Skip to main content

Nu finns golvvärmekabel för lågenergihus

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 10:00 CEST

Micael Karlsson, produktmarknadschef på Pentair Thermal Building Solutions och T2Green, golvvärmekabeln för lågenergihus.

- Att tro att lägenhetsinnehavare och villaägare inte vill ha golvvärme, bara för att bostäderna är välisolerade, skulle vara ett misstag, säger Micael Karlsson på Pentair.

- En golvvärmekabel som klarar de allt hårdare kraven som EU ställer på byggnaders energieffektivisering, och som samtidigt lever upp till lägenhetsinnehavares önskemål om varma golv och komfortabelt boende. Är det möjligt?

Så tänkte Micael Karlsson, produktmarknadschef på Pentair Technical Solutions Nordic, när EUs byggdirektiv ”2010/31/EU – Energy performance of buildings” blev känt.

Gemensamt med svenska byggare
Idag finns T2Green – en golvvärmekabel för lågenergihus, passivhus och välisolerade byggnader - ute på marknaden och reaktionen från svenska byggare visar att Micael inte var ensam i sina tankar om golvvärme i kombination med hållbarhet.

Som en konsekvens av EU-direktiven skärpte Boverket år 2015 kraven på nya byggnaders energieffektivitet. Skärpningen bedöms vara den sista på vägen mot så kallade ”nära nollenergihus”, där lågenergihus ska vara standard senast år 2019 för nyproducerade offentliga lokaler och senast år 2021 för samtliga nya byggnader och större renoveringar.

Lättare att möta kraven i Boverkets byggregler
T2Green gör det lättare att möta kraven i Boverkets byggregler BBR, avsnitt 9, tack vare en begränsning av den installerade eleffekten. Värmekabelns låga effekt – cirka 5 W/m – gör dessutom att man upprätthåller en jämn värme på golvytan utan risk för randvärme, även vid så pass låga effekter som 30-50 W/kvm.

- Att tro att lägenhetsinnehavare och villaägare inte vill ha golvvärme, bara för att bostäderna är välisolerade, skulle vara ett misstag. Även om bostaden är uppvärmd, upplevs klinker- och naturstensgolv som obehagliga och kalla, säger Micael Karlsson.

- Boendekomforten blir påtagligt högre med golvvärme, även i lågenergihus.

Fakta om T2Green

  • Tunn PVC-fri tvåledarkabel, ca 5 W/m, med inbyggd återledare och 2,5 m kallkabel.
  • Testad och godkänd av Semko för högsta mekaniska tålighet (2000N) enligt IEC60800.
  • Försumbara magnetiska och elektriska fält.
  • Används i system med programmerbar klocktermostat för optimal energieffektivitet.
  • Miljöbedömd och uppfyller kraven för Miljöbyggnad.

Pentair Technical Solutions Nordic AB, som är en del av Pentair Thermal Building Solutions, utvecklar och säljer värmekabellösningar för fastigheter och industri. Till exempel golvvärme, frostskydd av rör, stuprännor och hängrännor, snö- och isfria markytor samt varmhållning av tappvarmvatten. Raychem och T2 är Pentair Thermal Building Solutions mest kända varumärken. Företaget verkar i Europa, Nordamerika och Asien.

Pentair Thermal Building Solutions ingår i Pentair. Med sina fyra affärsområden – Flow & Filtration Solutions, Water Quality System, Technical Solutions och Valves & Controls – omsätter Pentair 6,4 miljarder USD och har 30 000 medarbetare.

Bifogade filer

PDF-dokument