Skip to main content

LSS 2018 - Stöd och service till vissa funktionshindrade

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 13:30 CET

Lars G Larsson och Monica Larsson med boken LSS 2018 - oumbärlig för alla som arbetar inom LSS-området.

LSS 2018 är skriven så att den är användbar och relevant för olika slag av läsare, t ex LSS-handläggare, socialsekreterare samt annan personal verksam inom LSS-området.

Boken har en tydlig struktur:

  • Tydliga rubriker gör att du snabbt hittar rätt avsnitt.
  • Aktuella lagkommentarer.
  • Senaste rättsfallen logiskt placerade i förhållande till lagen.

Den gör det enkelt för både tjänstemän och förtroendevalda att hålla sig uppdaterade. Den fyller också en viktig funktion i utbildningssammanhang vid såväl universitet och högskolor som yrkeshögskolor och folkhögskolor. För exempelvis studenter inom juridik, vård, socialt arbete och socialpedagogik ger boken en bra grund för att förstå lagen och dess användning. 2018 års upplaga är uppdaterad med lagändringar gjorda till och med 31/12 2017.

”Vår förhoppning är att läsaren genom bokens struktur – med tydliga rubriker, aktuella kommentarer och rättsfallen i logisk ordning i förhållande till lagen och dess kommentarer – enkelt ska kunna ta del av LSS och vad som gäller rättsligt kring en viss fråga på området.”

Ordstarks mission är att skapa utveckling verklig förändring. Vi är vad vi heter. Vår styrka är att med ord förändra stora och små världar. De tjänster vi erbjuder är förlagstjänster under varumärkena Komlitt och Hegas, kommunikationslösningar och utbildningar under Ordstark.

Komlitt erbjuder pedagogiska och lättillgängliga fackböcker kombinerade med kortare eller längre kurser i samarbete med dedikerade utbildare - anpassade efter välfärdens behov och utmaningar.

Bifogade filer

PDF-dokument