Skip to main content

Sammanslagningen av OKQ8 Sverige och Q8 Danmark godkänd

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2012 11:00 CEST

EU-kommissionen har nu godkänt den svensk-danska sammanslagningen utifrån konkurrenslagstiftningen. Fusionen träder i kraft den 1 augusti 2012.

De två aktieägarna, OK ekonomisk förening (OKEF) och Kuwait Petroleum International (KPI), har från EU:s konkurrensmyndigheter fått godkänt på den överenskommelse som nåtts mellan bolagen i början av sommaren.

Sammanslagningen resulterar i ett skandinaviskt joint-venture, där båda parter äger 50 procent vardera. Ambitionen är att skapa en effektiv organisation med uppdraget att genomföra identifierade synergier främst inom områdena inköp, IT och administration.

Den detaljerade integreringen av de två bolagen kan härmed börja och snart utses en ny ledning för det sammanslagna bolaget.

Samgåendet omfattar 1 100 drivmedelsstationer och IDS-anläggningar i Danmark och Sverige. Totalt har de två bolagen ca 4 000 anställda, men inom kedjorna arbetar ytterligare ca 2 000 hos samarbetspartners och återförsäljare. Omsättningen är totalt 24,7 miljarder kr, exklusive moms och punktskatter.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Lindblå, arbetande styrelseordförande i OK-Q8 AB, +46 70598 44 22

Peter Tiberg, marknadschef i OK-Q8 AB, +46 70268 00 95

Steffen Pedersen, VD i Kuwait Petroleum (Danmark), +45 45992000

Chrilles Svendsen, Direktör, Shared Service i Kuwait Petroleum (Danmark), +45 4599 2700

Jytte Wolff-Snedorff, Kommunikationschef i Kuwait Petroleum (Danmark), +45 40 942706


Fakta

OK-Q8 AB
OKQ8 är ett av de största drivmedelsbolagen i Sverige med en omsättning på cirka 17,2 miljarder kronor, exklusive moms och punktskatter. Bolaget ägs gemensamt av OK Ekonomisk Förening och Kuwait Petroleum International, som äger 50 procent vardera. Totalt sett har bolaget ca 2000 anställda samt ytterligare ca 2000 anställda hos samarbetspartners och återförsäljare.

OKQ8 har ett stationsnätverk med över 750 stationer och erbjuder ett komplett produkt-och tjänsteutbud för bilister. Bolaget har ca 28,5 procent av bensinmarknaden och tillhandahåller ett omfattande utbud av alternativa bränslen. Alla stationer erbjuder biltillbehör, reservdelar och däckservice. Även många stationer har verkstäder, tvätta-själv hallar, biltvätt samt biluthyrning. Butiksortimentet omfattar mat, snabbmat och kioskprodukter.

OKQ8 driver och marknadsför International Diesel Service (IDS) i Sverige. IDS är ett ledande europeiskt koncept speciellt utvecklat för att möta den kommersiella trafikens behov. OKQ8 har även ett brett utbud av produkter och tjänster såsom eldningsolja, smörjmedel och bränsle för kunder inom jordbruk, transport industrin, sjöfart och verkstäder. Villavärme, försäkringar och el säljs till privatpersoner.

Läs mer på www.okq8.se

OK ekonomisk förening
OK ekonomisk förening, den största av Sveriges OK-föreningar, och ägs av över en miljon medlemmar. Den huvudsakliga verksamheten är att bedriva fackhandel för bilister genom att tillhandahålla varor och tjänster i form av såväl traditionella som förnybara drivmedel, biltillbehör och en rad andra produkter. Detta sker framför allt genom OK-Q8 AB, som föreningen äger tillsammans med Kuwait Petroleum International.

Utöver OKQ8 driver OK ekonomisk förening ett antal andra bolag, bland annat Norrtull Energi AB, som satsar på investeringar inom förnybar energi, samt flera bilförsäljningsföretag, fastighetsbolag, butiksdataföretag och förlag med bland annat tidningarna Vi Bilägare, Klassiker och Riksettan.

Föreningens vinst går efter konsolidering tillbaka till medlemmarna i form av återbäring.

Läs mer på www.ok.se

Kuwait Petroleum (Danmark) A / S
Kuwait Petroleum (Danmark) - KPD – ägs sedan 1983 av Kuwait Petroleum International. KPD har en marknadsandel på cirka 12 procent, 2000 anställda och en årlig omsättning på cirka DKK 6,2 miljarder. Bolaget har ett stationsnät med 243 bensinstationer, varav148 stycken är bemannade Q8 stationer med moderna närbutiker under varumärket Qvik To Go och 95 är obemannade stationer under varumärket F24.

KPD tillhandahåller ett brett utbud av produkter och tjänster. Eldningsolja, smörjmedel, bilprodukter och bränsle för kunder inom jordbruk, transport industrin, sjöfart och verkstäder. Villavärme för privatkunden. KPD erbjuder också International Diesel Service (IDS) på 33 stationer i Danmark.

Läs mer på www.q8.dk

Kuwait Petroleum International (KPI)
Under varumärket Q8 driver KPI ett stort stationsnät och två raffinaderier i Europa. KPI erbjuder flygbränsle till stora flygbolag på många internationella flygplatser och tillverkar och marknadsför smörjmedelsprodukter över hela världen. KPI etablerades 1983. Det är ett renodlat marknadsbolag till Kuwait Petroleum Corporation (KPC), som ägs av den Kuwaitiska staten.

Läs mer på www.q8.com

OKQ8 - för hela livet med bilen
OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsföretag med flest stationer, cirka 750 stationer över hela landet. Stationerna tillhandahåller ett komplett service- och produktutbud som biltillbehör, hyrbilar, dagligvaror och Fastfood. På många stationer finns biltvätt och Tvätta Själv-hallar liksom verkstad och däck. OKQ8 är marknadsledande vad gäller tillgänglighet, expertis och utbud för bilen.

OKQ8 har en historia av att vara först med mer klimatanpassade och miljövänliga drivmedel såsom Etanol och RME. Företaget bygger även ut biogasnätet samt infrastrukturen för el som drivmedel och kommer att tillhandahålla snabbladdstolpar för elbilar på OKQ8:s stationer. Under 2011 och 2012 har OKQ8 utsetts till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. Läs mer på www.okq8.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.