Gå direkt till innehåll
OnePartnerGroup startar chefsförsörjningsprojekt

Pressmeddelande -

OnePartnerGroup startar chefsförsörjningsprojekt

Chefsmarknaden befinner sig i en demografisk kris. Nationellt står samhället inför enorma utmaningar gällande vår framtida chefsförsörjning. Totalt beräknas 125 000 chefer i landet försvinna fram till 2023. I Jönköpings län är den siffran 5 000. OnePartnerGroup är initiativtagare till att kartlägga företagen/företagarna/kommunerna i Jönköpings län för att få en god bild över hur den kommande generationsskiftningen kommer att se ut.

Syftet är även att kartlägga vilka utbildningsbehov som kommer att finnas de närmaste åren för att rusta Jönköpings nya låg- och mellanchefer att axla rollen som framtida företagsledare och chefer på högre nivå. Vi vill skapa en god grund att stå på så vi säkerställer att rätt insatser planeras och görs i god tid.

Sedan en tid tillbaka har OnePartnerGroup bjudit in representanter på strategiskt viktiga positioner från såväl offentlig verksamhet, kommun, privata näringslivet och fackliga aktörer för att belysa ämnet. Intresset har varit oerhört stort och har mynnat ut i ett projekt kring chefsförsörjning. 

- Det är mycket roligt att vi fått en sådan bred respons på chefsförsörjningsprojektet, nu har vi en styrgrupp och en projektledare som tar vid för att få en kartläggning på plats i länet. Det handlar om att säkerställa kvalité i vårt läns chefsförsörjning så vi kan möta den allt mer komplexa chefsrollen, säger Mats Hansson, koncern-vd på OnePartnerGroup.

Styrgruppen för detta projekt, bestående av Jeanette Hjalmarsson, OnePartnerGroup, Minoo Akhtarzand, Landshövning i Jönköping, Thomas Nilsson, Vättern Industrier, Mats Hansson, OnePartnerGroup samt Jonas Ekeroth (ej med på bild) från Handelskammaren. De ska nu planera hur arbetet ska fortskrida för att vi ska vara väl rustade för framtiden i Jönköpings län.


För mer information om projektet:
Jeanette Hjalmarsson, OnePartnerGroup Jönköping
Tel: 072 - 974 55 00
Mejl: Jeanette.Hjalmarsson@onepartnergroup.se

Ämnen

Taggar


OnePartnerGroup är en svenskägd koncern. Med våra tre varumärken EPAB, EnPartner och EBS är vi en komplett leverantör av kompetens inom både yrkesarbetar- och tjänstemannaområdet. Vi är hittills verksamma på ett 20-tal orter i främst södra Sverige och har ca 700 anställda.

www.onepartnergroup.se