Skip to main content

OKQ8 pantar mera - nytt samarbete med Returpack och Vi-skogen

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2013 08:51 CEST

För att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor längs Sveriges vägar inleder nu OKQ8 ett samarbete med Returpack. Pantkärl finns placerade på OKQ8:s stationer. Det gör det lättare för bilister att lämna burkar och PET-flaskor och göra en insats för miljön. All pant skänks till VI-skogens arbete med trädplantering och bekämpning av fattigdom i Afrika.

Under förra året pantade svenskarna sammanlagt 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor. Ändå är det många burkar och flaskor som inte pantas. En av orsak är att det är svårare att panta tomflaskor som konsumeras utanför hemmet, visar statistik från Returpack.
 
För att göra återvinningen enklare finns nu pantkärl utplacerade på alla OKQ8:s bemannade stationer.
 
- När vi säljer PET-flaskor och aluminiumburkar, måste vi se till att ta hand om dem. Vi är mycket glada över samarbetet som underlättar för bilister att lämna pant och därmed göra en insats för miljön, säger Daniel Slorafoss, chef hälsa, miljö och säkerhet vid OKQ8.
 
Panten ska ge ett sexsiffrigt belopp till Vi-skogen
Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som i 30 år har bidragit till att förbättra levnadsförhållandena för människor runt Victoriasjön (Kenya, Uganda, Tanzania och Rwanda) i Afrika. Genom att odla träd ökar familjernas produktion och inkomster - och effekterna av klimatförändringarna mildras. All pant från burkar och PET-flaskor som lämnas in på OKQ8:s stationer går till trädplantering och arbetet med att förbättra levnadsvillkoren i området runt Victoriasjön. OKQ8:s målsättning är att panten ska generera ett sexsiffrigt belopp till Vi-skogen årligen.
 
- I samband med vårt utvecklade samarbete med Vi-skogen tar OKQ8 ett vidare grepp om miljöarbetet. 20 insamlade burkar och PET-flaskor motsvarar ett träd i Vi-skogen. Det är fantastiskt att vi tillsammans med våra kunder och med en relativt liten insats kan bidra till att minska fattigdomen och förbättra miljön i länder kring Victoriasjön, avslutar Malin Eklund, Kommunikationschef och CSR-ansvarig på OKQ8.
 
En pantflaska gör stor skillnad
● En pantburk om dagen i ett år räcker till att utbilda en hel familj i kunskap som bekämpar fattigdom och förbättrar levnadsvillkor
● Fem burkar och flaskor om dagen räcker till att 180 bondefamiljer kan utbildas i hur de kan anpassa sitt jordbruk efter klimatförändringarnas effekter
● För varje 20-tal insamlade burkar och flaskor planteras ett träd i Vi-skogen
 
För mer information vänligen kontakta:
Daniel Slorafoss, Head of SSHE OKQ8
Mobil: 070- 268 00 16
E-mail: daniel.slorafoss@okq8.se
 
Malin Eklund, Head of Communication& CSR, OKQ8
Mobil: 070- 268 00 95

OKQ8 - för hela livet med bilen
Företaget är med sina ca 1100 servicestationer i Sverige och Danmark en av Skandinaviens största aktörer inom såväl traditionella som förnybara drivmedel. OKQ8 bedriver detaljhandel och erbjuder ett komplett produkt- och serviceutbud för bilister liksom närbutikskoncept med dagligvaror, kioskprodukter och snabbmat.  I företagets utbud finns även produkter och tjänster såsom eldningsolja, smörjmedel och bränsle - för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Dessutom erbjuds villavärme, el och försäkringar till privatpersoner.

Den svenska verksamheten omfattar 790 stationer under varumärket OKQ8. De ca 365 bemannade stationerna tillhandahåller biltillbehör, reservdelar och däckservice och många stationer har även verkstäder, tvätta-själv hallar, biltvätt samt biluthyrning.

OKQ8 har en historia av att vara först med mer miljö- och klimatanpassade drivmedel, såsom Etanol och RME. OKQ8 fortsätter att vara drivande i utvecklingen, genom t ex utbyggnaden av biogasnätet, utökning av andelen förnybart i dieseln (Diesel Bio+) och möjliggöra el som drivmedel. Under 2011 och 2012 har OKQ8 utsetts till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. Läs mer på www.okq8.se och www.q8.dk.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy