Skip to main content

Omexom fortsätter att säkra elleveransen till SL:s spårtrafik

Nyhet   •   Nov 01, 2019 13:33 CET

Nu står det klart att Omexom fortsätter ta hand om elinfrastrukturen till och med sista mars 2022, med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning.

Proaktiva arbetsmetoder minskar fel i anläggningen
- Vårt arbetssätt är till stor del förebyggande, något som vi ser minskar det totala antalet fel och som ger en mer effektiv och tillförlitlig strömförsörjning av spårtrafiken. Vi utför i stor utsträckning förebyggande felsökning, exempelvis reläprovning och brytarunderhåll, säger Mats Nordin ansvarig för planering av felavhjälpning på Omexom Sverige.

Anna-Karin Ankerfelt är projektledare på Omexom och övergripande ansvarig för uppdraget:

-Vi har en unik och gedigen kompetens kring kollektivtrafiksystemet samlad hos oss på Omexom. För underhållsdelen har vi dessutom en svårslagen bredd som gör att vi kan komma med många förbättringsförslag till vår uppdragsgivare. Just nu byter vi 30kV-kabeln på blåa linjen mellan Råsunda och Hallonbergen, vi håller även på att bygga om 4st 30kV-brytarna i Råsunda från oljeminimumbrytare till vakuumbrytare. Dessutom har vi ett samarbete tillsammans med Omexom i Västerås (fd. Eitech) där vi har fått i uppdrag av Trafikförvaltningen (SL) att bygga ett nytt verkstadsställverk till Vällingbydepån samt komma med ett förslag hur vi kan bygga om de äldre 750V-likströmsbrytarna.