Skip to main content

Pressmeddelande #vistårinteut 170206

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2017 16:41 CET

Måndag 6 februari träffar rörelsen #vistårinteut journalister från ZDF, Tysklands näst största public servicebolag. Vi kommer att medverka i "Heute in Europa" som sänder nyhetsinslag från andra länder varje dag. ZDF vill visa hur de nya hårda asyllagarna drabbar ensamkommande barn och unga och oss professionella som arbetar med barnen - i realiteten.

Svensk media - ta efter ZDF:s initiativ!

Fler internationella media än ZDF har börjat intressera sig för vår rörelse och hur hur regeringens hafsiga och hårt kritiserade förändring av asylpolitiken slår på situationen för våra ensamkommande unga. Vi förstår dem eftersom vi besitter unik kunskap om vad som händer i Sverige i frågan. 

Vi menar att regeringen kallt har kalkylerat med konsekvenserna av sin nya politik och att de anser att fördelarna med överväger nackdelarna. Regeringen har kalkylerat med att barn begår självmord, att barn blir godtyckligt uppskrivna i ålder, att deras asylprocesser är rättsosäkra. Regeringen verkar inte bry sig nämnvärt – inte en kommentar har vi läst kring den förkrossande höga andelen felaktigt utförda utredningar på Migrationsverket.

Sveriges regering påverkas alltså inte av MR-parametrar vilket i sig är oroväckande inhumant. Men för rörelsen #vistårinteut räcker inte denna uppräkning. Vi är övertygade om att Sverige som samhällsbygge och stat kommer att bli allvarligt påverkat av den förda politiken på flera avgörande och förödande punkter:

1 Den nuvarande politiken slår effektivt sönder relationer; i skolan mellan klasskamrater, elever och lärare, i hemmen mellan barn och och ställföreträdande föräldrar, på boendena mellan handledarna och barn. Att slå sönder relationer i den här kvantiteten kommer att kosta både anseende och pengar i slutändan.

2 Den nuvarande politiken skadar oss professionella och volontärer genom att ställa oss i extremt utsatta och sekundärt traumatiserande situationer med sjukskrivningar, uppsägningar och psykisk ohälsa som följd. Det kommer att kosta pengar.

3 Den nuvarande politiken skapar ett massivt skuggsamhälle som är förödande för Sverige på flera sätt, bland annat på ett arbetsmarknadsmässigt, ekonomiskt, samhälleligt och ideologiskt plan med svartjobb, splittring, ökade konflikter mellan grupper och marginalisering som följd.

4 Och sist men inte minst – den skapar en rekryteringsbas för terrorister både på lokal och global nivå.

Regeringens politik skapar fler problem än den löser!

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Rörelsen #vistårinteut har ensamkommande barn och unga i fokus. Vi ser dessa barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter ska beaktas. Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:

1. Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.

2. Att åldersbedömningar utförs på ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de åldersuppskrivningar som gjorts omprövas.

3. Att moratorium i asylprocessen för unga införs tills dess att processen blir rättssäker och ser till barns och ungas bästa.

4. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehållstillstånd.

5. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konflikt.

Kontakt #vistårinteut:

Kinna Skoglund, 0708-494732 Sara Edvardson Ehrnborg, 0733-969418

https://www.facebook.com/vistarinteut/

www.vistarinteut.org

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy