Skip to main content

Index för hållbar bilism uppvisar återigen positiv utveckling – men minskningen av koldioxidutsläpp har nästintill avstannat

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2015 07:50 CEST

I dag presenterar OKQ8 årets index för svensk utveckling inom hållbar bilism – utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Indexet visar att bilismen har förbättrats i hållbar riktning med 34 procent sedan 2008, bland annat genom att den svenska bilisten kan färdas i snitt 20 procent längre per drivmedelskrona 2014 jämfört med 2008. Däremot fortsätter den tidigare positiva minskningstakten av koldioxidutsläppen att nästintill avstanna, främst beroende på att vi svenskar köper stora och fyrhjulsdrivna bilar.

Det sammanvägda indexet har sett ur ett helhetsperspektiv förbättrats med 34 procent (2008–2014) och med 5 procent sedan förra årets index – utifrån parametrarna rörliga drivmedelskostnader, energieffektivitet, koldioxideffektivitet och förbättrad trafiksäkerhet.

Störst förbättring har uppnåtts ur det sociala perspektivet. Trafikrelaterade skador har minskat med 53 procent och dödsfall med 47 procent sedan basåret 2008. Sett ur det ekonomiska perspektivet färdades den svenska bilisten under 2014 i snitt 20 procent längre per drivmedelskrona än 2008.

Minskningstakten för koldioxidutsläppen fortsätter att avta
Indexet har utvecklats svagt positivt ur miljöperspektivet, men inte i den takt som fordras. De genomsnittliga koldioxidutsläppen för personbilar sjunker visserligen men minskningstakten har liksom förra året avtagit. Det innebär att det, om utsläppen fortsätter i samma takt, kommer bli svårt att uppnå uppsatta transportpolitiska klimatmål.

Enligt Trafikverket var koldioxidutsläppen från nya personbilar under 2014 132 g/km och minskade med 4 gram, jämfört med en minskning på 11 gram 2010. För att nå de transportpolitiska målen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 krävs en minskning med 5 gram årligen. Den främsta anledningen till den avklingande minskningen de senaste åren beror på köp av större samt fyrhjulsdrivna bilar.

- Efter att ha följt indexets utveckling i flera år kan vi konstatera att det, trots en svag förbättring, återstår mycket arbete för att möjliggöra en framtid för människor i rörelse. Det krävs att politiker, näringsliv och biltillverkare tillsammans med den enskilde bilisten tar ansvar. Hållbar bilism handlar om att fortsätta att bidra till ekonomisk utveckling och samtidigt tillgodose dagens behov med minimerad miljöpåverkan, säger Camilla Slunge Dowling, Hållbarhetschef på OKQ8.

Svenska bilister skjuter över miljöansvaret på biltillverkarna
I OKQ8:s attitydundersökning, genomförd av YouGov, framkommer det att svenska bilister känner relativt lågt ansvar för miljön. Endast 29 procent uppger att det viktigaste vid köp av ny bil är att bilen är miljöklassad (flervalsfråga). 60 procent uppger låg bränsleförbrukning och 52 procent inköpspriset som den viktigaste faktorn. Bilisterna anser att biltillverkarna bär störst ansvar för att minska miljöpåverkan från biltrafiken (44 procent), 20 procent menar att det är politikernas ansvar och lika många att det är bilisternas.

För mer information vänligen kontakta:
Camilla Slunge Dowling, Hållbarhetschef på OKQ8
Tfn: 08-506 80 138
Mail: Camilla.SlungeDowling@okq8.se

Om OKQ8:s index för hållbar bilism
OKQ8:s index för hållbar bilism är framtaget utifrån parametrarna rörliga drivmedelskostnader, energieffektivitet, koldioxideffektivitet och förbättrad trafiksäkerhet. Prestandaredovisning för respektive indikator redovisas som ett index där ett ökat index indikerar en ökad hållbarhet inom respektive område. 2008 har valts ut som basår då tillförlitliga och tillräckligt heltäckande data varit tillgängliga sedan detta årtal.

Om OKQ8:s attitydundersökning hos bilister
Undersökningen är genomförd av YouGov på uppdrag av OKQ8 under perioden 30 januari–3 februari 2015. 520 svenskar, mellan 18-74 år med körkort och tillgång till bil, svarade på frågorna. Respondenterna är spridda geografiskt över hela landet.

För människor i rörelse
På OKQ8:s stationer finns produkter och tjänster som underlättar för människor i rörelse. OKQ8 tillhandahåller, förutom drivmedel, marknadens bästa service, tillgänglighet samt ett generöst sortiment av bilprodukter, dagligvaror, vällagad fräsch mat och ekologiskt kaffe. Den svenska verksamheten omfattar ca 750 stationer över hela landet för såväl personbil som tung trafik. Många av våra 350 bemannade servicestationer har biltvätt, tvätta-själv hallar, biluthyrning och bilverkstäder. I företagets utbud finns även produkter för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart, verkstäder och cykel. Vi erbjuder också ett av marknadens bästa kort, OKQ8 VISA.

OKQ8 arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer klimatanpassade och miljövänliga drivmedel och produkter. Fyra år i rad har vi utsetts till Sveriges mest hållbara drivmedelsbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands och som medlem i samhällsinitiativet UN Global Compact stöder OKQ8 aktivt FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Läs mer på okq8.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.