Skip to main content

Nyréns förslag om det goda kolonilivet vann tävling i Alby

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 18:01 CET

Det vinnande tävlingsförslaget för Alby Kolonipark

Markanvisningstävlingen för bostäder vid koloniområdet i Alby är nu avgjord. SHH Bostäder och Nyréns
Arkitektkontor vann med förslaget Bodla i parken. Tävlingsområdet ligger några hundra meter öster om Alby centrum och tanken är att det ska bli minst 230 nya bostäder runt ett befintligt koloniträdgårdsområde. Med Albysjön i fonden, närhet till odling och grönska och med station och centrum något kvarter bort, kan nya Alby Kolonipark bli den unika platsen för det goda livet.

I det vinnande tävlingsförslaget har vi haft ambitionen att fånga möjligheterna på Albys villkor, glimtarna av grönskan finns kvar även då de nya byggnaderna tagit plats. Den betydelsefulla odlingen kan bevaras och utvecklas vidare på nya sätt, där många olika nya unika bostäder med liten täppa eller odlingsbalkong kan växa fram. Väl omhändertagna stråk, platser och parkrum kan ge Alby den trygga stadsmiljö som stadsdelen så väl behöver.

-Det här känns helt magiskt! Vi har ett stort engagemang i Alby sedan flera år tillbaka genom den dialog vi drivit tillsammans med de boende, koloniodlarna och kommunen. Vi tänker oss ett koncept som vi kallar "bodla" där nya bostäder, odling och nya miljöer skapar naturliga mötesplatseroch fångar Albys kultur på ett lekfullt och nytänkande sätt, säger Sonia Andersson, kontorschef på Nyréns Arkitektkontor i Malmöom tävlingsvinsten.

Förutsättningarna för tävlingen var att odlingsytorna ska bevaras och det ska vara en attraktiv plats att vara på. Bebyggelsen ska ansluta till omgivningen på ett bra sätt och det ska vara en plats där det är enkelt att bo och leva med cykel. I det vinnande tävlingsförslaget får de nya bostäderna möjlighet till egen odling, både i mindre och större skala, på egen täppa eller på odlingsbalkong. Mindre gemensamma växthus inordnas i gårdsrummen för parkvillorna. Samordning för kompost, uthyrning av redskap, kanske ett litet Dahlia-hotell, möjligheterna är många då temat är tydligt och förutsättningarna mycket goda. Men även gränser respekteras, privata zoner är tydliga, såväl trädgårdar, gårdsrum som koloniområdets yttre gräns.

Koloniparkens nya byggnader följer i höjd platsens topografi, med de lägre byggnaderna ner mot sjön och med de högre som trappas upp mot centrum. Byggnadernas asymmetriska former används på olika sätt, tydliga gavelmotiv mot gata och plats, eller mot varandra som i ett samtal. Entréer riktas mot befintliga platsbildningar och stråk. En enkel form upprepas men roteras. På detta sätt skapas en variation när man rör sig i gatunivå trots att husen är lika. Tryggheten längs med gaturummen och promenadstråken ger möjlighet till möten och sociala kvalitéer i vardagen. Vår amition är att det nya området ska skapa ett mervärde för Albyborna, för de som flyttar hit, men också att boende i södra Alby vill ta morgonpromenaden genom parken eller längs med Kolonigatan på väg till jobbet.

Ur motiveringen: "Ett mycket väl genomarbetat förslag som på ett intressant sätt tar upp intentionerna i stadsbyggnadsidén samtidigt som en ny gestaltning tillförs. Anslutningen till koloniområdet är omsorgfullt gjord med en ny platsbildning som blir den nya entrén till koloniområdet.. Förslaget är väl genomarbetat ur social, ekologisk och ekonomisk synpunkt. A very fine piece of architecture, helt enkelt!"

Projektteam: Sonia Andersson, Arkitekt MSA, Hanne Nilsson, Landskapsarkitekt MSA, Mae Rickardsson,
Arkitekt MSA, Åsa Samuelsson, Arkitekt SAR/MSA, Anna Carlsson, Arkitekt SAR/MSA, Emma Carlbom, Byggnadsingenjör SBR och Ingrid Wingård, konsult Arkitekt SAR/MSA

Nyréns Arkitektkontor

Vi frigör den fulla potential som rummet, byggnaden, torget och staden har. Våra kunders idéer och drömmar är vår utgångspunkt. Det är livet som ska levas på platsen som är ledstjärnan i vårt arbete.

Nyréns arkitektur kan med rätta kännetecknas för sin självklara enkelhet och sin lätt fattbara uppbyggnad. Carl Nyrén har även kallats ljusets mästare. Färg och ljus. I materialen och detaljerna. Där söker vi det magiskt vackra. Ett arv som vi utvecklar och samtidigt bevarar.

Vi tror på ett lagarbete där vi kombinerar djup erfarenhet med experimentlusta. Vi är stolta över att vara ett medarbetarägt arkitektkontor med ca 100 kollegor i Stockholm och Malmö. Tillsammans utvecklar vi framtidens arkitektur!

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy