Skip to main content

Lokalbarometern november: Kraftig ökning av lediga lokaler i Jämtlands län

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2010 07:00 CET

Det finns idag 92 utannonserade lokaler i Jämtlands län, en ökning med 61 procent sedan samma månad 2009. Den lediga lokalytan i Jämtlands län uppgår till 125 399 kvadratmeter. Det framgår av en mätning av antalet lokaler på Sveriges största marknadsplats för lediga lokaler, objektvision.se. Även i Sverige i stort ökar utbudet av utannonserade lokaler.

Den lokaltyp som har störst utbud i Jämtlands län är kontor, just nu finns det 77 utannonserade kontor med en yta på totalt 101 079 kvadratmeter. På andra plats kommer butiker, 18 stycken finns lediga för uthyrning just nu.

Just nu finns det 10 061 utannonserade kommersiella lokaler i Sverige. Det är 242 fler än för ett år sedan.

- Vi märker nu av en uppgång på fastighetsmarknaden, med generellt minskande vakansgrader och högre hyror, även om det ser olika ut på olika platser i landet, säger Ulf Magnusson, VD på Objektvision. Ökningen av antalet objekt ser vi därför som ett tecken på att fastighetsbolagen ökar sin marknadsföring och släpper ut fler objekt på marknaden.

Störst ökning av utbudet har skett i Skåne, där 142 fler lokaler blivit lediga. Största minskningen av lediga lokaler sker i Västra Götaland, där 144 färre lokaler annonseras ut jämfört med samma tid förra året.

Framförallt är det kontorslokaler som är lediga, totalt en yta av 6,9 miljoner kvadratmeter. På andra plats kommer lokaler som lämpar sig för lager och förråd med 4,2 miljoner lediga kvadratmeter. Totalt i Sverige

finns det också 1546 lediga butikslokaler med en yta på totalt 1,3 miljoner kvadratmeter.Flest lediga lokaler totalt sett finns det i Stockholmsregionen. I Västra Götalands län finns en högre andel industrilokaler och verkstäder än i andra län medan 74 procent av de lediga kontoren finns i de tre storstadslänen.

Hur länge objekt ligger ute innan de säljs skiljer sig mycket åt mellan de olika länen. På Gotland, exempelvis annonseras objekt ut i genomsnitt 691 dagar medan siffran är 197 dagar för Västerbotten och 273 dagar för Kronobergs län, de två länen där det går snabbast att hitta spekulanter. Kontor och butikslokaler hittar generellt spekulanter snabbare än lediga industrilokaler och verkstäder.

Fakta om Lokalbarometern november:

- Mätningen bygger på de 10 061 utannonserade objekt som fanns registrerade på Objektvision.se den 1 november.

- Eftersom en lokal kan finnas i flera kategorier så är lokaltyperna fler än samtliga lediga lokaler.

- Objektvision är Sveriges största marknadsplats för lediga lokaler på internet.

- Objektvision kan ta fram specialstatistik på län och kommuner för medier som är intresserade. Hör av er till objektvision@greenhillrelations.se.

Jämtlands län, Antal, Yta i kvadratmeter

Samtliga lokaler, 92, 125399

Butiker, 18, 49013

Industrier-verkstäder, 11, 77938

Lager-förråd, 12, 69504

Kontor, 77, 101079

Kontorshotell, 6, 21155

Övrigt, 9, 13011

Om Objektvision
Objektvision.se är marknadsplatsen för lediga lokaler och kommersiella fastigheter på internet. Genom Objektvision.se möts de som söker och de som erbjuder lokaler och fastigheter i Sverige. Här annonseras allt från lediga lokaler, fastigheter, företag och mark till lantbruk och företagsbostäder. Objektvision grundades i Kalmar 1998 som systerföretag till Bovision. Företaget ingår sedan 2006 i den finska mediekoncernen Alma Media.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera