Skip to main content

Pressmeddelande #vistårinteut RÖDA TRÅDEN-MARSCHEN 170311

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2017 19:59 CET

RÖDA TRÅDEN-MARSCHEN! 

Rörelsen #vistårinteut arrangerar en nationell marsch med budkavle till politiker och myndigheter lördagen den 11 mars.

Vi kommer att vandra, rödklädda, från olika håll för att slutligen samlas på Sergels torg (eller annan plats) i Stockholm. Den röda färgen är en symbol för kärlek och liv. Vi visar att vi är tusentals människor i Sverige som tycker att det är dags att ensamkommande barn och unga får ett andrum! 

1. Marschen handlar om mänskliga rättigheter, barns oavvisliga rätt till ett liv i trygghet, moratorium när det gäller åldersuppskrivningar och utvisningar av ensamkommande barn och unga. 

2. Marschen ska bli en tusenhövdad livsvandring, en förflyttning, en migration. 

3. Marschen görs i solidaritet, arm i arm, hand i hand, skuldra vid skuldra. 

Vi har skapat ett evenemang på vår sida där vi planerar öppet och transparent. Vi bjuder härmed in alla journalister som är nyfikna på mobilisering på sociala medier och som vill följa vårt arbete. Vi vill att den här marschen ska bli stor och fantastisk och vi vill ha maximal mediabevakning. 

 https://www.facebook.com/events/1198551233595829/

Vi syr ihop Röda Tråden - marschen med vår kampanj "Röda Tråden – Rätten till ett liv" och vår konferens den 18-19 februari. 

Konferensen 

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/news/nummer-vistaarinteut-konferens-218165 

Röda Tråden-kampanjen

https://www.facebook.com/vistarinteut/photos/a.301421646908668.1073741829.299871453730354/364830577234441/?type=3&theater

Kontakt #vistårinteut:

Kinna Skoglund, 0708-494732 Sara Edvardson Ehrnborg, 0733-969418

https://www.facebook.com/vistarinteut/

www.vistarinteut.org

VAD ÄR "RÖDA TRÅDEN"?

Röda Tråden - Rätten till ett liv.
Ett liv ska innehålla trygghet, sammanhang och känsla av självvärde. Det ska innehålla förhoppningar om framtiden. Det ska innebära överlevnad men också mer än det.

Sverige utvisar idag ensamkommande barn och ungdomar till länder där inget värdigt liv är möjligt. Det är inte ens säkert att barnen överlever – så farligt är det i en del länder.

Vi kommer aldrig att sluta kämpa för barns överlevnad och rätten till ett värdigt liv, inte bara i ursprungslandet utan även här i Sverige. Vi vill ge ungdomar och barn som är på flykt ensamma ett sammanhang, en trygghet och en framtid.

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Rörelsen #vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:

1. Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.

2. Att åldersbedömningar utförs på ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de åldersuppskrivningar som gjorts omprövas.
3. Att moratorium i asylprocessen för unga införs tills dess att den är rättssäker och ser till barns och ungas bästa.

4. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehållstillstånd.

5. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konflikt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.