Skip to main content

Skulpturer flyttar

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2017 17:15 CEST

De båda skulpturerna "Sommar" och "Hagar och Ismaél" kommer att tas bort från museiparken. Inom några år ska de ersättas med ny konstnärlig gestaltning. Till detta nya konstprojekt har museet fått 2 400 000 kronor ur Carlstedtska fonden.

Hagar och Ismaél av Alfred Nyström (tillverkad i Rom 1884) föreställer en sittande kvinna i öknen. Hon har en vattenskål i handen och en pojke vilar i hennes knä. Skulpturen, som är tillverkad i vit marmor, har utsatts för skadegörelse vid flera tillfällen. Bland annat har handen med vattenskålen slagits av två gånger. Första gången, sommaren 2014, återfanns handen och museets konservatorer kunde senare sätta den på plats. Men efter den andra stölden, i februari 2016, förblev handen borta. Även pojkens fingrar har slagits av och försvunnit. Skulpturen flyttas nu (fredag 1/9 2017)  in i museets magasin, för förvaring tills vidare.

Sommar av Nils Sjögren (från 1944, inköpt och utplacerad 1981) är utförd i så kallad stengöt. Stengöt består av olika slags krossade bergarter, som hålls samman med ett bindemedel, till exempel cement eller gips. Inuti skulpturen finns ett järnskelett som under påverkan av väder och vind expanderar och nu håller på att spränga sönder skulpturen inifrån. Därför tas nu även Sommar in för magasinsförvaring.

Bågspännarmonumentet, i gips, vid museets entré kommer att tas ned vid ett senare tillfälle. Denna stora relief av Christian Eriksson (från 1916) har funnits utplacerad på tegelfasaden sedan 1981. Även här ligger hållbarhetsskäl bakom nedtagningen.

Men museiparken ska få nya konstverk! De borttagna skulpturerna kommer att, inom några år, ersättas med ny konstnärlig gestaltning. Till detta har Östergötlands museum fått 2 400 000 kronor ur Carlstedtska fonden. Tidigast under hösten 2017 kommer museet att göra en utlysning där yrkesverksamma konstnärer inbjuds att göra intresseanmälningar. 

Kvar i museiparken blir övriga befintliga verk, bland dem Tjurpannan, i röd granit, av Agneta Stening (1990), Det svenska tungsinnet, i gjutjärn, (1992) av Marie-Louise Ekman och Kallerstadstenen (runstenen). Ivar Johnsson fasadrelief i marmor, Arbete och livsglädje (1939) ska finnas kvar, liksom Structure, i svart diabas, av Takashi Naraha (1985). Men eftersom diabas-skulpturen idag skyms av buskar kommer den att flyttas till en lämpligare plats.

Kontakt: Lena Wiklund, 0701-08 47 15

Vi arbetar för att vara ett levande modernt museum. Här visar vi utställningar som är regionalt, nationellt och internationellt angelägna. Museet är även en mötesplats för diskussion och reflektion kring dagsaktuella frågor.

Välkommen att besöka oss!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy