Skip to main content

Taggar

Visionsskiss Tunnel Tina Andersson

Visionsskiss Tunnel Tina Andersson

Dokument   •   2017-11-23 08:00 CET

Inbjudan - temavecka om socialtjänstens förebyggande arbete 2017

Inbjudan - temavecka om socialtjänstens förebyggande arbete 2017

Inbjudan Öppet hus Campus Risbergska

Inbjudan Öppet hus Campus Risbergska

Dokument   •   2017-11-08 10:00 CET

Affisch Samrådsmöte 11 november

Affisch Samrådsmöte 11 november

Dokument   •   2017-11-10 09:00 CET

Så tycker de äldre riksundersökning 2016

Så tycker de äldre riksundersökning 2016

Dokument   •   2017-10-20 11:51 CEST

Rapporten med resultaten från Socialstyrelsens brukarundersökning

Lokalt företagsklimat Ranking

Lokalt företagsklimat Ranking

Dokument   •   2017-09-26 09:35 CEST

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor

Dokument   •   2017-05-18 13:00 CEST

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor som presenterades på Tekniska nämnden 18 maj.

Second Opinion Dricksvatten

Second Opinion Dricksvatten

Dokument   •   2017-05-04 07:41 CEST

Konsultrapport

Översikt åtgärder Elgströmska huset

Översikt åtgärder Elgströmska huset

Dokument   •   2017-04-25 08:32 CEST

Utredning Lex Maria Vv 123_2017

Utredning Lex Maria Vv 123_2017

Dokument   •   2017-04-25 08:32 CEST

Utredning Lex Sarah Vv123_2017

Utredning Lex Sarah Vv123_2017

Dokument   •   2017-04-25 08:32 CEST

Örebro kommuns budget & satsningar 2017

Örebro kommuns budget & satsningar 2017

Dokument   •   2017-02-16 08:00 CET

Tidningen är ett sätt att åskådliggöra något av allt det som våra skattepengar ska användas till under 2017. Tanken är att tidningen på ett enkelt sätt ska presentera satsningar som politikerna beslutat om och som kan läsas i sin helhet i dokumentet Övergripande strategi och budget 2017

Öppna programmet 31 januari och 1 februari

Dokument   •   2017-01-26 12:42 CET

Strategi miljöanpassat byggande

Strategi miljöanpassat byggande

Dokument   •   2016-12-06 14:32 CET

Handlingsplan för giftfria barnverksamheter
Strategi giftfritt Örebro

Strategi giftfritt Örebro

Dokument   •   2016-12-06 14:32 CET

Rapport om undersökningen

Rapport om undersökningen

Dokument   •   2016-11-16 13:00 CET

Pragram vecka 47

Pragram vecka 47

Dokument   •   2016-11-14 09:00 CET

Programmet för temaveckan "Vad händer på Fabriken? – en temavecka om socialtjänstens förebyggande arbete".

Gång- och cykeltrafik under Race Day 7-12 september 2016
Avstängning Rudbecksgatan Race Day 7-12 september 2016