Skip to main content

Rörelsen #vistårinteut goes kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2017 20:00 CET

Varje månad finns rörelsen #vistårinteut på plats vid kommunfullmäktiges sammanträden runt om i Sverige för att uppvakta våra lokala politiker. Vi står tillsammans upp för rörelsens krav och uppmanar våra lokala politiker att ta ansvar i kommunala frågor samt lyfta dem till riksdags- och regeringsnivå. Varje månad har ett eget tema som är framtaget av rörelsens samlade profession. Januari månads tema var åldersuppskrivningar, februaritemat psykisk ohälsa och den här månaden har vi Migrationsverkets myndighetskris som tema. 

I fler och fler kommuner organiserar sig professionella och volontärer ur rörelsen #vistårinteut. I skrivande stund är vi inte mindre än 41 kommuner som arbetar med kommunfullmäktige aktionen: Ale, Borlänge, Borås, Enköping, Färgelanda, Gotland, Göteborg, Götene, Falun, Halmstad, Horred, Jönköping, Klippan, Kumla, Kungälv, Lilla Edet, Lerum, Lysekil, Luleå, Malmö, Munkedal, Orsa/Mora, Ragunda, Sala/Heby, Sigtuna, Sotenäs, Sorsele, Stenungsund, Stockholm, Strömstad, Svenljunga, Tierp, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Vellinge, Västerås, Åre, Öckerö och Österåker.

Rörelsen #vistårinteut gläds åt att civilsamhälle och professioner på det här sättet visar ansvarighet. Vi levandegör och förnyar demokratin - för ett hållbart Sverige!

Kampanjen ingår i Röda Tråden - Ensamkommande barn och ungas rätt till ett liv

Ett liv ska innehålla trygghet, sammanhang och känsla av självvärde. Det ska innehålla förhoppningar om framtiden. Det ska innebära överlevnad men också mer än bara överlevnad. Det gäller alla barn och unga, även Sveriges ensamkommande barn och unga. 

Månadens tema - Migrationsverkets myndighetskris
Sveriges ensamkommande barn och unga är sårbara och har stora skyddsbehov. Det är därför inget mindre än en rättsskandal att handläggare utan traumakompetens och barnperspektiv tar beslut om barns ålder och utreder deras skyddsbehov – ett förfarande med ett, ser vi nu, katastrofalt resultat.

Det är ett brott mot mänskliga rättigheter att inte få en rättssäker asylprövning. När ett enskilt barn, en identifierad grupp barn eller barn i allmänhet kommer att påverkas av ett beslut, måste beslutsprocessen innehålla en utvärdering av eventuella positiva eller negativa konsekvenser för barnet eller barnen i fråga. Det är därför synnerligen viktigt att bedömning och fastställande av barnets bästa sker rättssäkert liksom att i beslutsmotiveringen visa att uttrycklig hänsyn har tagits till barnets bästa.

Vi kan inte se att asylprocessen när det gäller Sveriges ensamkommande barn och unga uppfyller de här kraven. Vi vet också att Migrationsverket själva har sett allvarliga brister i sina utredningar. Härav drar vi slutsatsen att Migrationsverket bryter mot barn och ungas mänskliga rättigheter.

Vi citerar ur Migrationsverkets svar på advokat Viktor Bankes kritik: "Stefan Löfven utlovade att den nya tillfälliga lag som proklamerades den 24 november 2015 inte skulle påverka de barn som sökte asyl innan dess. Så har inte heller skett." Detta är ett direkt felaktigt och vilseledande påstående. Bland annat har Migrationsverket ändrat tidigare fattade beslut kring registrering av asylsökande barn på ett orimligt sätt, något rörelsen #vistårinteut påpekat i ett pressmeddelande den 11 mars. 

Rörelsen #vistårinteut kallar detta för en myndighetskris. Det är inte civilsamhälle och professioner som krisar. Inte nu och inte heller hösten 2015. Tvärtom menar rörelsen #vistårinteut att Sveriges kommuner, landsting och riksdag borde vara stolta över hur väl professionella och civilsamhälle boende, skolgång och omsorg utifrån de förutsättningar vi hade hösten 2015. Det vi ser nu är en kris på Migrationsverket. 

Kontakta oss:
vistarinteut@gmail.com
https://www.facebook.com/vistarinteut/
www.vistarinteut.org

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. De ska alltså behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga i Sverige.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera