Skip to main content

Goda nyheter för miljön och bilen med Diesel Bio+: OKQ8 ökar andelen förnybart i sin diesel för ett lägre CO2-utsläpp

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 08:00 CEST

Nu ökar OKQ8 andelen förnybart i sin diesel från 7 till 22 procent. Dieseln med den högre inblandningen, Diesel Bio+, beräknas reducera CO2-utsläppen motsvarande 85 000 dieselbilar eller cirka 15 000 – 20 000 ton koldioxid i månaden. Diesel Bio+ har dessutom mycket bra förbränningsegenskaper vilket ger en välmående motor och bra köregenskaper året runt.

Den högre inblandningen påverkar inte standarddieselns tekniska egenskaper negativt och kan därför användas året runt i alla dieselfordon, oavsett årsmodell. I grunden är Diesel Bio+ en förnybar syntetisk kopia av en högkvalitativ fossil diesel. Den förnybara dieseln gör att motorn svarar snabbare på gaspådrag, ger en mjukare gång och förbättrade kallstarter. Priset på dieseln förändras inte för bilister och yrkesförare, den stora skillnaden ligger i lägre CO2-utsläpp från de fordon som tankas hos OKQ8.   

-       Den tunga trafiken står för den största ökningen av CO2-utsläpp därför är det viktigt för oss att erbjuda ett kvalitativt drivmedel som reducerar de negativa miljöeffekterna utan att kompromissa med den tekniska prestandan. Lika viktigt är det att vi inte låter kunderna betala mer för att välja ett alternativ som är bättre för miljön, säger Andréa Haag, hälsa-, miljö- och säkerhetschef på OKQ8.

Först ut är stationer från Stockholm i söder upp till Örnsköldsvik i norr
Från och med i dag kommer OKQ8:s kunder som tankar på stationer från Stockholm i söder upp till Örnsköldsvik i norr att tanka Diesel Bio+, men redan i augusti finns dieseln även i området mellan Göteborg, Malmö och Jönköping samt Västmanland.

-       Diesel Bio+ är bara ett av OKQ8:s bidrag till utvecklingen mot en mer hållbar bilism. Vi erbjuder redan flest E85-tankställen i Sverige och samtidigt som vi nu lanserar en mer miljöanpassad diesel fortsätter vi att bygga ut fordonsgasnätet, liksom infrastrukturen med snabbladdställen för elbilar i Sverige, fortsätter Andréa Haag.

22 procent inblandning av syntetisk diesel
OKQ8:s diesel består av 22 procent förnybar inblandning. 15 procent av inblandningen är en syntetisk diesel som producerats på rapsolja och slaktavfall och till det låginblandas 7 procent RME. Diesel Bio+ fungerar lika bra året runt tack vare goda köldegenskaper.

Andra fördelar med den inblandade syntetiska dieseln är bland annat att den är helt fri från både svavel och aromater samt har ett högre cetantal, vilket betyder att motorn svarar snabbare på gaspådrag och ger en mjukare gång. För äldre dieselfordon så kan även utsläppen av hälsoskadliga dieselavgaser minska.

-       Med Diesel Bio+ visar vi att man kan minska utsläppen även från dagens fordon. Vår ambition är att på lång sikt ta fram en helt fossilfri diesel. Utmaningen där är att utvinna tillräckliga mängder biomassa utan att flytta över miljöproblemen till nya områden, och där har vi ingen helhetslösning idag, avslutar Andréa Haag.

För mer information vänligen kontakta:
Andréa Haag, hälsa-, miljö- och säkerhetschef OKQ8
Tfn: 070-268 02 03
E-mail: andrea.haag@okq8.se


OKQ8 - för hela livet med bilen
OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsföretag med cirka 750 stationer över hela landet. De bemannade stationerna tillhandahåller ett komplett service- och produktutbud som biltillbehör, hyrbilar, dagligvaror och Fastfood. På många stationer finns biltvätt och Tvätta Själv-hallar liksom verkstad och däck. OKQ8 är marknadsledande vad gäller tillgänglighet, expertis och utbud för bilen.

OKQ8 har en historia av att vara först med mer klimatanpassade och miljövänliga drivmedel såsom Etanol och RME. Företaget bygger även ut biogasnätet samt infrastrukturen för el som drivmedel och kommer att tillhandahålla snabbladdstolpar för elbilar på OKQ8:s stationer. Under 2011 och 2012 har OKQ8 utsetts till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. Läs mer på www.okq8.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.