This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Underhåll och förbättringsarbete baserat på fakta
Underhåll och förbättringsarbete baserat på fakta

Pressmeddelande -

Aptean ny leverantör på Underhåll presenterar beprövade lösningar för ökad produktivitet

API PR0 EAM and AXXOS OEE har båda starkt fokus på tillförlitlighet och effektivitet. Tillsammans erbjuder systemen en unik lösning för optimering av produktionsanläggningar. Aptean är en global leverantör av affärskritiska programvaror som utöver API PRO och AXXOS OEE erbjuder branschspecifika lösningar för fokuserade organisationer i en rad olika branscher.

På Underhåll presenterar Apteans sin kompletta kombinerade lösning för underhåll och produktionsövervakning samt en ny produkt för systemintegration och hantering av händelser och meddelanden.

API PRO är det flexibla, moduluppbyggda underhållssystemet som växer med organisationens behov och ger fullständig kontroll över dina företagets anläggningstillgångar. 

AXXOS OEE är det toppmoderna produktionsuppföljningssystemet som kombinerar övervakning, analys och visualisering. AXXOS OEE sätter fokus på effektivitet och skapar en solid grund för förbättringsprocessen. 

API PRO och AXXOS OEE har båda ett starkt fokus på effektivitet och tillförlitlighet för att kunderna ska få ut det mesta av sin investering i produktionsutrustningen. Kombinationen av de två systemen ger möjlighet att arbeta med prediktivt underhåll baserat på sann produktionsstatus, en effektiv process för felrapportering till arbetsorder, effektiva lösningar för operatörsunderhåll och mycket mer.

Aptean Event Management Framework (EMF)

EMF är ett verktyg för hantering arbetsflöde, processautomatisering-, integration- och aviseringar som gör att företag kan bygga sina egna proaktiva system för larm och personliga meddelanden. EMF stöder en mängd olika anslutnings- och kommunikationsteknologier för att anpassa sig till kundens produktionssystem.

Industri 4.0-lösningar

API PRO och AXXOS OEE Industi 4.0-lösningar är Apteans sätt att frigöra kundernas potential att utvecklas med hjälp av lloT, SaaS-lösningar, mobilitet, systemintegration och analysverktyg (BI).

API PROoch AXXOS OEEintegreras smidigt med andra affärs- och produktionssystem. Genom att ansluta exakta produktionsdata i realtid till planering, genomförande och ekonomi, öka rörligheten, ge lätt tillgång till data och kraftfulla analysverktyg blir våra lösningar en hörnsten i er resa mot Industri 4.0. 

Aptean finns på Underhåll i monter B08:21

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Aptean är en global leverantör av affärskritiska, branschspecifika mjukvarulösningar. Apteans specialiserade lösningar hjälper till att ta itu med de unika utmaningarna som processindustri, diskreta tillverkare, distributörer samt andra fokuserade organisationer står inför.  Över 2 500 organisationer i mer än 20 branscher och 54 länder litar på Apteans lösningar som en central del i driften av sin verksamhet.

Vi har levererat produktionsövervakningslösningarna AXXOS OEE och EAM-lösningen API PRO i 25 år. Baserade på omfattande erfarenhet och utvecklade i nära samarbete med våra kunder, har AXXOS OEE och API PRO ett starkt fokus på effektivitet, tillförlitlighet och produktivitet för att våra kunder ska få ut mesta möjliga av sina investeringar i produktionsutrustning.

Läs mer om AXXOS OEE och API PRO på www.optiware.com

Presskontakt

Relaterat material

Relaterade nyheter

Visualisering av produktionsstatus i realtid
Visualisering av produktionsstatus i realtid

OPTIWARE och SICK i IIoT samarbete för ”plug and play”-uppkoppling av tillverkningsmaskiner

OPTIWARE och SICK presenterar en lösning för snabb och enkel uppkoppling av all utrustning i etablerade produktionsanläggningar, vilket gör sensordata från produktionsutrustningen tillgänglig för OEE- (Total Equipment Effectiveness) och Underhållsystem i molnet. Lösningen är baserad på SICKs TDC (Telematic Data Collector) gateway och OPTIWARE´s produktionsuppföljningssystem AXXOS OEE.

Moelven Industrier ASA satsar på digitalisering av sina sågverk
Moelven Industrier ASA satsar på digitalisering av sina sågverk

OPTIWARE levererar system för digitalisering och produktionsoptimering till Moelven

Moelven Industrier ASA, en av Europas största aktörer inom sågverksindustrin med 46 anläggningar i Sverige och Norge, gör nu en stor satsning på sin underhållsprocess. Som ett led i ett övergripande digitaliseringsprojekt, har Moelven ingått ett avtal med OPTIWARE om installationen av API PRO EAM, som det gemensamma underhållssystemet för alla enheter i koncernen.