Skip to main content

OKQ8 bygger Västsveriges första hållbara drivmedelsstation

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 12:30 CEST

Idag tas första spadtaget för ett nytt handelsområde: Airport City vid Landvetter.Med sedumväxter på taket, effektiva system för energianvändning samt en kemikaliefri vattenrening i biltvätten etablerar OKQ8 en ny station med tydlig hållbarhetsprofil. Förutom förnybara drivmedel som el och gas blir OKQ8:s nya butikskoncept Quick To Go en del av erbjudandet med en butiksupplevelse, bilavdelning och matutbud utöver det vanliga.

På taket finns solceller som producerar el till stationen och bergvärme och frikyla används som energikällor för uppvärmning alternativt vid kylbehov. Energianvändningen halveras jämfört med en traditionell station.

-  OKQ8 fortsätter att bygga framtidens stationsnät. Likt föregångaren i Häggvik, Europas första hållbara station, har nyetableringen en minimal miljöpåverkan. Det gäller både drivmedel, drift och stationsbyggnad. Dessutom finns hjärtstartare på plats. Som ett av Sveriges största drivmedelsbolag har vi ett stort ansvar för hållbar utveckling, säger Rasmus Billborn, byggprojektchef OKQ8.  

Ny butiksupplevelse - både sett till bilistisk kunskap och matkoncept
Det nya Quick To Go-konceptet innebär ett utökat matsortiment som kunder kan njuta av i en loungedel med stora fönster och bekväma sittplatser. Quick To Go-butikerna har också en bilistisk avdelning med tips och råd i butikshyllorna, där kunderna får vägledning att hitta och välja rätt produkt till bilen.

Miljöelement på OKQ8 Landvetter:

-  Tak av sedumväxter som isolerar butiken

-  Miljöduk på övriga tak ytor av titanoxid som bryter ner kväve i luften med solens hjälp

-  Återvunnen stenull - ett naturligt material tillverkat av mineralfiber med hög återvinningsgrad - isolerar byggnaden

-  Laddstolpar för snabbladdning av elbilar

-  Solceller på stationstaket som producerar el

-  Kemikaliefri rening till biltvätt

-  Freonfritt - CO2 används till livsmedelskyla- en energisnål gas med goda värmeväxlingsegenskaper.

-  Komfortkylan i butiken är frikyla från berget.

-  Bergvärme

-  Station av limträkonstruktion - ett förnybart material som är mindre energikrävande än stål.

Drivmedel:

-  Traditionella och förnybara drivmedel så som Diesel Bio +, el och gas (CNG). Det senare i samarbete med Eon.

Stationen invigs i november 2013.

För mer information vänligen kontakta:
Rasmus Billborn, byggprojektchef OKQ8
Tfn: 08-506 802 99
E-mail:rasmus.billborn@okq8.se

Carolina Rössner, kommunikationschef OKQ8
Tfn: 070-268 00 95
E-mail: press@okq8.se

OKQ8 - för hela livet med bilen
F
öretaget är med sina ca 1100 servicestationer i Sverige och Danmark en av Skandinaviens största aktörer inom såväl traditionella som förnybara drivmedel. OKQ8 bedriver detaljhandel och erbjuder ett komplett produkt- och serviceutbud för bilister liksom närbutikskoncept med dagligvaror, kioskprodukter och snabbmat.  I företagets utbud finns även produkter och tjänster såsom eldningsolja, smörjmedel och bränsle - för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Dessutom erbjuds villavärme, el och försäkringar till privatpersoner.

Den svenska verksamheten omfattar 790 stationer under varumärket OKQ8. De ca 365 bemannade stationerna tillhandahåller biltillbehör, reservdelar och däckservice och många stationer har även verkstäder, tvätta-själv hallar, biltvätt samt biluthyrning.

OKQ8 har en historia av att vara först med mer miljö- och klimatanpassade drivmedel, såsom Etanol och RME. OKQ8 fortsätter att vara drivande i utvecklingen, genom t ex utbyggnaden av biogasnätet, utökning av andelen förnybart i dieseln (Diesel Bio+) och möjliggöra el som drivmedel. Under 2011 2012 och 2103 har OKQ8 utsetts till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. Läs mer på www.okq8.se  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy