Skip to main content

LSS - Bemötande centralt för kvalitet i omsorgen

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2018 15:09 CET

Författarna Mårten Nordlund och Lena Söderman med Respond-paketet för att öka kvaliteten inom omsorgen.

Bemötande är ett centralt begrepp i bedömningen av kvaliteten i stöd och service till personer med funktionsnedsättningar.

För de personer som är i behov av insatser enligt LSS för att klara sitt vardagsliv och för att kunna vara delaktiga i samhället, är bemötandet av största vikt för deras livskvalitet. Respond är en metod för att utvärdera och utveckla bemötandet i en arbetsgrupp. Metoden bygger på ett självskattningsinstrument där man bedömer hur man själv och arbetsgruppen agerar i det konkreta vardagsarbetet. Genom diskussioner utifrån resultatet av skattningarna kan vi utvärdera och utveckla vårt bemötande. Respond är alltså tänkt som en del av ett systematiskt arbete med kvalitetsutveckling i omsorgsarbete, byggt på värdegrunden i LSS.

Detta handfasta utbildningsmaterial innehåller en faktabok och en kompletterande arbetsbok med ett stort antal påståenden för självskattning och skattning av arbetsgruppen. Böckerna köps var för sig, där arbetsboken även finns i ett praktiskt 10-pack. 

”Lag om stöd och service åt personer med vissa funktionshinder, LSS, har en värdegrund som utgår från begreppen rätt till delaktighet, respekt för den enskildes integritet och självbestämmande samt rätt att få sina personliga behov tillgodosedda. Det är ni som verkställer detta, omsätter begreppen i praktisk handling och garanterar en rättssäker omsorg.”

Ordstarks mission är att skapa utveckling verklig förändring. Vi är vad vi heter. Vår styrka är att med ord förändra stora och små världar. De tjänster vi erbjuder är förlagstjänster under varumärkena Komlitt och Hegas, kommunikationslösningar och utbildningar under Ordstark.

Komlitt erbjuder pedagogiska och lättillgängliga fackböcker kombinerade med kortare eller längre kurser i samarbete med dedikerade utbildare - anpassade efter välfärdens behov och utmaningar.

Bifogade filer

PDF-dokument