Skip to main content

Arkeologikonferens - metalldetektorbruk inom arkeologi och forskning

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2019 09:01 CEST

Örebro läns museum bjuder in till en arkeologikonferens med temat metalldetektorbruk inom arkeologi och forskning. Under senare år har intresset för metallsökning och bruket av metalldetektor ökat stort inom både ideella grupper och den arkeologiska verksamheten. Vi vill genom konferensen väcka samtal om användningen av metalldetektor inom arkeologin och samverkan mellan ideella, kulturmiljövården och forskarsamhället. Likaså belysa metoder för dokumentation och bevarande av metallfynd och uppmärksamma fynden som källmaterial för forskning och kunskapsuppbyggnad.

Programmet innehåller föredrag och panelsamtal med arkeologer, forskare och ideella från arkeologins och kulturmiljövårdens verksamhetsfält. Föredragen kommer inledningsvis att ta upp det pågående metallsökarprojektet i Örebro län och forskningen om Närkes vikingatidaskatter och mynt. Vi kommer även ta upp dagens metalldetektorbruk inom både arkeologisk och ideell verksamhet i Sverige och Finland som en källa till ny kunskap. Avslutningsvis ser vi närmare på hantering och bevarande av metallfynd från undersökningar i valet att spara eller kasta.

Konferensen vänder sig till både yrkesverksamma och ideellt engagerade inom arkeologi, forskning och kulturmiljövård. Samtalsledare är Martin Rundqvist (fil.doc. arkeologi) en känd redaktör från tidskriften Fornvännen, samt debattör och bloggare inom arkeologi.

Konferensen är en fortsättning på det metallsökarprojekt som startade 2017, där länsmuseet samverkade med Länsstyrelsen i Örebro län, Sveriges metallsökarförening och Riksantikvarieämbetet. Projektet inleddes med en grundläggande utbildning för alla som deltog. Därefter genomfördes riktade sökningar med metalldetektorer inom flera kulturmiljöer, fornlämningar och fyndplatser inom Närke och Örebro län. Projektet syftade främst till att nå ny kunskap om förekomsten av förhistoriska och historiska metallföremål (fornfynd av metall) i brukade åkermarksmiljöer. Likaså att nå ny kunskap om metallförande fornlämningar och fyndplatser i marker som idag eller som tidigare brukats som åkermark. Ett annat syfte med projektet var att utveckla samverkan mellan den offentliga kulturmiljövården och det ideella organiserade föreningslivet. 

KONTAKT ÖREBRO LÄNS MUSEUM

Martin Edlund, arkeolog
019-602 87 75,
martin.edlund@olm.se

Örebro läns museum är en levande mötesplats för alla åldrar. Genom möte med konst och kulturhistoria vill vi att besökare ska få nya perspektiv på sig själva och omvärlden. Vi producerar utställningar på Örebro slott men även vandringsutställningar som turnerar i Örebro län. Museet erbjuder också visningar barnverksamhet, workshops, föreläsningar och mycket annat. Vi arbetar i hela Örebro län med bred kulturhistorisk kompetens inom områden som slöjd, kulturmiljö och arkeologi. Museet äger och driver också Siggebohyttans bergsmansgård utanför Nora, Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga och Kullängsstugan i Askersund. Vi har stora samlingar av fotografier, konst och kulturhistoriska föremål som vi visar både i utställningar och på Digitalt Museum. Länsmuseibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 är för närvarande stängd för renovering.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.