Skip to main content

OK-Q8 AB visar ökad omsättning och ett positivt resultat

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 08:00 CEST

Drivmedelsbolaget OK-Q8 AB:s räkenskapsår 2012/2013 innebar en ökad omsättning i och med tillkomsten av Q8 Danmark A/S. Sjunkande lagervärden sänkte resultatet något jämfört med föregående år, men bolaget visar vinst.

OK-Q8 AB:s verksamhetsår sträcker sig från 1 mars 2012 till och med 28 februari 2013. Årets operativa resultat* sjönk från 752,6 miljoner SEK från 2011/2012 till 594,2 SEK miljoner kronor under 2012/2013. Nettoomsättningen ökade från 26,8 till 34,0 miljarder kronor.

Samgåendet med Q8 Danmark den 31 augusti 2013 har inneburit att OK-Q8 AB har ökat sin omsättning. Anledningen till utvidgningen var ägarnas önskemål att realisera synergier genom att låta de två bolagen ligga under gemensamt ägande och gemensam förvaltning, vilket förväntas återspeglas i resultaten kommande år.

Årets resultat för Danmark är enbart med i resultaträkningen från 1 augusti till 28 februari.

-  Under 2013/2014 kommer den nya organisationen att fungera fullt ut och resultatet redovisas för hela Skandinavien. Det är vår övertygelse att den nya organisationen gör oss starkare. Nu är vi en skandinavisk drivmedelsaktör med finansiella muskler och en stark position på̊ marknaden, säger Steffen Pedersen, VD för OKQ8.

De faktorer som har påverkat att resultatet för räkenskapsåret 2012/2013 har sjunkit beror till stor del på att oljepriserna har sjunkit.

-  De sjunkande oljepriserna har fått till följd att värdet av inneliggande lager under året har minskat. Mot bakgrund av utvecklingen på marknaden är vi nöjda med resultatet, trots alla utmaningar har vi lyckats presentera en god vinst. Och vi ser en positiv trend med ökade marknadsandelar för drivmedel, både i Sverige och i Danmark, avslutar Steffen Pedersen.

Årsredovisningen finns att läsa på www.okq8.se

*Avser rörelseresultat inklusive prisändringseffekt

För mer information vänligen kontakta:
Carolina Rössner, Head of Communication OKQ8
Telefon: 070-268 00 95
Mail: press@okq8.se


OKQ8 - för hela livet med bilen
Företaget är med sina ca 1100 servicestationer i Sverige och Danmark en av Skandinaviens största aktörer inom såväl traditionella som förnybara drivmedel. OKQ8 bedriver detaljhandel och erbjuder ett komplett produkt- och serviceutbud för bilister liksom närbutikskoncept med dagligvaror, kioskprodukter och snabbmat.  I företagets utbud finns även produkter och tjänster såsom eldningsolja, smörjmedel och bränsle - för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Dessutom erbjuds villavärme, el och försäkringar till privatpersoner.

Den svenska verksamheten omfattar 790 stationer under varumärket OKQ8. De ca 365 bemannade stationerna tillhandahåller biltillbehör, reservdelar och däckservice och många stationer har även verkstäder, tvätta-själv hallar, biltvätt samt biluthyrning.

OKQ8 har en historia av att vara först med mer miljö- och klimatanpassade drivmedel, såsom Etanol och RME. OKQ8 fortsätter att vara drivande i utvecklingen, genom t ex utbyggnaden av biogasnätet, utökning av andelen förnybart i dieseln (Diesel Bio+) och möjliggöra el som drivmedel. Under 2011 och 2012 har OKQ8 utsetts till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. Läs mer på www.okq8.se och www.q8.dk.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy