Skip to main content

Taggar

Avgångsbetyg gymnasiet 2017/2018

Avgångsbetyg gymnasiet 2017/2018

Dokument   •   2018-07-05 10:20 CEST

Betygsstatistik för åk 9, läsåret 2017-2018
Inbjudan: Nya tennisbanor vid Vivallakullen!

Inbjudan: Nya tennisbanor vid Vivallakullen!

Dokument   •   2018-06-15 08:15 CEST

Den 19 juni inviger vi de nya tennisbanorna vid Vivallakullen tillsammans med idrottsföreningen Simon sportklubb och Örebro tennisklubb. Invigning mellan 17-18, därefter öppen bana. Välkommen!

Samrådsredogörelse Södra Ladugårdsskogen

Samrådsredogörelse Södra Ladugårdsskogen

Planprogram för Södra Ladugårdsskogen

Planprogram för Södra Ladugårdsskogen

Dokument   •   2018-03-13 09:06 CET

Planprogram för Södra Ladugårdsskogen

Program för investering Glanshammars torg

Program för investering Glanshammars torg

Dokument   •   2018-01-23 09:46 CET

Detta program redovisar förslag för hur Glanshammars torg i Glanshammar i Örebro kommun ska utvecklas med start 2018. Programmet har sammanställts av Stadsbyggnad Örebro på uppdrag av Programnämnd samhällsbyggnad.

Visionsskiss Tunnel Tina Andersson

Visionsskiss Tunnel Tina Andersson

Dokument   •   2017-11-23 08:00 CET

Inbjudan - temavecka om socialtjänstens förebyggande arbete 2017

Inbjudan - temavecka om socialtjänstens förebyggande arbete 2017

Inbjudan Öppet hus Campus Risbergska

Inbjudan Öppet hus Campus Risbergska

Dokument   •   2017-11-08 10:00 CET

Affisch Samrådsmöte 11 november

Affisch Samrådsmöte 11 november

Dokument   •   2017-11-10 09:00 CET

Så tycker de äldre riksundersökning 2016

Så tycker de äldre riksundersökning 2016

Dokument   •   2017-10-20 11:51 CEST

Rapporten med resultaten från Socialstyrelsens brukarundersökning

Lokalt företagsklimat Ranking

Lokalt företagsklimat Ranking

Dokument   •   2017-09-26 09:35 CEST

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor

Dokument   •   2017-05-18 13:00 CEST

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor som presenterades på Tekniska nämnden 18 maj.

Second Opinion Dricksvatten

Second Opinion Dricksvatten

Dokument   •   2017-05-04 07:41 CEST

Konsultrapport

Översikt åtgärder Elgströmska huset

Översikt åtgärder Elgströmska huset

Dokument   •   2017-04-25 08:32 CEST

Utredning Lex Maria Vv 123_2017

Utredning Lex Maria Vv 123_2017

Dokument   •   2017-04-25 08:32 CEST

Utredning Lex Sarah Vv123_2017

Utredning Lex Sarah Vv123_2017

Dokument   •   2017-04-25 08:32 CEST

Örebro kommuns budget & satsningar 2017

Örebro kommuns budget & satsningar 2017

Dokument   •   2017-02-16 08:00 CET

Tidningen är ett sätt att åskådliggöra något av allt det som våra skattepengar ska användas till under 2017. Tanken är att tidningen på ett enkelt sätt ska presentera satsningar som politikerna beslutat om och som kan läsas i sin helhet i dokumentet Övergripande strategi och budget 2017

Öppna programmet 31 januari och 1 februari

Dokument   •   2017-01-26 12:42 CET

Strategi miljöanpassat byggande

Strategi miljöanpassat byggande

Dokument   •   2016-12-06 14:32 CET