessen för unga införs tills dess att den är rättssäker och ser till barns och ungas bästa.

4. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehållstillstånd.

5. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konflikt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.