Skip to main content

OKQ8:s hållbara drivmedelsstation får GreenBuilding certifiering

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 09:30 CET

GreenBuilding Council riktar sig till företag och organisationer, offentliga och privata, som vill effektivisera energianvändningen i sina byggnader. Kravet för en certifiering är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med de rådande nybyggnadskraven. OKQ8 Häggvik, som nu är certifierad som GreenBuilding Partner, är byggd med målsättningen att göra av med 50 procent mindre energi än en normal drivmedelstation.

GreenBuilding är ett EU-initiativ som lanserades 2004 för att skynda på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. I Sverige har GreenBuilding blivit ett starkt varumärke för energibesparing och i juli i år hade över 300 byggnader certifierats. Alla byggnader som lämnat in en ansökan om certifiering via Sweden GreenBuilding Council måste även godkännas av EU-kommissionen innan certifieringen är klar.

-  Vi är oerhört stolta över att ha fått en GreenBuilding Certifiering för OKQ8 Häggvik. Det är en station som vi använder som förlaga för alla våra nya stationsbyggen, vilket påtagligt reducerar såväl resursuttag som miljöavtryck, säger Andréa Haag, chef Etablering och Fastigheter på OKQ8.

Stationsnätet utvecklas med OKQ8 Häggviks som förlaga OKQ8 Häggvik färdigställdes under januari 2012 som den första drivmedelsstationen i Europa som byggts med i stort sett enbart hållbara material, för att drivas med minsta möjliga miljöpåverkan.

-  Med Green Building-certifierade Häggvik som förlaga har vi fortsatt att bygga hållbara stationer i Glumslöv, Danderyd och nu senast i Landvetter.  För oss betyder en hållbar utveckling att vi inte enbart tittar på förnybara drivmedel utan att vi tar ett ansvar genom hela verksamheten, inklusive våra fastigheter och stationer, säger Andréa Haag.

Sweden GreenBuilding Council är en ideell förening som grundades 2009 av tretton svenska företag och organisationer. I nära samarbete med EU-kommissionen verkar föreningen för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Regler för bildandet av GreenBuilding Council har ställts av den internationella alliansen World Green Building Council (World GBC) som representerar hela den globala byggsektorn och finns i över 90 länder.

Fakta OKQ8 HäggvikFörutom att byggnaden i princip är energimässigt självförsörjande har OKQ8 använt andra miljöelement som vattenuppsamlare och solpaneler för att möjliggöra uppvärmning av regnvatten som i sin tur återanvänds till stationens biltvätt. Övriga delar av taket är täckt med sedumväxter som är isolerande mot såväl värme som kyla. Den huvudsakliga energiförsörjningen av stationen sker genom en kombination av egenproducerad energi från solceller, solpaneler, frikyla och bergvärme.

För mer information:
Andréa Haag, chef Etablering & Fastigheter OKQ8
Telefon: 070- 268 02 03
E-post: andrea.haag@okq8.se

Malin Eklund, kommunikationschef, OKQ8
Telefon: 070-268 00 95
E-post: press@okq8.se

OKQ8 - för hela livet med bilen
Företaget är med sina ca 1100 servicestationer i Sverige och Danmark en av Skandinaviens största aktörer inom såväl traditionella som förnybara drivmedel. OKQ8 bedriver detaljhandel och erbjuder ett komplett produkt- och serviceutbud för bilister liksom närbutikskoncept med dagligvaror, kioskprodukter och snabbmat.  I företagets utbud finns även produkter och tjänster såsom eldningsolja, smörjmedel och bränsle - för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Dessutom erbjuds villavärme, el och försäkringar till privatpersoner.

Den svenska verksamheten omfattar 790 stationer under varumärket OKQ8. De ca 365 bemannade stationerna tillhandahåller biltillbehör, reservdelar och däckservice och många stationer har även verkstäder, tvätta-själv hallar, biltvätt samt biluthyrning.

OKQ8 har en historia av att vara först med mer miljö- och klimatanpassade drivmedel, såsom Etanol och RME. OKQ8 fortsätter att vara drivande i utvecklingen, genom t ex utbyggnaden av biogasnätet, utökning av andelen förnybart i dieseln (Diesel Bio+) och möjliggöra el som drivmedel. Under 2011 och 2012 har OKQ8 utsetts till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. Läs mer på www.okq8.se och www.q8.dk.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy