Skip to main content

OKQ8 skruvar upp hållbarheten – låter kunder, samarbetspartners och organisationer leda vägen

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2015 09:00 CEST

OKQ8 redovisar för första gången sitt skandinaviska hållbarhetsarbete utifrån de hållbarhetsaspekter som är viktigast för kunder, samarbetspartners och miljöorganisationer. Klimatpåverkan och utveckling av hållbara drivmedel är några av de viktigaste aspekterna som präglat årets arbete med att hjälpa kunder göra hållbara val.

I dagarna släpps OKQ8:s hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2014-2015 som utgår från en väsentlighetsanalys med kunder, leverantörer, ägare och partners som genomförts enligt Global Reporting Initiatives senaste riktlinjer G4. I rapporten, som görs gemensamt för OKQ8 Sverige och Q8 Danmark, redovisas de hållbarhetsaspekter som är viktigast att ta hänsyn till enligt både koncernen och dess intressenter. De viktigaste aspekterna enligt de tillfrågade intressenterna är verksamhetens klimatpåverkan samt arbetet med utveckling av hållbara drivmedel.

- Vår ambition är att hjälpa våra kunder att göra hållbara val. Det gör vi bland annat genom att erbjuda biodrivmedel och alternativa drivmedel såsom gas och el, men även genom att till exempel installera Dripstop, som minskar det lilla spillet vid tankning. Användningen av de drivmedel som vi säljer står för över 99 procent av vår totala klimatpåverkan. Därför jobbar vi framförallt med att förbättra vårt utbud av hållbarare drivmedel men även med att minska energiåtgången i alla delar av verksamheten, säger Camilla Slunge Dowling, Hållbarhetschef på OKQ8.

Många saker som gör skillnad – men inte syns
Många delar av arbetet för att minska stationernas klimatpåverkan är inte alltid synliga för besökare. OKQ8:s första hållbara station, OKQ8 Häggvik som är Green Building-certifierad, har satt en ny byggstandard vad gäller energieffektivitet och hållbara materialval. Det innebär till exempel att alla stationer som byggs eller byggs om följer samma hållbarare byggstandard. Äldre belysning har bytts mot LED – belysning och en rad andra energibesparingsinitiativ har genomförts. Dessa insatser har bidragit till att koncernen har minskat sin totala energiförbrukning med 11,2 procent under 2014 jämfört med föregående år. Under 2014 och 2015 utrustas även ytterligare ca 400 stationermed energibevakningssystem vilket ger stora möjligheter till jämförelse och fler energibesparingar.

- Hållbarhet för oss är större än bara miljö, det handlar även om mänskliga rättigheter och socialt ansvarstagande. Genom att fråga kunder, samarbetspartners och intresseorganisationer har vi tillsammans identifierat vilka hållbarhetsaspekter i vår verksamhet som är viktigast att ta hänsyn till. Dessa aspekter är områden där vi ser att vi på olika sätt har störst möjlighet att påverka och göra skillnad i vårt hållbarhetsarbete, säger Malin Eklund, Kommunikations- & CSR-chef på OKQ8.

Fortsatta satsningar på minskad ungdomsarbetslöshet
Under 2014 har OKQ8 och Q8 Danmark hjälpt sammanlagt 121 unga människor utan jobb till en chans att bryta utanförskapet genom samhällsinitiativen Ung på väg och Bryd Unges Ledighed Nu! I Sverige erbjuds praktikplatser med handledning som ger arbetslivserfarenhet och en fot in på arbetsmarknaden. I Danmark erbjuds ungdomar en mentor samt gratis tillgång till bootcamps där de får lära sig om arbetsmarknaden och hur man söker jobb. Det primära syftet med initiativen är att hjälpa ungdomar till ökat självförtroende och på sikt bidra till minskad ungdomsarbetslöshet.

Ytterligare ett exempel på företagets hållbarhetsarbete är satsningen på cykelvårdsplatser. I dagsläget har man inrättat cykelvårdsplatser i tre cykeltäta städer i Sverige och två cykelvårdsplatser i Köpenhamn.

Hela hållbarhetsredovisningen finns att hämta på www.okq8.se

Om årets hållbarhetsredovisning
Årets redovisning omfattar räkenskapsåret 1 mars–28 februari 2015. Det här är koncernens första gemensamma hållbarhetsredovisning. Den innebär en integrering av OKQ8 Sveriges och Q8 Danmarks tidigare redovisningar. Hållbarhetsredovisningen är upprättad utifrån Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4, på nivån ”Core”. Rapporten har granskats av extern revisor för att säkerställa att den tillsammans med den danska årsredovisningen uppfyller kraven på CSR-rapportering i dansk lagstiftning (Årsregnskabsloven §99 a och b). Rapporten har inte genomgått någon ytterligare extern granskning. Under 2014 anslöt sig OK-Q8 AB inklusive Q8 Danmark A/S och övriga dotterbolag till UN Global Compact och denna redovisning fyller därmed också funktionen som koncernens första Communication on Progress.

För mer information vänligen kontakta:
Camilla Slunge Dowling, Hållbarhetschef på OKQ8
E-mail: Camilla.SlungeDowling@okq8.se
Telefon: 08-506 80 138

För människor i rörelse
På OKQ8:s stationer finns produkter och tjänster som underlättar för människor i rörelse. OKQ8 tillhandahåller, förutom drivmedel, marknadens bästa service, tillgänglighet samt ett generöst sortiment av bilprodukter, dagligvaror, vällagad fräsch mat och ekologiskt kaffe. Den svenska verksamheten omfattar ca 750 stationer över hela landet för såväl personbil som tung trafik. Många av våra 350 bemannade servicestationer har biltvätt, tvätta-själv hallar, biluthyrning och bilverkstäder. I företagets utbud finns även produkter för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart, verkstäder och cykel. Vi erbjuder också ett av marknadens bästa kort, OKQ8 VISA.

OKQ8 arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer klimatanpassade och miljövänliga drivmedel och produkter. Fyra år i rad har vi utsetts till Sveriges mest hållbara drivmedelsbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands och som medlem i samhällsinitiativet UN Global Compact stöder OKQ8 aktivt FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Läs mer på okq8.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.