This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Fyrtal i stationer för Omexom i uppgradering av Trelleborgs elnät

Pressmeddelande -

Fyrtal i stationer för Omexom i uppgradering av Trelleborgs elnät

Omexom, genom Eitech Engineering AB, har vunnit förtroendet att bygga även den fjärde och sista stationen när Trelleborgs Energi uppgraderar sitt befintliga nät i regionen. Det nya uppdraget blir den sista pusselbiten av fyra som knyter ihop elnätet i Trelleborg i en ring, vilket resulterar i en förstärkt infrastruktur upp till en spänningsnivå om 130 kV.

- Vi fortsätter på den inslagna vägen, och ser fram emot att genom vår expertis och vårt engagemang samt goda dialog med övriga partners i projekten sammanslutna ringen för Trelleborgs Energis nya elnät. Där entreprenaden för den fjärde stationen färdigställs under våren 2021, säger Jan Hintze, VD Omexom (Eitech Engineering AB) Sverige.

Den sista stationen uppförs i Trelleborgs västra delar, och Omexom ansvarar för allt från markarbeten till uppförande av en ny byggnad samt leverans, installation och driftsättning av nya ställverk. Uppdraget omfattar även en ny kontrollanläggning, fjärrkontroll och hjälpkraftsystem.

- Det är verkligen inspirerande att gång på gång få bidra med tekniska lösningar i framkant i betydelsefulla investeringar som tillgodoser samhällets ökade krav på en hållbar kraftproduktion, samt en trygg överföring och driftsäkerhet i elnätet, konstaterar Per Pehrsson, Omexoms projektledare i stationsbyggnationen i Trelleborg.

Omexom ansvarar sedan tidigare för uppdragen att bygga de tre övriga stationerna; Södra, Norra och Östra mottagningsstation. Där arbetet med Östra mottagningsstation pågår, och de två övriga är färdigställda med gott utfall.

Ämnen

Taggar


About Omexom
With today’s global energy sector undergoing constant change, Omexom works with its clients to deliver on the promise of the energy transition. Omexom’s solution targets those who produce, transform and transport electricity, including local authorities. Omexom thus helps energy producers, grid operators and territories fulfill their missions whilst simultaneously navigating the evolving landscape. Omexom’s expertise in the field of electrical grids allows us to anticipate the impact of renewable energies. We then work to develop storage solutions, make more sustainable infrastructures and meet new consumption trends.

As a system integrator, we assess individual needs of every customer, before selecting the best solution specifically for them. Omexom remains totally independent when it comes to integrating technological options.

With more than 20,000 employees located in 33 countries on five continents, from rural to major urban areas, Omexom helps promote access to electricity, ensure security of supply and develop sustainable energy.

About VINCI Energies
In a world undergoing constant change, VINCI Energies focuses on connections, performance, energy efficiency and data to fast-track the rollout of new technologies and support two major changes: the digital transformation and the energy transition. With their strong regional roots, agile and innovative, VINCI Energies’ business units boost the reliability, safety and efficiency of energy, transport and communication infrastructure, factories, buildings and information systems.

2018: €12.6 billion revenue // 77,500 employees // 1,800 business units // 53 countries

www.vinci-energies.com

Presskontakt

Relaterat material