Skip to main content

Index visar att hållbar bilism fortsätter att öka - Samtidigt är miljön lågt prioriterad hos bilister

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 07:57 CEST

OKQ8 presenterar för andra året i rad ett index för att redogöra för svensk utveckling mot en mer hållbar bilism. Indexet tar inte bara hänsyn till miljö utan även ekonomiska och sociala aspekter och visar att bilismen har förbättrats i en hållbar riktning med 25 procent sedan 2008. Samtidigt visar en färsk undersökning bland bilister att miljön är lågt prioriterad vid både inköp av ny bil och i omfattning av hur mycket man nyttjar sin bil.

OKQ8:s index visar att vi är på väg i rätt riktning mot en mer hållbar bilism. Utifrån parametrarna rörliga drivmedelskostnader, energieffektivitet, koldioxideffektivitet och förbättrad trafiksäkerhet har det sammanvägda indexet förbättrats med 25 procent de senaste åren (2008-2012) och med 5 procent sedan 2012 års index.

Minskade dödsolyckor står för den största förbättringen
Indexet visar att energieffektiviteten har förbättrats med 28 procent och koldioxideffektiviteten med 26 procent sedan 2008. Det visar också att trafiksäkerheten har ökat, med bland annat 39 procent färre dödsolyckor (i jämförelse med 24 procents minskning i 2012 års index). Bilisten färdas i dag 16 procent längre sträcka per drivmedelskrona jämfört med basåret 2008.

–  Hållbar bilism handlar om att fortsätta bidra till ekonomisk utveckling och tillvarata mänskliga värden, med minimerad miljöpåverkan och reducering av olyckor och andra säkerhetsrisker. Tendensen visar att vi förflyttar oss i en mer hållbar riktning totalt sett. Samtidigt återstår mycket innan vi når målet med en hållbar bilism. Dels attityden hos bilisterna själva, dels ett gemensamt arbete mellan näringsliv, forskning och politiker för att investera långsiktigt i alternativa drivmedel, förbättringar inom biltillverkning och satsningar på infrastruktur för all typ av mobilitet, säger Carolina Rössner, kommunikationschef OKQ8.

Miljöfaktorer lågt prioriterade hos bilister
I OKQ8:s färska attitydundersökning, med 1 119 medverkande, svarar hälften att inköpspriset och 4 procent att miljöpåverkan är den viktigaste faktorn vid köp av ny bil. De flesta tror att de om fem år kommer använda bilen lika mycket som i dag och den främsta anledningen till att minska bilanvändandet är om livssituationen förändras (62 procent). 29 procent anger miljöskäl som anledning.

Enligt bilisterna bär biltillverkarna störst ansvar för att minska miljöpåverkan från biltrafiken (39 procent). 23 procent menar att det är bilisternas eget ansvar.

I samband med SPBI:s branschdag i Almedalen anordnar OKQ8 seminariet ”Hållbar bilism – vems ansvar?” med paneldiskussion och mingel. Seminariet modereras av Lars Adaktusson och äger rum den 4 juli kl 15.00-15.45 på Clarion Hotel Wisby. Välkommen!

För mer information vänligen kontakta:
Carolina Rössner, Kommunikationschef OKQ8
Mobil 070 268 00 95

Om OKQ8:s index för hållbar bilism
OKQ8:s index för hållbar bilism är framtaget utifrån parametrarna rörliga drivmedelskostnader, energieffektivitet, koldioxideffektivitet och förbättrad trafiksäkerhet. Prestandaredovisning för respektive indikator redovisas som ett index där ett ökat index indikerar en ökad hållbarhet inom respektive område. 2008 har valts ut som basår då tillförlitliga och tillräckligt heltäckande data varit tillgängliga sedan detta årtal.

Om OKQ8:s attitydundersökning hos bilister
Undersökningen är genomförd av Nepa på uppdrag av OKQ8. 1 119 svenskar, mellan 18-65 år med körkort och tillgång till bil, svarade på frågorna. Respondenterna är spridda geografiskt över hela landet.

OKQ8 - för hela livet med bilen
F
öretaget är med sina ca 1100 servicestationer i Sverige och Danmark en av Skandinaviens största aktörer inom såväl traditionella som förnybara drivmedel. OKQ8 bedriver detaljhandel och erbjuder ett komplett produkt- och serviceutbud för bilister liksom närbutikskoncept med dagligvaror, kioskprodukter och snabbmat. I företagets utbud finns även produkter och tjänster såsom eldningsolja, smörjmedel och bränsle - för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Dessutom erbjuds villavärme, el och försäkringar till privatpersoner.

Den svenska verksamheten omfattar 790 stationer under varumärket OKQ8. De ca 365 bemannade stationerna tillhandahåller biltillbehör, reservdelar och däckservice och många stationer har även verkstäder, tvätta-själv hallar, biltvätt samt biluthyrning.

OKQ8 har en historia av att vara först med mer miljö- och klimatanpassade drivmedel, såsom Etanol och RME. OKQ8 fortsätter att vara drivande i utvecklingen, genom t ex utbyggnaden av biogasnätet, utökning av andelen förnybart i dieseln (Diesel Bio+) och möjliggöra el som drivmedel. Under 2011 2012 och 2103 har OKQ8 utsetts till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. Läs mer på www.okq8.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy