Skip to main content

Index visar att svensk bilism blivit mer hållbar – men vi minskar inte längre koldioxidutsläppen i samma takt

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 08:00 CEST

OKQ8 presenterar för tredje året i rad ett index för att redogöra för svensk utveckling mot en mer hållbar bilism, utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Indexet visar att bilismen har förbättrats i en hållbar riktning med 30 procent sedan 2008. Reduktionen av koldioxidutsläppen, en indikator som tidigare år stadigt förbättrats, har däremot nästan helt avstannat. Mycket på grund av att svenskarna väljer att köra stora fossildrivna bilar.

OKQ8:s index visar att vi är på väg i rätt riktning för en mer hållbar bilism. Utifrån parametrarna rörliga drivmedelskostnader, energieffektivitet, koldioxidutsläpp och förbättrad trafiksäkerhet har det sammanvägda indexet förbättrats med 30 procent de senaste åren (2008-2013) och med 5 procent det senaste året.

Under de senaste fem åren har störst förbättring uppnåtts inom trafiksäkerhet där trafikrelaterade skador har minskat med 35 procent och dödsfall med 53 procent. Energianvändningen har minskat med 27 procent och minskade utsläpp av växthusgaser med 28 procent.

Minskade koldioxidutsläpp har nästan avstannat
De genomsnittliga koldioxidutsläppen för personbilar fortsätter att sjunka, men stannade nästan helt av under 2013. Minskningen från 2012 till 2013 var endast 3g/km, från 136 g/km till 133 g/km. För att nå de transportpolitiska målen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 måste den årliga minskningen ligga på minst 6g/km.

En anledning till att koldioxidutsläppen inte minskar mer är den kraftiga ökningen (19 procent) av antalet nyregistrerade bensindrivna personbilar under 2013, samtidigt som antalet nyregistrerade personbilar som drivs av till exempel etanol och gas minskade med 7 procent.

–  Tendensen visar att vi förflyttar oss i en mer hållbar riktning totalt sett. Samtidigt återstår det mycket arbete. Exempelvis minskningen av koldioxidutsläppen som nästan avstannat. Visst har bilisterna själva ett ansvar här, men det handlar också om ett gemensamt arbete mellan näringsliv, forskning och politiker för att skapa långsiktiga spelregler som möjliggör en teknik- och konkurrensneutral utveckling, säger Malin Eklund, Head of Communication & CSR på OKQ8.

Miljöfaktorer lågt prioriterade hos bilister
I OKQ8:s färska attitydundersökning, genomförd av YouGov med 1 014 medverkande, framkommer att svenska bilister känner relativt lågt ansvar för miljön. Hälften svarar att inköpspriset är avgörande för val av bil och endast 13 procent att miljöpåverkan är en av de viktigaste faktorerna vid köp av ny bil. De flesta tror att de om fem år kommer använda bilen lika mycket som i dag. Enligt bilisterna bär biltillverkarna störst ansvar för att minska miljöpåverkan från biltrafiken (46 procent). 16 procent menar att det är bilisternas eget ansvar.

Kvinnor har miljön i åtanke i större utsträckning än män, medan yngre spår att de kommer använda bilen oftare än äldre om fem år.

För mer information vänligen kontakta:
Malin Eklund, Head of Communication & CSR, OKQ8
E-mail: press@okq8.se
Mobil: 070–268 00 95

Om OKQ8:s index för hållbar bilism
OKQ8:s index för hållbar bilism är framtaget utifrån parametrarna rörliga drivmedelskostnader, energieffektivitet, koldioxideffektivitet och förbättrad trafiksäkerhet. Prestandaredovisning för respektive indikator redovisas som ett index där ett ökat index indikerar en ökad hållbarhet inom respektive område. 2008 har valts ut som basår då tillförlitliga och tillräckligt heltäckande data varit tillgängliga sedan detta årtal.

Om OKQ8:s attitydundersökning bland bilister
Undersökningen är genomförd av YouGov på uppdrag av OKQ8 under maj 2014. 1014 svenskar mellan 18-74 år med körkort och tillgång till bil, svarade på frågorna. Respondenrerna är spridda geografiskt över hela landet.


OKQ8 - för hela livet med bilen
Med sina närmare 1000 servicestationer i Sverige och Danmark är OKQ8 en av Skandinaviens största aktörer inom såväl traditionella som förnybara drivmedel. OKQ8 bedriver detaljhandel och erbjuder ett komplett produkt- och tjänsteutbud för både bilen och bilisten  samt närbutikskoncept med dagligvaror, kioskprodukter och snabbmat. I företagets utbud finns även produkter såsom eldningsolja, smörjmedel och bränsle - för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Dessutom erbjuds tjänster som villavärme, el och försäkringar till privatpersoner.

Den svenska verksamheten omfattar ca 700  stationer samt ytterligare drygt 70 anläggningar för tung trafik. De ca 350  bemannade servicestationerna tillhandahåller biltillbehör, reservdelar och däckservice. Många stationer har även verkstäder, tvätta-själv hallar, biltvätt samt biluthyrning.

OKQ8 har ett starkt miljöengagemang och en historia av att vara först med mer miljö- och klimatanpassade drivmedel, såsom Etanol och RME. OKQ8 fortsätter att vara drivande i den hållbara utvecklingen, genom t ex utbyggnad av biogasnät utökning av andelen förnybart i dieseln (Diesel Bio+) och tillhandahållande av el som drivmedel. Under 2011, 2012, 2013 och 2014 har OKQ8 utsetts till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. Läs mer på www.okq8.se och www.q8.dk.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.