Skip to main content

FÖRHANDSVISNING: En kommer ihåg…

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 13:07 CEST

En kommer ihåg… är en hjärtevärmande utställning som tagits fram för och tillsammans med äldre. Den förhandsvisas för media fredag 8/9 kl 13.30 på Ekbackens vårdboende, Kvinnebyvägen 2 i Linköping.

En kommer ihåg… handlar om det lilla och det stora i livet. Här får vi ta del av minnen och ögonblick från gångna tider som lever kvar. Det är matos och degar som jäser, tvätt på linor och skurade golv. En kaffetår och ord skrivna i kors. Det är stämpelklockor, samvaro och ömmande ryggar. Tidiga morgnar och sena kvällar. Det är möda och omsorg. Samtal och tankar. Skratt och gråt.

Utställningen har producerats i samarbete mellan Östergötlands museum, ALKA konstnärsförening i Linköping och boende på Ekbackens vårdboende inom ramen för projektet Från 80 till 100. Projektet, som är 2-årigt, har finansierats av Postkodlotteriets kulturstiftelse.

Från 80 till 100 startades hösten 2016 med syftet att skapa kvalitativ kultur av och för äldre på vårdboende och på så vis öka de äldres välmående. Två konstnärer från ALKA och två museipedagoger från Östergötlands museum har regelbundet träffat en grupp kvinnor och män på Ekbackens vårdboende. Tillsammans har man tittat på museets samlingar av föremål, både föremål som tagits med till Ekbacken och under besök i museets föremålsmagasin. Genom dessa träffar har sedan innehållet till utställningen skapats.

I Östergötland finns ett behov av att lyfta frågan om kultur i vården. I flera andra län finns ett aktivt arbete med att utveckla och skapa ett kvalitativt utbud för både sjuk- och äldrevård. Men här saknas riktade insatser gällande historia, musei- och konst-pedagogik. En kommer ihåg… är ett steg mot att tillgodose detta behov. ALKA och Östergötlands museum vill rikta ett varmt tack till Postkodlotteriets kulturstiftelse som gjorde projektet möjligt och till personal och boende på Ekbackens vårdboende för ett fantastiskt samarbete.

En kommer ihåg… invigs på Ekbackens vårdboende, Kvinnebyvägen 2 i Linköping, fredag 8/9 kl 14. Här ska utställningen visas till 2/10 och därefter kommer den att vara på turné på vårdboenden i Östergötland fram till sommaren 2018.


Vänligen
Olof Hermelin
Museichef


KONTAKT:
Annika Svahnberg, ALKA konstnärsförening, 070-237 82 99
Emma Friberg, Östergötlands museum, 070-108 47 16
Olof Hermelin, museichef, 013-23 03 01

Vi arbetar för att vara ett levande modernt museum. Här visar vi utställningar som är regionalt, nationellt och internationellt angelägna. Museet är även en mötesplats för diskussion och reflektion kring dagsaktuella frågor.

Välkommen att besöka oss!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy