Skip to main content

Sveriges första Green Flag Award - till SLU Campus Ultuna

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2017 14:14 CEST

VHC Campus Ultuna, Uppsala. Den stora mittgården utgör en förlängning av den runda byggnadens entréplan som mötesplats mellan olika discipliner. De runda bersåerna är uteplatser på gården där man kan slå sig ner för samtal ute i det fria.

För första gången har det prestigefulla Green Flag Award tilldelats en plats i Sverige – Sveriges lantbruksuniversitets Campus Ultuna! Idag firar SLU och Akademiska Hus genom att hissa den gröna flagga som symboliserar utmärkelsen. På uppdrag från Akademiska Hus och SLU har Nyréns landskapsarkitekter ansvarat för offentliga platser, entréplatser, torg och innergårdar för veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, VHC i Ultuna. Den unika anläggningen förenar vitt skilda behov hos studenter, forskare och djur - ett nationellt centrum som med sin samlade vetenskapliga och kliniska kompetens är en av världens modernaste anläggningar i sitt slag.

-En ambition i arbetet med de offentliga platserna har varit det ska vara vackert, vara lätt att sköta, passa in på Ultuna, passa verksamheten på VHC och att miljön ska kunna användas i undervisningen. Därför är vi extra glada att Campus Ultuna tilldelats Green Flag Award! Det är ett kvitto på att miljön fungerar som det var tänkt och uppskattas av såväl studenter och forskare som förvaltare. Säger Bengt Isling, landskapsarkitekt, Nyréns Arkitektkontor.

Om Green Flag Award
Green Flag Award-standarden erkänner och belönar väl skötta parker och grönområden och är i dag en väl ansedd norm för förvaltning av utemiljöer i Storbritannien och resten av världen. Läs mer om Green Flag Award här.

– Att Campus Ultuna utvecklats till det öppna och gröna campusområde vi har idag har föregåtts av ett lyckat samarbete vi som fastighetsägare haft med SLU i planeringen av området. Det är fantastiskt roligt att se studenter och forskare utnyttja campus till fullo. Att det dessutom används som ett rekreationsområde av många Uppsalabor gör Ultuna till en grön tillgång för hela staden, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus.

Kontakt
Har du frågor om utmärkelsen? Kontakta Peter Bohman, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus
Tel: 0706-34 31 09, E-post: peter.bohman@akademiskahus.se

SLU, John Lööf Green, tel 070-354 26 36, john.loof.green@slu.se,

Har du frågor om Nyréns landskapsarkitektur vid VHC, Campus Ultuna kontakta Bengt Isling, landskapsarkitekt, Nyréns Arkitektkontor, bengt.isling@nyrens.se, 08-698 43 68

Nyréns Arkitektkontor

Vi frigör den fulla potential som rummet, byggnaden, torget och staden har. Våra kunders idéer och drömmar är vår utgångspunkt. Det är livet som ska levas på platsen som är ledstjärnan i vårt arbete.

Nyréns arkitektur kan med rätta kännetecknas för sin självklara enkelhet och sin lätt fattbara uppbyggnad. Carl Nyrén har även kallats ljusets mästare. Färg och ljus. I materialen och detaljerna. Där söker vi det magiskt vackra. Ett arv som vi utvecklar och samtidigt bevarar.

Vi tror på ett lagarbete där vi kombinerar djup erfarenhet med experimentlusta. Vi är stolta över att vara ett medarbetarägt arkitektkontor med ca 100 kollegor i Stockholm och Malmö. Tillsammans utvecklar vi framtidens arkitektur!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera