Skip to main content

Vår på länets största järnåldersgravfält

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2019 11:30 CEST

Under hösten 2018 genomfördess en arkeologisk undersökning inom Närkes största järnåldersgravfält som finns vid Nalaviberg och Broby i Viby socken, väster om Hallsberg. Undersökningen gjordes för att rädda och tillvarata kunskap och föremål från flera skadade gravar i kanten av gravfältet. Nu, i början av maj 2019 återvänder Arkeologigruppen och länsmuseet till platsen för att fortsätta arbetet.

Länsmuseets arkeolog Martin Edlund jobbar med att göra grävningarna publika för allmänheten, med visningar och skolverksamhet. Martin kommer att berätta om den pågående undersökningen och visa vad som hittats i de undersökta gravarna. Han visar också olika gravformer och andra lämningar i det historiska landskapet. Det kommer också att erbjudas ”prova-på aktiviteter” för skola och grupper med möjlighet till att få se hur gravar undersöks, att prova arkeologens utrustning och att titta närmare på olika typer av fynd och fornsaker från Närkes förhistoria. 

Gravfältet består av mer än 200 synliga gravar med runda och kvadratiska stensättningar, högar och resta stenar. Tidigare undersökningar av gravar visar att de innehåller brända ben, keramik från kärl och dräktföremål som kan dateras till både äldre och yngre järnålder. Under gravarna finns även härdar och kokgropar från andra gravar och boplatser. Gravfältet ligger på en drumlinrygg med naturreservaten Broby, Nalaviberg och Oxaryggen. Inom naturreservaten finns även husgrunder, stenmurar och odlingsrösen, öppna ängs- och betesmarker med stora ekar och lövträd, hassel och ängsblommor samt ovanliga svampar och insekter.

Undersökningen utförs av Arkeologgruppen i Örebro AB med medel från Länsstyrelsen i Örebro län.

Kontakt: Örebro läns museum, Martin Edlund, 019-6028775, martin.edlund@olm.se

Tid/datum: Undersökningen sker mellan den 6 - 15 maj 2019.

Hitta hit: Från Örebro, E20 norrgående riktning, tag av vid avfarten Trafikplats Brändåsen, åk mot Hardemo, därefter åk mot Vallby, tag sedan av mot Hageberg/ Broby äng/ Sevärdhet. Skyltat Arkeologi.Från Laxå, E20 södergående riktning, tag av vid avfarten Trafikplats Vallby, åk mot Viby, därefter åk mot Brändåsen, tag sedan av mot Hageberg/ Broby äng/ Sevärdhet. Skyltat Arkeologi.

Adress: Broby Stensätter 154, 694 93 Östansjö, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke, Örebro län. Platsens koordinatläge: 59°03'50.8"N 14°56'18.0"E(59.064105, 14.938345).

Örebro läns museum är en levande mötesplats för alla åldrar. Genom möte med konst och kulturhistoria vill vi att besökare ska få nya perspektiv på sig själva och omvärlden. Vi producerar utställningar på Örebro slott men även vandringsutställningar som turnerar i Örebro län. Museet erbjuder också visningar barnverksamhet, workshops, föreläsningar och mycket annat. Vi arbetar i hela Örebro län med bred kulturhistorisk kompetens inom områden som slöjd, kulturmiljö och arkeologi. Museet äger och driver också Siggebohyttans bergsmansgård utanför Nora, Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga och Kullängsstugan i Askersund. Vi har stora samlingar av fotografier, konst och kulturhistoriska föremål som vi visar både i utställningar och på Digitalt Museum. Länsmuseibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 är för närvarande stängd för renovering.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.