Skip to main content

Omegapoint vinner ramavtal med Göteborgs Stad

Press release   •   Apr 01, 2019 20:27 CEST

Omegapoint Göteborg

Göteborgs Stad har genomfört en ramavtalsupphandling för ”Konsulter, IT-data”. Avtalet löper t.o.m. 2022-11-30 och total avtalsvolym uppskattas till 750 000 000. Ramavtalet är uppdelat i 11 kategorier och varje leverantör kan maximalt få tilldelning inom 3 av dessa kategorier. Omegapoint lämnade in anbud i kategorierna ”Systemutveckling och Systemförvaltning”, ”Informationssäkerhet” och ”Test och Testledning”.

”Det är glädjande att kunna konstatera att vi erhållit tilldelning i samtliga de tre kategorier vi deltog i. Det innebär att vi kan fortsätta leverera högkvalitativa tjänster till Göteborgs Stad och ger oss även möjligheter till ett fördjupat samarbete.” säger Peo Strand, affärsansvarig för Omegapoint. 

Om Omegapoint Group AB

Omegapoint Group AB är expertkonsulter inom informationssäkerhet och säker applikationsutveckling samt en ledande leverantör av Cyber Security-lösningar. Omegapoint grundades 2001 och ägs till 60 procent av personalen och till 40 procent av riskkapitalföretaget PRIVEQ.

Omegapoint är en ledande leverantör till nordiska företag och organisationer i främst branscher som sjukvård, läkemedel, bank och finans, försäkring, media, telekom och fordonsindustri. Omegapoint arbetar dessutom med strategiska uppdrag inom statliga organisationer och för försvarssektorn.

Vi hjälper våra kunder med digitalisering av deras affärsverksamhet och att snabbt utveckla säkra och effektiva system, processer och affärer. Omegapoint gör mest nytta där tekniken utvecklar affärsverksamheten och där systemutveckling och säkerhet möts.

Omegapoint omsatte 351,4 MSEK under 2017 och rörelseresultatet före goodwillavskrivning var 31,9 MSEK.

Omegapoint har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå och sysselsätter ca 300 personer.

Besök oss gärna på: www.omegapoint.se