Skip to main content

Hållbara stationer och lansering av förnybara drivmedel – OKQ8 sammanfattar årets hållbarhetsarbete

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 10:27 CEST

För andra året släpper OKQ8 sin hållbarhetsredovisning för 2012/13 som är utformad enligt principer och ramverk från Global Reporting Initiative (GRI). GRI är en global organisation som består av ett nätverk av aktörer och experter som tillsammans skapat ett ramverk för hur organisationer kan kvantifiera och jämföra sitt hållbarhetsarbete.

I rapporten kan man tydligt se att trots att koldioxidutsläppen ökat något har hållbarhetsarbetet i sin helhet utvecklats i en positiv riktning. Till exempel har fler stationer börjat erbjuda elbilar för uthyrning och nästintill samtliga kemiska produkter som används i OKQ8:s biltvättar är Svanenmärkta. OKQ8 har arbetat vidare för att hitta förnybara drivmedel.Under året lanserades DieselBio+ som minskar koldioxidutsläppen med ca 21 procent jämfört med vanlig diesel. Runt 50 procent av den diesel som såldes av OKQ8 under året var DieselBio+.

-  Syftet med hållbarhetsredovisningen är att berätta om vår verksamhet på ett transparant och lättförståeligt sätt. Vi har en viktig samhällsfunktion, men samtidigt har produkterna en miljöpåverkan som gör att vi måste vara extra noggranna hur vi bedriver vår verksamhet, säger Carolina Rössner, Kommunikationschef på OKQ8

Inte bara miljöpåverkan
OKQ8’s hållbarhetsrapport är uppdelad i fyra kapitel; affären, bilisten, drivmedlet och stationen. Detta för att ta hänsyn till att hållbarhet inte bara handlar om miljöpåverkan utan även inkluderar ekonomiska och sociala faktorer.

-  Bilen kommer att vara viktig även i framtiden och vi vill värna om den mobilitet som den möjliggör. Men vi är också medvetna om att för att vi ska kunna skapa en hållbar samhällsutveckling så måste vi göra bilismen hållbar. Där har vi alla ett ansvar och vi arbetar hela tiden mot att kunna låta bilister göra aktiva och hållbara val, säger Daniel Slorafoss, ansvarig för hälsa, säkerhet och miljö på OKQ8.

I början av sommaren 2012 lanserade OKQ8 ett index för hållbar bilism som inkluderar både miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Indexet skapades för att uppmärksamma och skapa debatt kring konceptet hållbar bilism. Det är ett sätt att förtydliga vad OKQ8 arbetar mot och samtidigt göra det möjligt att mäta utvecklingen över tid.

Om hållbarhetsredovisningen och Global Reporting Initiative
Årets redovisning omfattar räkenskapsåret 1 mars 2012 till
28 februari 2013 och redovisas enligt GRI-ramverkets tillämpningsnivå C (G3). En redovisning som följer Global Reporting Initiatives (GRI) internationella ramverk för hållbarhetsredovisningar ska leva upp till ett flertal principer som handlar om redovisningens innehåll och kvalitet.
Till exempel ska både framgångar och motgångar redovisas, innehållet ska inte vara vilseledande men visa på de viktigaste hållbarhetsfrågorna och vara jämförbart med andra GRI- redovisningar. Årets redovisning är inte granskad av tredje part.

För mer information:
Daniel Slorafoss, Head of SSHE, OKQ8
Mobil: 070 - 268 00 16
E-mail: daniel.slorafoss@okq8.se

Carolina Rössner, Head of Communication OKQ8
Mobil: 070-268 00 95
E-mail: press@okq8.se

OKQ8 - för hela livet med bilen
Företaget är med sina ca 1100 servicestationer i Sverige och Danmark en av Skandinaviens största aktörer inom såväl traditionella som förnybara drivmedel. OKQ8 bedriver detaljhandel och erbjuder ett komplett produkt- och serviceutbud för bilister liksom närbutikskoncept med dagligvaror, kioskprodukter och snabbmat.  I företagets utbud finns även produkter och tjänster såsom eldningsolja, smörjmedel och bränsle - för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Dessutom erbjuds villavärme, el och försäkringar till privatpersoner.

Den svenska verksamheten omfattar 790 stationer under varumärket OKQ8. De ca 365 bemannade stationerna tillhandahåller biltillbehör, reservdelar och däckservice och många stationer har även verkstäder, tvätta-själv hallar, biltvätt samt biluthyrning.

OKQ8 har en historia av att vara först med mer miljö- och klimatanpassade drivmedel, såsom Etanol och RME. OKQ8 fortsätter att vara drivande i utvecklingen, genom t ex utbyggnaden av biogasnätet, utökning av andelen förnybart i dieseln (Diesel Bio+) och möjliggöra el som drivmedel. Under 2011,  2012 och 2013 har OKQ8 utsetts till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. Läs mer på www.okq8.se och www.q8.dk.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy