Skip to main content

Allmänheten bjuds in att tycka till om Tybbleparken 15 maj

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 13:00 CEST

Örebro kommunen satsar en miljon på Tybbleparken. Den 15 maj hälsas allmänheten välkomna ut i Tybbleparken för att diskutera förslaget, träffa politiker och tjänstemän och tycka till. Utegym eller äventyrslek? Var är bästa ställena för nya grillplatser? Eller finns det bättre idéer?

Örebro kommun satsar en miljon kronor på upprustning av Tybbleparken. I december och januari bad vi allmänheten lämna synpunkter på vad de saknar i Tybbleparken. Utifrån deras idéer har vi nu arbetat vidare för att få en miljon att räcka så långt som möjligt. Redan nu i vår planteras en blomsteräng som kommer att blomma vackert i sommar. Vi har också arbetat fram ett diskussionsunderlag som vi vill ha allmänhetens synpunkter på. Utegym eller äventyrslek? Var är bästa ställena för nya grillplatser? Eller finns det bättre idéer?

Media hälsas välkomna ut i Tybbleparken den 15 maj
Söndagen den 15 maj mellan kl. 11 och 14 är allmänhet och media varmt välkommen ut i Tybbleparken för att diskutera förslaget, träffa politiker och tjänstemän och tycka till. ÖBO och flera föreningar kommer att finnas i parken under dagen.

Fram till 17 maj kan allmänheten se diskussionsunderlaget och tycka till på www.orebro.se/tybbleparken.

Tybbleparken klar till sommaren 2017
Om tidplanen håller kan beslut om Tybbleparkens utformning fattas till sommaren. En del arbete kan då starta redan nu i sommar/höst. Målet är att upprustningen av Tybbleparken ska vara klar till sommaren 2017.

Information och kontakt
Se diskussionsunderlaget för Tybbleparken i sin helhet: www.orebro.se/tybbleparken

Frågor om medborgardialogen:
Nils Edwertz (C), ordförande medborgardialoggruppen Tekniska nämnden
076-195 03 64

Frågor om Tybbleparken:
Lars-Erik Krafve, stadsträdgårdsmästare
019-21 14 85, lars-erik.krafve@orebro.se

Frågor om den 15 maj:
Maria Björnberg, administratör medborgardialog
019-21 21 55, maria.a.bjornberg@orebro.se

Örebro kommun – Miljöbästa kommun 2015