This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Thomas Nilsson på Ohlssons visar området som ska sluttäckas av gummiduk och 700 000 ton schaktmassor
Thomas Nilsson på Ohlssons visar området som ska sluttäckas av gummiduk och 700 000 ton schaktmassor

Pressmeddelande -

​Nu påbörjas sluttäckningen av Lundåkradeponin

LSR (Landskrona-Svalövs Renhållnings AB) påbörjar nu tillsammans med Ohlssons sluttäckningen av Lundåkradeponin i Landskrona för att minska deponins miljöpåverkan.

Mellan 1960 och början av 2000-talet dumpades avfall på det 390 000 kvadratmeter stora området (ungefär lika stort som 55 fotbollsplaner). Idag återvinns det mesta på återvinningscentralen, men den gamla deponin finns kvar. Nu täcks den över på grund av att området bildar både farligt lakvatten och metangaser.

Lakvattnet som skapas när det regnar på Lundåkradeponin renas idag i LSR:s egna reningssystem. Även metangaserna som deponin ger ifrån sig minimeras av LSR med hjälp av gasbrunnar.

Täcks över med långsiktigt miljöfokus i åtanke

Nu ska Lundåkradeponin täckas över med en tät gummiduk för att säkerställa att gas och lakvatten från deponin inte påverkar omgivningarna på lång sikt.

”Nu börjar det omfattande sluttäckningsarbetet. Efter att gummiduken lagts på täcks området med ungefär 700 000 ton schaktmassor. Vi på Ohlssons kommer att hjälpa till med maskintjänster och arbetskraft, bland annat från Arbetsmarknad Landskrona.”, berättar Thomas Nilsson, arbetsledare på Ohlssons. 

Ämnen

Regioner


Ohlssons-koncernen erbjuder tjänster och helhetslösningar inom miljö- och avfallshantering, spol- och rörteknik, entreprenad och transport. Med över 500 medarbetare och verksamhet i hela Sverige tar vi oss an nya utmaningar, alltid med miljön i fokus. Läs mer på www.ohlssons.se 

Presskontakt