Skip to main content

Stoppa omflyttningar av ensamkommande barn och unga nu

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2017 08:00 CEST

Torsdagen den 11 maj varslades samtliga boende på Gusseby asylboende i Lindesberg om att deras boende skulle stänga dagen efter, fredagen den 12 maj. De boende fick information om att de skulle hämtas med buss med destination Gävle. 

På boendet fanns enligt våra uppgifter både ensamkommande som fyllt 18 år och åldersuppskrivna ensamkommande barn som flytt ensamma till Sverige utan sina föräldrar. Stängningen medförde att barn och unga som bott på boendet fråntogs möjligheten att slutföra skolgången. 

Det är inte första gången detta händer och inte heller sista. Migrationsverket kommer successivt att stänga 78 av sina boenden under perioden 20 maj till och med 20 september: "[p]å grund av upphandlingsregler kommer de boende fortsatt att påverkas, vissa till och med innan skolavslut och skolstart" (se bifogad pdf).

Rörelsen #vistårinteut vill informera om vilka konsekvenser omflyttningarna får för Sveriges ensamkommande barn och unga som redan flyttats på till boenden för vuxna och som nu flyttas igen. 

Rätten till utbildning åsidosätts
Asylsökande barn och unga har enligt svensk lag rätt till utbildning och skola. Migrationsverkets förflyttningar av barn och unga riskerar att åsidosätta deras rättigheter på en kvantitativ nivå. Många unga har redan flyttat minst en gång förut och tappar i och med dessa ständiga omflyttningar möjligheten att få betyg och slutföra sina studier. 

Osäker och icke förutsägbar situation ökar psykisk ohälsa 
Ensamkommande som får avslag, fyller 18 eller blir uppskrivna i ålder blir i många kommuner i Sverige flyttade från sin hemkommun till Migrationsverkets anläggningsboende för vuxna. I samma veva förlorar de sin gode man, sin socialsekreterare, sitt boende och hela sitt sammanhang med skola och relationer. 

Det viktiga relationsbyggandet
Vi som arbetar med och möter ensamkommande barn och unga, lärare, socionomer, psykologer, gode män, familjehemsföräldrar med flera är oroade över situationen för ensamkommande barn och unga. Vi vet hur tufft det är för barn som flytt hit utan sina föräldrar. Eftersom det trygga stöd som en familj kan ge saknas, har de sökt trygghet i andra vuxenrelationer, till exempel med lärare, gode män och familjehem.

De omflyttningar som nu sker slår alltså mycket hårt mot redan sköra och utsatta ensamkommande barn och unga. 

Migrationsverkets dialog är i själva verket en monolog
Migrationsverket har som målsättning att "föra en dialog med de som berörs när boenden ska stängas" och man lutar sig mot civilsamhället för att "skapa förutsättningar för er engagerade att hjälpa de som påverkas. Vi har sett att många fått hjälp att stanna på orter vi längre kunnat vara kvar på trots (sic!) det goda engagemanget och verksamheten som bedrivits"(se bifogad pdf). Men orden från Migrationsverket har i praktiken ingen betydelse. 

Vi ställer krav på staten
Rörelsen #vistårinteut hävdar med bestämdhet att de här omflyttningarna av barn och unga måste upphöra. Därför har vi som första krav "att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte". 

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.