Skip to main content

Att vara medledare är ingen befattning, det är ett förhållningssätt

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2017 09:30 CEST

Uppdelningen i chefer som tänker och tar ansvar och anställda som gör det de blir tillsagda är föråldrad och en återvändsgränd om en verksamhet ska kunna utvecklas och vara konkurrenskraftig.

Vem tjänar på ett fungerande medledarskap? Det enkla svaret är ALLA! Företaget, medarbetarna, cheferna och anhöriga såväl som kunderna.

Denna bok är en snabbkurs för att uppmuntra medarbetare till att stötta sina chefer och därigenom medverka till att skapa en bättre arbetsplats och ett trivsammare arbetsklimat.

Vad som kännetecknar en medledare:
• Hjälper och stöttar sin chef • Vill gärna vara med och påverka • Är lojal mot fattade beslut • Tar ansvar för sin del och helheten • Är tydlig med vad han/hon känner och tänker • Är en god kamrat • Bidrar till en god stämning • Är generös och delar med sig • Stöttar kolleger som har problem • Är flexibel • Bidrar med lösningar, inte problem

”Framgångsrika företag eller organisationer bygger på att alla människor som arbetar där hjälps åt och samverkar, oavsett vilken funktion de har. Här finns inga undantag.”

Om författarna

Lennart Lindén arbetar med utveckling av ledningsgrupper och arbetslag och är sedan drygt trettio år tillbaka en av landets mest anlitade föreläsare. Ylva Lindén är ledarskapsutbildad i försvaret och har en fil. kand. i arbets- och organisationspsykologi samt en magisterexamen i bildterapi. 

Ordstarks mission är att skapa utveckling verklig förändring. Vi är vad vi heter. Vår styrka är att med ord förändra stora och små världar. De tjänster vi erbjuder är förlagstjänster under varumärkena Komlitt och Hegas, kommunikationslösningar och utbildningar under Ordstark.

Komlitt erbjuder pedagogiska och lättillgängliga fackböcker kombinerade med kortare eller längre kurser i samarbete med dedikerade utbildare - anpassade efter välfärdens behov och utmaningar.