Skip to main content

Högkvalitativ äldreomsorg med god ekonomi

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2017 10:10 CEST

Det hävdar i alla fall Eva och Angelina Liljevall och de har stöd för påståendet. Grunden är respekt för den enskilde pensionären, att inte ge service som inte behövs (det kan till och med försämra livskvaliteten), en bra arbetsmiljö för personalen och en god planering.

Värdet och potentialen i att låta personer själva göra det de klarar i sin vardag kan inte nog understrykas. Det handlar om motorisk, fysisk och mental träning, men lika mycket om identitet och självkänsla. Och förutom hälsoaspekten finns det även en ekonomisk aspekt i att inte ge mer stöd än det som personer verkligen är i behov av. Less is more!

Forskning har visat att de som arbetar inom äldrevården ser värdet i att följa socialtjänstlagens riktlinjer kring självbestämmande och personlig integritet. Men trots det är det en utmaning att få hela verksamheten att genomsyras av ett individfokuserat förhållningssätt. Det låter bra men det är inte en självklarhet hur detta rent praktiskt ska utföras.

Eva Liljevall-processen är en unik metod för att ta ett helhetsgrepp på verksamheten. Hög kvalitet i omsorgen, individuellt självbestämmande, god arbetsmiljö och god ekonomi ska gå hand i hand. Processen erbjuder verktyg för dig som är redo att planera och organisera verksamheten för att nå dit.

”Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”

Om författaren

Angelina Liljevall har sedan länge haft ett starkt engagemang för äldres situation och framför allt personers rätt att få behålla sin identitet och särart även när de är i behov av stöd för att få vardagen att fungera. Hon arbetar sedan våren 2016 i Eva Liljevall AB, där hon både följt utvecklingsprojekt för arbetet med den här boken och själv utbildar och analyserar verksamheter. 

Ordstarks mission är att skapa utveckling verklig förändring. Vi är vad vi heter. Vår styrka är att med ord förändra stora och små världar. De tjänster vi erbjuder är förlagstjänster under varumärkena Komlitt och Hegas, kommunikationslösningar och utbildningar under Ordstark.

Komlitt erbjuder pedagogiska och lättillgängliga fackböcker kombinerade med kortare eller längre kurser i samarbete med dedikerade utbildare - anpassade efter välfärdens behov och utmaningar.