Skip to main content

Kvinnor bryr sig mer om säkerhet vid bilköp

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2015 07:50 CEST

Svenska bilister anser att låg bränsleförbrukning är långt ifrån viktigare än miljöpåverkan vid köp av ny bil. Kvinnor bryr sig mer om säkerhetsaspekten än män, medan män har större benägenhet att se till bilmärket vid bilköp. Det visar OKQ8:s nya undersökning genomförd av YouGov. Undersökningen är framtagen i samband med att OKQ8 publicerar årets upplaga av Index för hållbar bilism – som visar att vi, likt förra året, inte minskar koldioxidutsläppen i samma takt som för några år sedan.

60 procent av de tillfrågade bilisterna i OKQ8:s attitydundersökning, genomförd av undersökningsföretaget YouGov, anser att låg bränsleförbrukning är viktigast vid köp av ny bil. Men hur viktig är egentligen miljöaspekten? I flervalsfrågan, där bränsleförbrukningen ligger i topp, uppger 29 procent av bilisterna att miljöpåverkan är den viktigaste faktorn. Bilens säkerhet är viktigare för kvinnor än män (51 respektive 42 procent). Medan faktumet att bilen är av specifikt märke eller modell är viktigare för män än kvinnor (24 respektive 14 procent).

De flesta tillfrågade bilisterna (79 procent) tror att de kommer att använda bilen i samma utsträckning eller oftare om fem år. Den främsta anledningen bland de som svarar att de kommer att använda bilen mer sällan (18 procent) är, vid flervalsfråga, om deras jobb- eller livssituation förändras (61 procent). Endast 17 procent anger miljöskäl som främsta anledning.

Bilisterna: Inför skattebefrielser på miljöbilar
44 procent av bilisterna som har svarat i undersökningen menar att biltillverkarna bär det största ansvaret för att minska miljöpåverkan från biltrafiken, 20 procent att det är politikernas ansvar och lika många att det är bilisternas. 6 procent ser drivmedelsdistributörer som ansvariga. Hela 42 procent anser att skattebefrielser vid köp av miljöbil skulle vara det bästa alternativet för att minska miljöpåverkan. Medan var fjärde person anser att det bästa alternativet är att beskatta bilister som inte bidrar till minskad miljöpåverkan och samtidigt ge skattelättnad till bilister som bidrar.

OKQ8:s index: Minskningen av koldioxidutsläpp går för långsam
Nu presenterar OKQ8 årets index som redogör för svensk utveckling inom hållbar bilism. Indexet visar att bilismen har förbättrats i en hållbar riktning med 34 procent sedan 2008. De genomsnittliga koldioxidutsläppen för personbilar sjunker, men minskningstakten har nästan avstannat de senaste åren, främst beroende på att många svenskar köper större samt fyrhjulsdrivna bilar.

Koldioxidutsläppen från nya personbilar var under 2014 132 g/km och minskade med 4 gram, jämfört med en minskning på 11 gram 2010. För att nå de transportpolitiska målen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 krävs en minskning med 5 gram årligen.

- Efter att ha följt indexets utveckling i flera år kan vi konstatera att det, trots en svag förbättring, återstår mycket arbete för att möjliggöra en framtid för människor i rörelse. Det krävs att politiker, näringslivet och biltillverkare tillsammans med den enskilde bilisten tar ansvar. Hållbar bilism handlar om att fortsätta att bidra till ekonomisk utveckling och samtidigt tillgodose dagens behov med minimerad miljöpåverkan, säger Camilla Slunge Dowling, Hållbarhetschef på OKQ8.

För mer information vänligen kontakta:
Camilla Slunge Dowling, Hållbarhetschef på OKQ8
Tfn: 08-506 80 138
Mail: Camilla.SlungeDowling@okq8.se

Om OKQ8:s index för hållbar bilism
OKQ8:s index för hållbar bilism är framtaget utifrån parametrarna rörliga drivmedelskostnader, energieffektivitet, koldioxideffektivitet och förbättrad trafiksäkerhet. Prestandaredovisning för respektive indikator redovisas som ett index där ett ökat index indikerar en ökad hållbarhet inom respektive område. 2008 har valts ut som basår då tillförlitliga och tillräckligt heltäckande data varit tillgängliga sedan detta årtal.

Om OKQ8:s attitydundersökning hos bilister
Undersökningen är genomförd av YouGov på uppdrag av OKQ8 under perioden 30 januari- 3 februari 2015. 520 svenskar, mellan 18-74 år med körkort och tillgång till bil, svarade på frågorna. Respondenterna är spridda geografiskt över hela landet.

För människor i rörelse
På OKQ8:s stationer finns produkter och tjänster som underlättar för människor i rörelse. OKQ8 tillhandahåller, förutom drivmedel, marknadens bästa service, tillgänglighet samt ett generöst sortiment av bilprodukter, dagligvaror, vällagad fräsch mat och ekologiskt kaffe. Den svenska verksamheten omfattar ca 750 stationer över hela landet för såväl personbil som tung trafik. Många av våra 350 bemannade servicestationer har biltvätt, tvätta-själv hallar, biluthyrning och bilverkstäder. I företagets utbud finns även produkter för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart, verkstäder och cykel. Vi erbjuder också ett av marknadens bästa kort, OKQ8 VISA.

OKQ8 arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer klimatanpassade och miljövänliga drivmedel och produkter. Fyra år i rad har vi utsetts till Sveriges mest hållbara drivmedelsbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands och som medlem i samhällsinitiativet UN Global Compact stöder OKQ8 aktivt FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Läs mer på okq8.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.