Skip to main content

29/11 inviger vi sista delen av Kungsgatan - Örebros skönaste shoppinggata!

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 07:00 CET

Nu är vi klara med sista etappen av Kungsgatan, en del i arbetet med att göra Örebro vackrare och mer attraktivt. I ett unikt samarbete med fastighetsägarna har gatan fått generöst tilltagna trottoarer med bättre plats för cykelparkering, butiksentréer och uteserveringar.

Välkommen på invigning
När: Tisdag 29/11, kl. 18-19
Var: Kungsgatan, i korsningen med Engelbrektsgatan

Unikt samarbete har format Kungsgatan
Kungsgatans nya utseende har arbetats fram i nära samarbete mellan kommunen och fastighetsägarna längs Kungsgatan.

– Vi har varit med från första början. Både representanter för oss fastighetsägare och övriga intressenter via City Örebro har fått möjlighet att framföra synpunkter och påverka utformningen. Samarbetet har fungerat bra och slutresultatet har också blivit riktigt bra, en snygg, modern och flexibel affärsgata, säger Björn Åqvist, ordförande för Fastighetsägarna Örebro län.

Fastighetsägarna har bidragit med sitt engagemang men även med pengar. 15 % av den totala kostnaden har fastighetsägarna betalat, resten har kommunen stått för.

– Man kan säga att Kungsgatan är ett budgetprojekt med guldkant. Släta betongplattor och asfalt är inga dyra material. Fastighetsägarnas bidrag har använts till att lägga lite extra på detaljerna, så som riktigt snygga belysningsarmaturer, sittbänkar och växtstativ, säger Peder Hallkvist, projektledare för ombyggnationen och stadsarkitekt Örebro kommun.

Breddar centrumkärnan österut
I slutet av 2010 invigdes den första etappen av Kungsgatan, från Rudbecksgatan till Stortorget. Den del som nu byggts om är Kungsgatan, från Stortorget till Engelbrektsgatan samt korsningen vid Engelbrektsgatan.

Kungsgatan har förnyats, men behåller sin karaktär av "stadsgata" där gående och cyklister samsas med bilar i låg hastighet. Gatan har fått bland annat generöst tilltagna trottoarer med plats för cykelparkering, bilparkering, butiksentréer och uteserveringar. Även korsningen Kungsgatan/Engelbrektsgatan har byggts om för att skapa en attraktivare plats och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister.  

Flexibelt för framtiden
Flexibilitet har varit lite av nyckelordet i projektet. Det är näst intill omöjligt att veta hur en gata kommer att användas i framtid eftersom verksamheter i husen längs gatan byts ut och människors vanor förändras.

– Gatan har gestaltats för att det ska vara enkelt att byta funktioner under året och över tid. Bilplatser kan förvandlas till uteservering på sommaren. Cykelparkering, bilparkering och lastzoner kan byta plats utan att kostsamma ombyggnationer behövs. Att bilarna står på trottoaren har ifrågasatts av en del som tycker det ser konstigt ut, men det är ett sätt att få till den här flexibiliteten, säger Peder Hallkvist.

Läs mer på www.orebro.se/stadsliv

För mer information

Björn R:son Åqvist, AB Carlson & Åqvist
Styrelseordförande Fastighetsägarna Örebro län
019 - 16 70 71, 070-630 74 11, bjorn.aqvist@aqv.se

Peder Hallkvist
, Projektledare
Stadsbyggnad, Örebro kommun
019-21 17 18, peder.hallkvist@orebro.se